Niedziela (27.12) Niedziela Świętej Rodziny – oktawa Bożego Narodzenia


09:00

++ Zygmunt, Józef, Jerzy FORMELA

11:00

++ Marta (w 13. r. śmierci) oraz Franciszek i Henryk (chrzest)

15:00

Koronka + Komunia św.

17:00

++ Halina i Józef TROKA oraz dusze czyśćcowe

W int. Parafian ks. Marcin, Rzym

Poniedziałek (28.12) oktawa Bożego Narodzenia


17:00

++ Elżbieta i Edmund BIGUS oraz ++ z rodziny

18:00

++ Justyna BIAŁEK- WIKA (4. m-c od śmierci)

Wtorek (29.12) oktawa Bożego Narodzenia


17:00

++ rodzice z obojga stron, Stefania i Hubert FORMELA oraz Stefania i Ignacy ZABOROWSCY oraz Elżbieta FORMELA

18:00

w int. rodziny, w podz. i z prośbą

Środa (30.12) oktawa Bożego Narodzenia


17:00

o błog. Boże dla ks. Eugeniusza (d. imienin) od Wsp. Margaretki

18:00

+ Jerzy JAKUBEK (m-c od śmierci i pogrzebu)

Czwartek (31.12) oktawa Bożego Narodzenia


15:00 – 16:30

spowiedź przed I. Piątkiem m-ca

16:30

+ Sylwester HINC

17:00 – 18:00

Nabożeństwo przebłagalne na zakończenie Roku Kalendarzowego 2020 – adoracja prowadzona przez wspólnotę Marana Tha

Piątek (01.01.2021) I Piątek m-ca / NMP Świętej Bożej Rodzicielki


09:00

w int. parafian

11:00

+ Stanisław KAMROWSKI

14:00

……………………….

15:00 – 17:00

Spowiedź

17:00

o błog. Boże i opiekę MB dla całej rodziny

Sobota (02.01) I Sobota m-ca


07:00

+ z obojga stron i dusze czyśćcowe (zadośćuczynienie)

09:00 – 16:00

Wizyta sakramentalna + kolęda u chorych

17:00

++ Antoni, Agnieszka, Damian, Mirosław, z rodz. LANDOWSKICH i CIESZYŃSKICH

18:00

w int. parafian

Niedziela (03.01) I Niedziela m-ca

09:00

+ Marcin REPIŃSKI (1. r. śmierci)

10:30

Modlitwa prowadzona przez Żywy Różaniec

11:00

+ Łucjan HINCA (z racji 11. r. śmierci)

12:30

++ Marianna ZABOROWSKA i dusze czyśćcowe

W int. Parafian ks. Sebastian, Pampeluna


Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Peplińskiego (nr parzyste 14-8) oraz (nr 1-7): nr 4 (02.01.2021). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę, aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła. Kolejne rodziny, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń parafialnych , to mieszkańcy domów o następujących numerach: nr 3 (09.01.2021); nr 2 (16.01.); nr 1 (23.01.). Serdeczne Bóg zapłać za życzliwość.

Biuro parafialne czynne w wymiarze normalnym (wtorek – piątek: pół godziny po ostatniej mszy świętej wieczornej, z wyjątkiem dni, kiedy w ogłoszeniach są zaznaczone spotkania po Mszach) w sprawach nagłych proszę o kontakt tel. 889-238-654 – można zgłaszać intencje na rok 2021, wypominki roczne oraz regulować należności cmentarne (przedłużenie ważności grobów po 20 latach od pochówku, rezerwacje miejsc – proszę potwierdzić w biurze parafialnym rezerwacje zgłoszone przed 09.2020) – ofiary cmentarne są przeznaczone na budowę chodników na cmentarzu.

We Wigilię Bożego Narodzenia (24.12.2020) zakończyła się odprawiana w naszej parafii NOWENNA POMPEJAŃSKA – modliliśmy się w intencji naszej ojczyzny (prosząc szczególnie za młodzieżą z naszej parafii) – Bóg zapłać wszystkim, którzy włączali się w tę modlitwę

Trwają 33-dniowe rekolekcje internetowe, prowadzone przez wspólnotę TOTA TUA z Poznania (w oparciu o książkę lub audio/video) – rekolekcje potrwają do końca roku (31.12.2020) – zawierzenie się w duchową niewolę Maryi będzie miało miejsce 01.01.2021 na zakończenie Mszy świętej o 11:00.

KOMUNIKAT parafii: w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym i wynikającymi z tego stanu obostrzeniami, pozwalam sobie przypomnieć, że wchodząc do kościoła dezynfekujemy dłonie; w ławkach i w czasie Komunii św. zachowujemy nakazane odstępy; przyjęcie Komunii św. jest możliwe przy balaskach: albo do ust (w pozycji klęczącej lub stojącej) albo na właściwie złożone dłonie (w pozycji stojącej). Przypominam, że osoby pragnące przyjąć Komunię świętą na dłonie proszę o podejście jako pierwsze do balasek przy obrazie Jezu ufam Tobie – przyjmujący Komunię świętą na dłonie ma obowiązek spożyć Hostię przed kapłanem/szafarzem, włącznie ze wszystkimi cząsteczkami, które mogły pozostać na dłoni. Chrystus jest obecny w każdej cząstce konsekrowanej Hostii, tak więc koniecznym jest sprawdzenie przed odejściem sprzed balasek czy na dłoni nie pozostały żadne cząsteczki. Pamiętajmy, że względy higieniczne, ani zagrożenie epidemiczne nie mogą sprzyjać utracie wiary w rzeczywistą i trwałą obecność Pana Jezusa w Komunii świętej.

W oparciu o wskazania Księdza Biskupa Diecezjalnego nt. tegorocznej kolędy w naszej diecezji (zob. ogłoszenia z 13.12.2020) oraz po naradzie z członkami Rady Parafialnej z dn. 16.12.2020, a także biorąc pod uwagę przepisy państwowe ogłoszone 17.12.2020): kolędowanie w naszej parafii zacznie się dopiero 18.01.2021 r. (czyli po zakończeniu tzw. kwarantanny narodowej); jeśli warunki na to pozwolą kolęda będzie rozpoczynać się mszą świętą o 12:00 w intencji mieszkańców danego odcinka kolędowego (w soboty kolęda zakończy się Mszą o 18:00); osoby, które nie zdecydują się przyjąć kolędy w wyznaczony dzień, proszone są o poinformowanie o tym proboszcza wiadomością tekstową (SMS), najpóźniej w dzień kolędy przed 11:30; w związku z tym, że będę odwiedzał wiernych sam, proszę parafian o towarzyszenie mi do kolejnego domu/mieszkania (w przypadku kolęd na wybudowaniu proszę o pojazd jak w latach ubiegłych); wierni, którzy nie zdecydują się na przyjęcie kolędy, ale będą chcieli skorzystać z przywileju poświęcenia rodziny wodą święconą będą mogli przynieść wodę do poświęcenia lub otrzymają buteleczkę wody poświęconej w kościele (dobrowolne ofiary złożone przy tej okazji będą przeznaczone na fundusz ministrancki); przed datą 18.01. będzie możliwość odprawienia kolędy wyjątkowo w sobotę 02.01.2021 – w domach seniorów jeśli zdecydują się przyjąć mnie z posługą sakramentalną; proszę, abyśmy, ze względów sanitarnych, przełożyli na wiosnę zaproszenia na posiłek lub kawę w rodzinach; niedziele będą w tym roku bez kolęd regularnych (będzie to czas poświęcenia nowych domów/mieszkań oraz kolęd nadrabianych, które nie odbędą się w wyznaczonym czasie ze względu na kwarantannę mieszkańców danego domu…). Plan kolęd będzie podany 1.0.12021 – ofiary kolędowe będą przeznaczone na chodniki na cmentarzu.

Przed Bożym Narodzeniem zostały zainstalowane w naszym kościele 3 kolejne witraże: 1 duży [Stefana Kardynała Wyszyńskiego] oraz 2 małe nad drzwiami ewakuacyjnymi [z symbolami ognia-światła oraz katedry-soli] – Bóg zapłać ofiarodawcom

KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KEP ws. FUNDACJI SOLO DIOS BASTA oraz inicjatywy Różaniec do granic czasu (zob. ogłoszenia z 20.12.2020). W związku z tym, że nasza parafia nie włączy się we wspomnianą inicjatywę, idąc linią „posłuszeństwa Pasterzom Kościoła”, wieczór sylwestrowy w naszym kościele będzie wyglądał następująco (16:30 – 18:30): Msza św., nabożeństwo przebłagania, adoracja Najświętszego Sakramentu, jedna część Różańca Świętego.

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i całe rodziny do żłóbka bożonarodzeniowego w dniach od 25 grudnia do 2 lutego – kaplica będzie otwarta każdego dnia od rana do wieczora – Serdecznie zapraszają Ojcowie Franciszkanie z Wieżycy

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego (od 8.12.2020 do 8.12.2021)….niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat. Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.
a. …Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.
b. …ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
c. …udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
d. …udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.
e. …udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.
f. … Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.
g. W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Jak widać to z tekstu powyżej dziś, (Niedziela Świętej Rodziny) można uzyskać odpust

W nawiązaniu do łaski odpustów związanych z kultem św. Józefa, w naszej parafii, od stycznia 2021, w I. Środy M-ca (5 pierwszych śród św. Józefa) w miejsce Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy będą odmawiane modlitwy do św. Józefa.

Do odbioru są czasopisma katolickie: Różaniec, Pielgrzym, Tak Rodzinie

W 2. niedzielę stycznia, w ramach kazań praktycznych zostanie podjęty temat szczepionki na covid-19

Dziś, w Niedzielę Świętej Rodziny, po kazaniu odnowienie przyrzeczeń małżeńskich dla par sakramentalnych

Zarówno w ostatni dzień roku kalendarzowego (za uczestnictwo w nabożeństwie przebłagalno – dziękczynnym i śpiew w kościele hymnu Ciebie Boga wysławiamy…) jak i w Nowy Rok (za śpiew w kościele hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź… w int. uproszenia Bożej opieki na cały rok) można otrzymać odpust zupełny