Chrzest św.

Dokumenty wymagane do zapisania Chrztu w Biurze Parafialnym:

  • Akt urodzenia dziecka
  • Zaświadczenia rodziców chrzestnych dziecka (wystawiane przez proboszcza stałego miejsca zamieszkania rodzica chrzestnego)
  • Świadectwo zawartego sakramentalnego związku małżeńskiego (jeżeli rodzice są złączeni związkiem sakramentalnym)

Kto może być rodzicem chrzestnym?

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  • Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców
  • Ukończył szesnaście lat
  • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii
  • Prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
  • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
  • Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 874 – § 1)

Katecheza dla rodziców dziecka i rodziców chrzestnych: sobota poprzedzająca niedzielę chrztu po wieczornej mszy świętej.

Chrzest ma miejsce w drugą niedzielę m-ca, na mszy świętej o godz. 11.00 (w kościele)

Aktualnie, z powodu narodowego zagrożenia epidemicznego, w naszym kościele parafialnym mogą przebywać jednocześnie

300 osób (75% miejsc)

Zachęcam do zakrywania ust i nosa w przestrzeni zamkniętej oraz do korzystania z miejsc na zewnątrz świątyni

 

W wyniku takich obostrzeń Msze święte niedzielne i towarzyszące im nabożeństwa będą odprawiane w następującym porządku:

SOBOTA (31.07)

18:00
Msza św.

 

 

NIEDZIELA (01.08)

07:00
Msza św.
09:00
Msza św.
10:15
spotkanie Żywego Różańca
11:00
Msza św.