Chrzest św.

Dokumenty wymagane do zapisania Chrztu w Biurze Parafialnym:

  • Akt urodzenia dziecka
  • Zaświadczenia rodziców chrzestnych dziecka (wystawiane przez proboszcza stałego miejsca zamieszkania rodzica chrzestnego)
  • Świadectwo zawartego sakramentalnego związku małżeńskiego (jeżeli rodzice są złączeni związkiem sakramentalnym)

Kto może być rodzicem chrzestnym?

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  • Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców
  • Ukończył szesnaście lat
  • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii
  • Prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
  • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
  • Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 874 – § 1)

Katecheza dla rodziców dziecka i rodziców chrzestnych: sobota poprzedzająca niedzielę chrztu po wieczornej mszy świętej.

Chrzest ma miejsce w drugą niedzielę m-ca, na mszy świętej o godz. 11.00 (w kościele)