Bierzmowanie

Stanowisko Księdza Biskupa i Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej jest następujące: młodzież powinna przygotowywać się w parafii swojego zamieszkania, gdyż jest to szansą dla młodego człowieka na odnalezienie swojego miejsca w swojej parafii.

Dopuszczenie do Sakramentu Bierzmowania wymaga przedstawienia w biurze parafialnym następujących dokumentów:

  • Metryka Chrztu Świętego
  • Uzupełniony “Dzienniczek Kandydata do Sakramentu Bierzmowania”
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

(spotkanie organizacyjne dla rodziców kandydatów ma miejsce dn. 24.09.2016 po wieczornej Mszy św.)

Kto może zostać Świadkiem Bierzmowania?

Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

 

Ten może spełniać zadanie świadka, kto wypełnia warunki:

  1. Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,
  2. Ukończył szesnaście lat
  3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
  4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej

Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego (Kodeks Prawa Kanonicznego Kan. 892 – 893).

Przygotowanie do bierzmowania obejmuje katechezę szkolną oraz parafialną ( dwa lata jedno spotkanie w miesiącu) plus rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania.

UWAGA: Nowy program przygotowania do bierzmowania został opracowany przez Wydział Duszpasterski Diecezji Pelplińskiej. Jego program zostanie umieszczony już niedługo

PIERWSZY ROK FORMACJI

Spotkania niedzielne /I. piątki m-ca (spowiedź i Msza św.) / Różaniec / Droga Krzyżowa / Duchowa Adopcja / Spotkanie dla rodziców (26.11.2017 o 12:15)

MIESIĄC TEMAT KATECHEZY WYDARZENIE
Wrzesień / Październik

01.10.2017 – niedziela (10:15):

Katecheza: po co bierzmowanie ?

01.10.2017 – niedziela:

Uroczyste złożenie na ołtarzu w czasie niedzielnej Mszy Świętej o 11:00

Październik Katecheza o rzeczach ostatecznych
(na cmentarzu 29.10.2017 o 15:00)

Nabożeństwo różańcowe (minimum dwa razy w tygodniu)

Porządkowanie grobów (z rodzicami – przed uroczystością Wszystkich Świętych 01.11.2017)

Listopad Moja historia zbawienia (plebania) – 19.11.2017 o 10:15
Grudzień Wprowadzenie w posługę charytatywną – świąteczne paczki dla potrzebujących (gr. starsza będzie wprowadzać g. młodszą)

Rekolekcje ewangelizacyjne (1-2.12.2017 STĘŻYCA) piątek od 17:00 do 19:30 / sobota od 9:00 do 18:00

Roraty (minimum raz w tygodniu) – 6:45

Styczeń
Luty
Marzec Wielki Post (25.03.2018 – Dzień Młodzieży w Kościerzynie) szkolne rekolekcje wielkopostne (po 5.niedzieli Wlk. Postu) – 19-21.03.2018
Kwiecień Triduum Paschalne: Wielki Czwartek, Piątek i Sobota Droga Krzyżowa (wszystkie piątki Wielkiego Postu)
Maj Maryja i Święci – rola Ducha Św. w ich życiu (20.05.2018 o 10:15) Pielgrzymka piesza do sanktuarium WEJHEROWO (10-14.05.2018)
Czerwiec Diecezjalna wspólnota młodych Przystań – Pelplin
Lipiec / Sierpień Dla chętnych: Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, rekolekcje dla młodzieży