Bierzmowanie

Młodzieży z klas VIII SP i I SPP sakramentu bierzmowania udzieli Ksiądz Biskup Diecezjalny dnia 09. marca o godz. 18:00 [uwaga – zmiana godziny] – informacje bieżące, dotyczące ostatniego etapu przygotowań do przyjęcia tego sakramentu:

  • konieczny jest wybór świętego patrona, jego życiorys na 1 stronę zeszytową oraz motywacja – dlaczego (dostarczyć do końca stycznia)
  • msze niedzielne i spowiedź comiesięczna (styczeń, luty, marzec)
  • msze dla młodzieży (niedziela 16.01. o 11:00; niedziela 20.02. o 17:00)
  • katecheza (niedziela 23.01. o 10:00 ; niedziela 30.01. o 10:00)
  • dzień skupienia (sobota 19.02. od 9:00 do 12:00 grupa I oraz od 13:00 do 16:00 grupa II – jeśli warunki sanitarne na to pozwolą będzie tylko jedna grupa przed południem)
  • data egzaminu (05.03. 15:30 – 17:00); Katechizm bierzmowanych, który zawiera minimum do egzaminu do bierzmowania znajduje się na podanej niżej stronie: http://parafiabesko.pl/wp-content/uploads/2013/07/Katechizm_bierzmowanych.pdf
  • próby liturgii i śpiewu hymnu do Ducha św. (niedziela 06.03. o 16:00; poniedziałek 07.03. o 16:00; wtorek 08.03. o 16:00)
  • każdy kandydat ma złożyć prośbę osobistą o udzielenie sakramentu bierzmowania (do końca stycznia – druk będzie rozdawany na katechezie 23.01. o 10:00)
  • dostarczenie dokumentu Ad sacra (świadectwo chrztu) – do końca lutego
  • wypełnienie w indeksie kartki z danymi do zaświadczenia o bierzmowaniu (do końca lutego)