Bierzmowanie

Młodzieży z klas VIII SP i I SPP sakramentu bierzmowania w roku 2024 udzieli Ksiądz Biskup Pomocniczy dnia 11 maja o godz. 14:00 – informacje bieżące, dotyczące ostatniego etapu przygotowań do przyjęcia tego sakramentu:

  • konieczny jest wybór świętego patrona, jego życiorys na 1 stronę zeszytową oraz motywacja – dlaczego (dostarczyć do końca stycznia) ; należy najpóźniej do połowy marca oddać pisemne prośby kandydatów skierowane do Księdza Biskupa (druk w biurze parafii)
  • msze niedzielne i spowiedź comiesięczna (styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj)
  • data egzaminu podana będzie w ogłoszeniach parafialnych ; Katechizm bierzmowanych, który zawiera minimum do egzaminu do bierzmowania znajduje się na podanej niżej stronie: http://parafiabesko.pl/wp-content/uploads/2013/07/Katechizm_bierzmowanych.pdf
  • próby liturgii i śpiewu hymnu do Ducha św. w poniedziałek, wtorek i środę (6, 7, 8 maja 2024 po wieczornej Mszy św.)
  • dostarczenie dokumentu Ad sacra (świadectwo chrztu) – do końca marca
  • wypełnienie w indeksie kartki z danymi do zaświadczenia o bierzmowaniu (do końca marca)
  • spotkania formacyjne będą ogłoszone w bieżących ogłoszeniach parafialnych