Kapłani

KS. PRAŁAT MARIAN SZCZEPIŃSKI

(1983 – 1990)

KS. ALFONS MAKOWSKI

(1990 – 1999)

KS. RYSZARD GÓRNY

(1999 – 2009)

KS. PRAŁAT EUGENIUSZ FILIPSKI

(2009 – 2015)

KS. ALEKSANDER DZIADOWICZ

(2015 – OBECNIE)