I Komunia Święta

Dzieci w ramach III. klasy szkoły podstawowej przygotowują się do 2 sakramentów: Pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Podczas I. Komunii Świętej dzieci po raz pierwszy przyjmują Pana Jezusa do swoich serc, prosząc Ducha Świętego o umocnienie więzi z Chrystusem. Od tej pory Eucharystia będzie źródłem ich duchowej siły. Komunia Św. nie jest nagrodą za bezgrzeszność, ale pokarmem dla ludzi walczących z grzechem na drodze do Nieba. Wspólnym zadaniem rodziców i katechetów jest, aby dzieci przeżyły przygotowanie i sam czas I. Komunii Św. jak najbardziej świadomie. Organizacja uroczystego obiadu, ani wymarzone prezenty nie mogą przysłonić radości spotkania ze Zbawicielem, który wzywa do stawania się dla ludzi tak dobrym jak jest On sam. Te dwa sakramenty, najczęściej przyjmowane w życiu, są konkretnymi i nieodzownymi środkami do tego, aby dostać się do nieba. Zarówno katecheci, kapłani jak i rodzice i chrzestni dają dzieciom świadectwo tego, jak bardzo działa cuda w ich życiu Pan Jezus, którego przyjmują w Komunii św. To najlepsza zachęta do sumiennego przygotowania się do tego sakramentu.

Potrzebne dokumenty:

 • Akt chrztu dziecka, jeżeli dziecko było chrzczone poza terenem naszej Parafii (dokument nazywa się Ad Sacra)
 • Pozwolenie od proboszcza stałego zamieszkania rodziców dziecka, jeżeli rodzina nie należy do naszej Parafii, a ma pójść do I. Komunii św. w Skorzewie (do I. Komunii Św. dzieci przystępują wraz ze swoją klasą).

Kilka ustaleń ogólnych:

 • Dzieci przygotowujące się uczestniczą w niedzielnej Mszy św. wraz z rodzicami
 • We wrześniu jest spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych
 • Spotkania comiesięczne dla dzieci odbywają się w parafii na przestrzeni październik – kwiecień (II. niedziela miesiąca o 10.15); ponadto co drugi miesiąc na Mszy św.: poświęcenie różańców (październik), poświęcenie medalików (grudzień), poświęcenie świec (luty), poświęcenie książeczek (kwiecień); w poniedziałek Białego Tygodnia (poświęcenie obrazków)
 • Majowe próby w kościele, ustalone przez p. Katechetkę, odbywają się przy okazji zajęć szkolnych; ostatnia próba jest z rodzicami
 • W piątek lub sobotę przed niedzielą I. Komunii św. jest przewidziana spowiedź dzieci oraz ich rodziców
 • Dzieci Pierwszokomunijne uczestniczą obowiązkowo w albach w tzw. Białym Tygodniu oraz w Oktawie Bożego Ciała
 • Dzieci Pierwszokomunijne uczestniczą w albach w Odpuście Matki Bożej Królowej Rodzin w Kościerzynie (data jest podawana przez sanktuarium na kilka tygodni przed odpustem) oraz w Odpuście parafialnym w Skorzewie (27 czerwca)
 • Data przyszłorocznej I. Komunii Świętej w naszej parafii jest podawana jeszcze przed wakacjami letnimi, a uzależniona jest od daty Kościerskiej Pielgrzymki do Wejherowa
 • Dzieciom, przy okazji Białego Tygodnia jest proponowane odprawienie Dziewięciu I. Piątków miesiąca (najlepiej zacząć po wakacjach: od września do maja), aby odpowiedzieć na wezwanie Pana Jezusa dzieci w IV. klasie uczęszczają do comiesięcznej spowiedzi (I. czwartek m-ca) i do Komunii św. (I. piątek m-ca) – dzieci przynoszą na spowiedź okolicznościowe legitymacje i odbierają je podpisane po piątkowej Mszy św.
 • Z okazji rocznicy I. Komunii Św. wyjeżdżamy z dziećmi i ich rodzicami na wycieczkę do Pelplina (przy tej okazji możemy też odwiedzić Sanktuarium MB w Piasecznie, zamek w Gniewie lub miejsce chrztu bł. Doroty z Mątów k. Malborka)” – wyjazd przewidziany jest na sobotę w maju lub czerwcu (dzieci nie muszą zabrać alb lecz przewidziany jest strój odświętny)

Próby do I. Komunii Św.

18. kwietnia (środa) 08:30 – 11:30
19. kwietnia (czwartek) 08:30 – 11:30
30. kwietnia (poniedziałek) po wieczornej Mszy św.
07. maja (poniedziałek) 13:45-15:00
14. maja (poniedziałek) 13:45-15:00
24. maja (czwartek) 13:45-15:00
25. maja (piątek) po wieczornej Mszy św. (dzieci z rodzicami)

Prezentacja została przygotowana przez parafian: Małgorzata Gańska, Mariusz Błaszkowski i Młodzieżowy Wolontariat Parafialny