Sakramenty

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem:

  1. chrzest
  2. bierzmowanie
  3. Eucharystia
  4. pokuta
  5. namaszczenie chorych
  6. sakrament święceń
  7. małżeństwo

Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego.

(KKK 1210)