Obraz znajduje się w ołtarzu Siedmiu Sakramentów w Bazylice Katedralnej w Pelplinie

Sakramenty

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo.

Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego.

(KKK 1210)

Aktualnie, z powodu narodowego zagrożenia epidemicznego, w naszym kościele parafialnym mogą przebywać jednocześnie

30 osób (1 os. na 15m²)
w przestrzeni dla wiernych
+ służba ołtarza.

 

Zachęcam do korzystania z miejsc na zewnątrz świątyni

 

W wyniku takich obostrzeń Msze święte niedzielne i towarzyszące im nabożeństwa będą odprawiane w następującym porządku:

SOBOTA (08.05)

17:00 Msza św. + Nab. majowe
18:30
Msza św.

 

NIEDZIELA (09.05)

09:00
Msza św.
11:00
Msza św. + Nab. majowe
15:00
Koronka + Komunia św.
18:00
Msza św.