NIEDZIELA (03.03.)  I. niedziela m-ca

 • 09:00  ++ Józef KURS (2. rocznica śmierci) i pokrewni z obu stron
 • 11:00  + Zygmunt FORMELA i Kazimierz EBERTOWSKI
 • 18:00  o zdrowie dla członkiń Róży Św. Jadwigi

W int. Parafian ks. Marek, Latina

PONIEDZIAŁEK (04.03.)  św. Kazimierza [święto]

 • 17:00  + Leszek MEJER (m-c od śmierci)
 • 18:00  ++ Janina GÓRNA, Leokadia i Aleksander SEYDA

WTOREK (05.03.)

 • 18:00  w podz. i z prośbą dla Stefanii

ŚRODA (06.03.)  Środa Popielcowa

 • 09:00  + Jan KUKLA (3. rocznica śmierci)
 • 16:00  + Eleonora BIELECKA (int. od pracowników Zespołu Szkół w Skorzewie)
 • 17:00  Różaniec za zmarłych polecanych w Wypominkach rocznych
 • 18:00  w int. polecanych w Wypominkach rocznych

CZWARTEK (07.03.)  I. czwartek m-ca

 • 18:00  + Dominik LIPIŃSKI (6. rocznica śmierci)

PIĄTEK (08.03.)  547. rocznica poświęcenia Katedry w Pelplinie [święto]

 • 18:00  ++ Zdzisław i rodzice z obojga stron

SOBOTA (09.03.)

 • 18:00  + Helena JERECZEK  (1. rocznica śmierci)

NIEDZIELA (10.03.)

 • 09:00  ++ z rodziny JONAK i KONKOL
 • 10:00  Katecheza dzieci pierwszokomunijnych
 • 11:00  ++ Lidia i Brunon ZDROJEWSCY
 • 18:00  + Józef KURS (z okazji urodzin)

W int. Parafian ks. Marcin, Rzym


 

 • w tym tygodniu biuro parafialne czynne wtorek, środa i piątek po Mszy św.; w sprawach nagłych proszę o kontakt tel.: 889-238-654.
 • dziś o 10:00 spotkanie grupy do bierzmowania; o 12:00 Spotkanie Różańcowe; a o 16:30 piłka dla ministrantów
 • dziś zaczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (03-09.03.) – Jest to dobra okazja do podjęcia dobrowolnej abstynencji w intencji tych, którzy mają z tym problem.
 • dziś rozpoczyna się Adoracja Najświętszego Sakramentu, mająca na celu przygotowanie nas do owocnego wejścia w atmosferę Wielkiego Postu – zapraszam parafian do indywidualnej adoracji wynagradzającej – nie zostawiajmy Pana Jezusa samego; adoracja będzie trwała dziś (12:00 – 13:00), w poniedziałek (8:00 – 17:00) i we wtorek (8:00 – 18:00).
 • we wtorek o 16:00 – 17:00 : spotkanie dla ministrantów przed rozpoczęciem Wielkiego Postu
 •  w najbliższą środę rozpoczyna się Wielki Post: nabożeństwa okresowe (Droga Krzyżowa z kazaniem pasyjnym w piątek o 17:00, Gorzkie Żale w niedzielę po Mszy św. o 11:00); do uczestnictwa zapraszam szczególnie młodzież przygotowującą się go bierzmowania (gr. starsza i gr. młodsza) oraz dzieci do Pierwszej Komunii Świętej wraz z rodzicami – uczestnictwo w tych nabożeństwach wynika ze zobowiązania wstępnego
 • w Środę Popielcową obowiązuje post ilościowy, tzn. ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych; różaniec o 17:00 i Msza następująca po nim, są ofiarowane za zmarłych polecanych w Wypominkach rocznych
 • w I. czwartek od 17:00 do 18:00 odprawiamy tzw. Godzinę Świętą, w tym czasie okazja przystąpienia do spowiedzi
 • w piątek święto 547. rocznicy poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Pelplinie: pod zwykłymi warunkami można uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie naszej katedry i modlitwę Ojcze nasz… Wierzę w Boga..
 • w czasie Wielkiego Postu nie ozdabia się ołtarzy kwiatami, a organy używane są jedynie do podtrzymania śpiewu
 • do odebrania najnowszy nr czasopisma Różaniec, Tak rodzinie, Anioł stróż.
 • za tydzień (10.03.) kolekta inwestycyjna – zbieramy na konfesjonały
 • Caritas Diecezji Pelplińskiej zachęca, aby rodziny i parafie zaangażowały się w akcję „Skarbonka miłosierdzia”. – będą one dostępne od przyszłej niedzieli – […] Dzieci są zaproszone do udziału w konkursie „Logo ze skarbonki”. Oddając w kościele lub szkole zebrane pieniądze, należy dostarczyć księdzu proboszczowi lub katechecie wycięte logo Caritas (całą ściankę skarbonki) z umieszczonym na odwrocie: imieniem, nazwiskiem i parafią. Kartoniki powinny znaleźć się w biurze Caritas w Pelplinie do piątku 26 kwietnia 2019. Nagrody dostarczone będą za pośrednictwem parafii.
 • Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin informuje, że w najbliższym czasie zostanie uruchomiona strona www.duchowaadopcja.pl, na której będzie można znaleźć różne pomoce.
 • Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie zaprasza tegorocznych absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej oraz inne osoby zainteresowane działalnością szkoły na Dzień Otwarty. Odbędzie się on w sobotę 9 marca 2019 r., w godz. od 10.00 – 13.00. Jest to szkoła męska z bogatą tradycją i internatem. Od kilku lat cieszy stuprocentową zdawalnością matury. Uczniowie mają możliwość pogłębiania wiedzy przez wybrane przez siebie rozszerzenia. Są też kształtowani w duchu katolickim. Bliższe informacje na temat działalności szkoły: www.collegiummarianum.pl.
 • 17.03. kolekta będzie przeznaczona na WSD w Pelplinie oraz zbiórka do puszek na rzecz polskich misjonarzy (Ad gentes)
 • Dzieło Biblijne Diecezji Pelplińskiej im. św. Jana Pawła II zaprasza katechetów, animatorów i członków grup biblijnych na Wiosenne Warsztaty Biblijne pt. „Ewangelia św. Łukasza” dnia 23.03.2019 r. (9.30 – 15.30). Parafia NSPJ w Starogardzie Gd. ul. Bpa Dominika 8. Koszt posiłków wynosi 25 zł. od osoby. Zgłoszenia należy przesłać do 21.03.2019 r. na adres e-mail:  . Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.
 • Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego. Numer KRS 0000252333. Ze strony internetowej Caritas Diecezji Pelplińskiej można pobrać darmowy program do rozliczania podatku (www.pelplin.caritas.pl). Włączmy się jak najliczniej w to wielkie dzieło pomocy drugiemu człowiekowi. Caritas pomaga dzieciom, codziennie wspiera niepełnosprawnych, chorych i ubogich.
 • dnia 16.03.2019, w sobotę, sprzed kościoła w Gołubiu wyruszy autokarowa pielgrzymka do Obór (sanktuarium MB Bolesnej) na wieczernik modlitwy: wyjazd o 7:00, a powrót na 21:00; koszt 55 zł –zapisy wraz z wpłatą u ks. Rafała Witty, proboszcza z Gołubia (te. 500-523-311)

 


PRZEPISY POSTNE

 1. Od pokarmów mięsnych powstrzymujemy się (post jakościowy):
 2. a) we wszystkie piątki w roku,
 3. b) w Środę Popielcową
 4. c) w Wielki Piątek.

Nie ma obowiązku wstrzemięźliwości jeżeli w jakiś piątek przypadnie uroczystość (np. św. Józefa 19.03. lub Zwiastowanie Pańskie 25.03.).

 1. Post ilościowy (jeden posiłek w ciągu dnia do syta) obowiązuje:
 2. a) w Środę Popielcową,
 3. b) w Wielki Piątek.

Wstrzymanie się od pokarmów mięsnych (post jakościowy) obowiązuje wiernych, którzy ukończyli 14 rok życia, natomiast post ścisły (post ilościowy) tych, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli 60-tego.

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE obowiązujące w Polsce:

 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Św.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

WYKŁADNIA DLA IV PRZYKAZANIA:

Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca.

 • Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłosierdzia, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post.
 • Czasem pokuty w Kościele są piątki całego roku i czas Wielkiego Postu.
 • Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty.
 • Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i przez cały okres Wielkiego Postu.

 

„ Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych – ratuje dusze z czyśćca.

Odpust zupełny można uzyskać w czasie wielkiego postu, szczególnie za: udział w nabożeństwie Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej oraz za modlitwę w piątki Wielkiego Postu przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego słowami : Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22, 17).

WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU

 1. Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).
 2. Wykonać czynności obdarzone odpustem.
 3. Wypełnić trzy warunki: Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej / Przyjęcie Komunii Świętej / Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

Jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii Św. i jednej modlitwie w intencji Ojca Św. można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.

ADORACJA Najświętszego Sakramentu przed rozpoczęciem Wielkiego Postu – w duchu zadośćuczynienia za grzechy i prosząc o dobre wykorzystanie czasu pokuty na nawrócenie do Boga;

NIEDZIELA (03.03.2019)

12:00 – 13:00      Żywy Różaniec, PGT, Maranatha

PONIEDZIAŁEK (04.03.2019)

8:00 – 9:00          [ul. Sarnia; ul. Zielona Dolina; ul. Zielone Wzgórze; ul. Długa (nr 35 i 37); ul. Klonowa]

9:00 – 10:00        [Stara Sikorska Huta]

10:00 – 11:00      [[od ul. Sportowej 31; ul. ks. Repińskiego; ul. Młyńska; do ul. Na Zakręcie 10]

11:00 – 12:00      [ul. Zielona; ul. Nowowiejska; Wybudowanie pod Kościerzynę]

12:00 – 13:00       [ul. Łąkowa, ul. Rzemieślnicza; ul. Długa (nr parzyste 2-32)]

13:00 – 14:00       [ul. Brzozowa, ul. Ogrodowa]

14:00 – 15:00      [ul. Rekowska, ul. Polna, ul. Wąska; ul. Długa (nr 1-33 + 46,44,42)]

15:00 – 16:00      [ul. Kolejarzy, ul. Lipowa, ul. Pelplińskiego nr 7-1]

16:00 – 17:00      [ul. Kościelna 1.3 i ul. Pogodna]  dzieci pierwszokomunijne, Wspólnota Miłosierdzia – Wspólnota Czarnego Szkaplerza

WTOREK (05.03.2019)

8:00 – 9:00          [ul. Starowiejska, ul. Krótka, ul. Słoneczna]

9:00 – 10:00        [ul. Zdrojewskiego, Peplińskiego (nr parzyste nr 8-14)]

10:00 – 11:00      [ul. Łubinowa, ul. Polna (ostatni nr), ul. Malinowa,  ul. Słonecznikowa, ul. Kościerska (nr 37 – 43), ul. Wrzosowa, ul. Na Zakręcie]

11:00 – 12:00      [ul. Peplińskiego (nieparzyste nr 31-9)]

12:00 – 13:00      [ul. Kościelna (nr 30-4)]

13:00 – 14:00      [ul. Spacerowa i ul. Sportowa] [ul. Na Wzgórzu, ul. Kościerska, ul. Spokojna]

14:00 – 15:00      [ul. Leśna, ul. Kościelna (nr parzyste 48-34), ul. Źródlana, ul. Kasztanowa (nr 22 i 24); ul. Spokojna]

15:00 – 16:00      [ul. Jeziorna, ul. Kościelna (nr nieparzyste od nr 29 do kapliczki), ul. Wodna; ul. Kwiatowa; ul. Kasztanowa (20-1)]

16:00 – 17:00      [ul. Peplińskiego (parzyste 54-20); ul. Peplińskiego (nieparzyste: nr 33 do 59)]

17:00 – 18:00      wolontariat, schola, ministranci, młodzież do bierzmowania

Do adoracji zaproszone są poszczególne grupy parafialne i rodziny z całej parafii wg odcinków kolędowych; jeśli nie można przyjść w proponowanym czasie, proszę wyznaczyć sobie inną godzinę

(nie zostawiajmy Pana Jezusa samego; zanim odejdziemy poczekajmy na przybycie innych)