[tribe_events]

MODLITWA O POWOŁANIA (zakończenie modlitwy wiernych):

 

Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia, rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z Jezusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

OGŁOSZENIA:

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Wodna nr 3 (12.02.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę, aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła. Kolejne rodziny, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń parafialnych, to mieszkańcy domów przy   ul. Wodna: nr 5 (19.02.), nr 7 (26.02.), nr 9 (05.03.), nr 11 (12.03.). Serdeczne Bóg zapłać za życzliwość. Kolejne ulice, które będę prosił o pomoc to: ul. Jeziorna (od początku); ul. Cicha.

biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne w środę (09.02.) i czwartek (10.02.) od 18:30 do 19:30 ; w sytuacjach nagłych proszę o kontakt (889-238-654).

przygotowujemy się do Wieczystej Adoracji w kaplicy Świętej Rodziny w Domu parafialnym – planujemy rozpocząć to Dzieło Wynagradzania NSPJ i NSNMP już w marcu 2022. Do tego czasu będziemy mieli w kościele okazję do godzinnej adoracji codziennie, a w piątki do nocnej adoracji (wg ogłoszeń). Parafianka odpowiedzialna za organizację planu adoracji  kontaktuje się z osobami już zadeklarowanymi w celu ustalenia dokładnego dnia i godziny adoracji. Potrzeba jeszcze 100 osób. Układamy grafik tygodniowy (168 godzin), który będzie powtarzany co tydzień. Czas od marca do października br. jest czasem próbnym dla tego dzieła w naszej parafii. Osobom pracującym na zmiany proponujemy zapisać się z jeszcze jedną osobą. Dzięki temu, nawet gdy jedna osoba nie będzie mogła przyjść na adorację Pan Jezus nie pozostanie sam. Deklaracje zaangażowania w to Dzieło można znaleźć w kościele pod chórem na stole (lub na ławkach) i wypełnione przekazać do zakrystii lub wrzucić do koszyka w czasie zbierania kolekty.

młodzieży z klas VIII SP i I SPP sakramentu bierzmowania udzieli Ksiądz Biskup Diecezjalny dnia 09. marca o godz. 18:00 na stronie parafialnej (zakładka „bierzmowanie”) znajdują się informacje bieżące, dotyczące ostatniego etapu przygotowań do przyjęcia tego sakramentu. Katechizm bierzmowanych, który zawiera minimum do egzaminu do bierzmowania znajduje się na podanej niżej stronie:http://parafiabesko.pl/wp-content/uploads/2013/07/Katechizm_bierzmowanych.pdf

KOMUNIKAT Księdza Biskupa Diecezjalnego:”…W nawiązaniu do ofiarności i otwartości naszych wiernych na wszelkie potrzeby życia Kościoła oraz mając w pamięci minione pięć lat, przy okazji których m.in. młodzież bierzmowana składała ofiary na Seminarium Duchowne w Pelplinie, pragnę poprosić Wielebnych Księży o dalsze kontynuowanie i podtrzymanie tej tradycji, jak również o wyrozumiałość przy okazji kolekty przypadającej w tym roku w niedzielę 13 lutego i 12 czerwca, które przeznaczone zostaną na dalsze prace w ramach remontu budynku Seminarium Duchownego….

odwiedziny kolędowe w domach: jeśli ktoś nie mógł przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie to może to uczynić do 12.02. na indywidualne zaproszenie

tegoroczne ofiary kolędowe są przeznaczone w całości na remonty w Domu Parafialnym;

za tydzień (13.02.) na Mszy św. o 9:00 będzie śpiewać nasza schola parafialna Nieustannie dla Maryi, a na Mszy św. o 11:00 schola z parafii w Klukowej Hucie

„Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego. Numer KRS 0000252333. Ze strony internetowej Caritas Diecezji Pelplińskiej można pobrać darmowy program do rozliczania podatku (www.pelplin.caritas.pl). Włączmy się jak najliczniej w to wielkie dzieło pomocy drugiemu człowiekowi. Caritas pomaga dzieciom, codziennie wspiera niepełnosprawnych, chorych i ubogich, otacza opieką osoby dotknięte pandemią. Okażmy serce, tym którzy potrzebują naszej pomocy. Za każde wsparcie serdecznie dziękujemy”.

od niedzieli (20.06.2021) są zniesione dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej oraz w święta nakazane; od niedzieli 05.09. Msze św. niedzielne w następującym porządku: (sobota o 17:00,  niedziela o 9:00; 11:00; 17:00)

KOMUNIKATY parafialne: w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym i wynikającymi z tego stanu obostrzeniami: wchodząc do kościoła dezynfekujemy dłonie (proszę, dorośli dali przykład młodszemu pokoleniu); w ławkach i w czasie Komunii św. zachowujemy nakazane odstępy; przyjęcie Komunii św. jest możliwe przy balaskach: albo do ust (w pozycji klęczącej lub stojącej) albo na właściwie złożone dłonie (w pozycji stojącej). Osoby pragnące przyjąć Komunię świętą na dłonie proszę o podejście jako pierwsze do balasek przy obrazie Jezu ufam Tobie – przyjmujący Komunię świętą na dłonie ma obowiązek spożyć Hostię przed kapłanem/szafarzem, włącznie ze wszystkimi cząsteczkami, które mogły pozostać na dłoni. Chrystus jest obecny w każdej cząstce konsekrowanej Hostii, tak więc koniecznym jest sprawdzenie przed odejściem sprzed balasek czy na dłoni nie pozostały żadne cząsteczki. Pamiętajmy, że względy higieniczne, ani zagrożenie epidemiczne nie mogą sprzyjać utracie wiary w rzeczywistą i trwałą obecność Pana Jezusa w Komunii świętej.