[tribe_events]

MODLITWA O POWOŁANIA (zakończenie modlitwy wiernych):

 

Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia, rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z Jezusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

OGŁOSZENIA:

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Wodna nr 5 (19.02.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę, aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła. Kolejne rodziny, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń parafialnych, to mieszkańcy domów przy   ul. Wodna: nr 7 (26.02.), nr 9 (05.03.), nr 11 (12.03.). Serdeczne Bóg zapłać za życzliwość. Kolejne ulice, które będę prosił o pomoc to: ul. Jeziorna (od początku); ul. Cicha.


dziś kolekta przeznaczona na cele inwestycyjne w parafii (obecnie trwa remont kuchni, 1 łazienki oraz klatki schodowej w Domu Parafialnym, przygotowywana jest także krata do kaplicy Wieczystej Adoracji)

biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne w piątek (18.02.) od 18:00 do 19:00 ; w sytuacjach nagłych proszę o kontakt (889-238-654).

przygotowujemy się do Wieczystej Adoracji w kaplicy Świętej Rodziny w Domu parafialnym – planujemy rozpocząć to Dzieło Wynagradzania NSPJ i NSNMP już w marcu 2022. Do tego czasu będziemy mieli w kościele okazję do godzinnej adoracji codziennie, a w piątki do nocnej adoracji (wg ogłoszeń). Parafianka odpowiedzialna za organizację planu adoracji  kontaktuje się z osobami już zadeklarowanymi w celu ustalenia dokładnego dnia i godziny adoracji. Potrzeba jeszcze 98 osób. Układamy grafik tygodniowy (168 godzin), który będzie powtarzany co tydzień. Czas od marca do października br. jest czasem próbnym dla tego dzieła w naszej parafii. Osobom pracującym na zmiany proponujemy zapisać się z jeszcze jedną osobą. Dzięki temu, nawet gdy jedna osoba nie będzie mogła przyjść na adorację Pan Jezus nie pozostanie sam. Deklaracje zaangażowania w to Dzieło można znaleźć w kościele pod chórem na stole (lub na ławkach) i wypełnione przekazać do zakrystii lub wrzucić do koszyka w czasie zbierania kolekty.

czekają nas jeszcze 4 spotkania przygotowujące do wieczystej adoracji (będzie to szczególna okazji do rozważenia własnego udziału w tym Dziele): dzisiejsza niedziela (13.02. – ks. proboszcz), za tydzień (20.02. – o. Janusz Dyrek), Popielec (02.03. – ks. Zbigniew Grochowski), druga niedziela wielkiego postu (13.03. – p. Marta Przybyła); a już po rozpoczęciu Dzieła Wieczystej Adoracji spotkanie z s. Anną Czajkowską WDC (termin późniejszy, po wielkanocy…)

w dniach 27.02. (niedziela od 15:00), 28.02. (poniedziałek) i 01.03. (wtorek do 17:00), na zakończenie karnawału będzie trwało w kaplicy wystawienie Najświętszego Sakramentu (dawne Nabożeństwo Czerdziestogodzinne). Jest to okazja dla każdego, aby wyciszyć się i wejść w klimat Wielkiego Postu, który  stanowi czas pokuty i zadośćuczynienia za grzechy swoje i całego świata. Będzie przygotowany grafik (odcinkami kolędowymi), który proponuje dla zapewnienia stałej obecności przed Panem Jezusem. Ponadto serdecznie zapraszam osoby, które deklarują swój udział w dziele wieczystej adoracji wynagradzającej, aby podjęły czuwanie przed Najświętszym Sakramentem (w czasie tych 50 godzin przed Popielcem) o godzinach, które wybrały jako swój czas wynagradzania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i całego świata.

młodzieży z klas VIII SP i I SPP sakramentu bierzmowania udzieli Ksiądz Biskup Diecezjalny dnia 09. marca o godz. 18:00 – na stronie parafialnej (zakładka „bierzmowanie”) znajdują się informacje bieżące, dotyczące ostatniego etapu przygotowań do przyjęcia tego sakramentu. Katechizm bierzmowanych, który zawiera minimum do egzaminu do bierzmowania znajduje się na podanej niżej stronie:http://parafiabesko.pl/wp-content/uploads/2013/07/Katechizm_bierzmowanych.pdf

młodzież do bierzmowania będzie miała swój dzień skupienia w sobotę 19.02. od 9:00 do 12:00 (wszyscy w jednej grupie) – spotkania odbędą się w kościele, poprowadzi je o. Janusz Dyrek. Kazania w przyszłą niedzielę wygłosi również o. Janusz Dyrek CSsR

KOMUNIKAT Księdza Biskupa Diecezjalnego:”…W nawiązaniu do ofiarności i otwartości naszych wiernych na wszelkie potrzeby życia Kościoła oraz mając w pamięci minione pięć lat, przy okazji których m.in. młodzież bierzmowana składała ofiary na Seminarium Duchowne w Pelplinie, pragnę poprosić Wielebnych Księży o dalsze kontynuowanie i podtrzymanie tej tradycji, jak również o wyrozumiałość przy okazji kolekty przypadającej w tym roku w niedzielę 13 lutego i 12 czerwca, które przeznaczone zostaną na dalsze prace w ramach remontu budynku Seminarium Duchownego….” w niedzielę 20.02. kolekta  przeznaczona na remont WSD w Pelplinie (przesunięcie z 13.02. ze względu na kolektę inwestycyjną w parafii)

dziś (13.02.) na Mszy św. o 9:00 będzie śpiewać nasza schola parafialna Nieustannie dla Maryi, a na Mszy św. o 11:00 schola z parafii w Klukowej Hucie

Rekolekcje sprzyjające wzmacnianiu więzi małżeńskiej odbędą się w dniach 11-13 marca 2022 r. w Białogórze. Więcej informacji znajduje się na: www.rodzinydiecezjipelplinskiej.pl

„Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie1% podatku dochodowego. Numer KRS 0000252333. Ze strony internetowej Caritas Diecezji Pelplińskiej można pobrać darmowy program do rozliczania podatku (www.pelplin.caritas.pl). …”

od niedzieli (20.06.2021) są zniesione dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej oraz w święta nakazane; od niedzieli 05.09. Msze św. niedzielne w następującym porządku: (sobota o 17:00,  niedziela o 9:00; 11:00; 17:00)

KOMUNIKATY parafialne: w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym i wynikającymi z tego stanu obostrzeniami: wchodząc do kościoła dezynfekujemy dłonie (proszę, dorośli dali przykład młodszemu pokoleniu); w ławkach i w czasie Komunii św. zachowujemy nakazane odstępy; przyjęcie Komunii św. jest możliwe przy balaskach: albo do ust (w pozycji klęczącej lub stojącej) albo na właściwie złożone dłonie (w pozycji stojącej). Osoby pragnące przyjąć Komunię świętą na dłonie proszę o podejście jako pierwsze do balasek przy obrazie Jezu ufam Tobie – przyjmujący Komunię świętą na dłonie ma obowiązek spożyć Hostię przed kapłanem/szafarzem, włącznie ze wszystkimi cząsteczkami, które mogły pozostać na dłoni. Chrystus jest obecny w każdej cząstce konsekrowanej Hostii, tak więc koniecznym jest sprawdzenie przed odejściem sprzed balasek czy na dłoni nie pozostały żadne cząsteczki. Pamiętajmy, że względy higieniczne, ani zagrożenie epidemiczne nie mogą sprzyjać utracie wiary w rzeczywistą i trwałą obecność Pana Jezusa w Komunii świętej.