SOBOTA (04.11) - Św. Karola Boromeusza [wspomnienie] / I Sobota m-ca

07:00
++ rodzice i z rodzin GAŃSKICH i WROŃSKICH (zadośćuczynienie)
16:00
w podz. i z prośbą dla pp. Grażyny i Stanisława, w 30. r. ślubu
16:55
10-tka różańca: o dary Ducha św. dla naszej Ojczyzny
17:00
++ z rodz. GAŃSKICH, WROŃSKICH, HINC, WASILEWSKICH oraz za dusze czyśćcowe

NIEDZIELA (05.11) - I Niedziela m-ca

09:00
++ rodzice z obu stron, rodzeństwo, pokrewni, dusze w czyśćcu cierpiące i Franciszek PODJASKI
10:15
Modlitwa prowadzona przez Żywy Różaniec (ostatnia 10-tka różańca w int. naszej Ojczyzny)
11:00
++ z rodz. DUŁAK i POBŁOCKICH oraz dusze w czyśćcu cierpiące
17:00
++ członkowie Róży św. Maksymiliana, z rodzin oraz dusze w czyśćcu cierpiące

W int. parafian ks. Waldemar, Toruń

PONIEDZIAŁEK (06.11)

16:55
10-tka różańca: o dary Ducha św. dla naszej Ojczyzny
17:00
++ Bronisław KULAS, Edmund, Jan, z rodz. PIĄTKOWSKICH, KULAS, ŻYWICKICH

WTOREK (07.11)

16:55
10-tka różańca: o dary Ducha św. dla naszej Ojczyzny
17:00
+ Józef GRAU (z racji r. śmierci)
18:00
w int. Macieja (z okazji 18. ur.), o opiekę MBNP i potrzebne łaski Boże
19:00
Spotkanie w sprawie Kroniki Parafialnej

ŚRODA (08.11)

07:00
o sakramentalność małżeństw
16:55
10-tka różańca: o dary Ducha św. dla naszej Ojczyzny
17:00
++ członkinie Róży św. Moniki NOWENNA
18:00
+ Irena GÓRNA (1.r. śm.) i Jadwiga GÓRNA

CZWARTEK (09.11) - Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej [święto]

16:55
10-tka różańca: o dary Ducha św. dla naszej Ojczyzny
17:00
+ Stanisław KAMROWSKI
  kongregacja – modlitwy za zmarłych kapłanów z dekanatu – Mściszewice

PIĄTEK (10.11) - Św. Leona Wielkiego [wspomnienie]

16:55
10-tka różańca: o dary Ducha św. dla naszej Ojczyzny
17:00
++ z rodzd. UGOWSKICH, JAKUBKÓW, WOLSKICH, Feliks DUŁAK, Paweł i Ewa CYGERT
18:00
++ Gerard, rodzice z obu stron pokrewnych i dusze czyśćcowe
19:00
spotkanie rodziców dzieci ze Scholi

SOBOTA (11.11) - Święto Niepodległości / św. Marcina z Tours [wspomnienie]

09:00
++ Jan KRUSZYŃSKI i z rodz. z obojga stron
16:55
10-tka różańca: o dary Ducha św. dla naszej Ojczyzny
17:00
++ Anna i Antoni KRUSZYŃSCY, dusze czyśćcowe

NIEDZIELA (12.11)

09:00
++ Stefania i Edmund JAKUBEK i z rodziny
10:15
Katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych
10:55
10-tka różańca: o dary Ducha św. dla naszej Ojczyzny
11:00
++ członkinie Róży Niepokalanego Poczęcia NMP
17:00 + Leszek SZULC (z racji urodzin)

W int. Parafian: ks. Waldemar, Toruń

OGŁOSZENIA:

Zakończenie modlitwy wiernych:
Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia, rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z Jezusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. SŁONECZNA: nr 2 (11.11.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę, aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła. Kolejne domy, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości miejsc użytku parafialnego to: ul. KRÓTKA: nr 1 (18.11.) ; nr 2 (25.11.). Bardzo proszę o pomoc.

W tym tygodniu biuro parafialne będzie czynne w poniedziałek (19:00 – 19:30) oraz w środę (16:00 – 16:30)

już od osiemdziesięciu czterech tygodni trwa w naszej parafii Dzieło Wieczystej Adoracji – główną intencją tej inicjatywy jest Wynagradzanie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za grzechy nasze i całego świata. [prosimy adoratorów o otoczenie modlitwą również intencji nowych, świętych, licznych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego]. Bóg zapłać wszystkim adoratorom za trwanie przy Panu Jezusie. Jednocześnie bardzo prosimy osoby, które deklarują swój udział w adoracji o solidną obecność lub informowanie administratora grafiku o konieczności zastępstwa. Grafik jest tworzony w oparciu o zasadę wzajemnego zaufania. Serdecznie zachęcamy do dołączenia do grona stałych adoratorów – poświęcających 1 godzinę tygodniowo na trwanie przed Panem Jezusem, aby wypraszać łaski dla siebie i dla całego świata. Kod QR z dostępem do aktywnego grafiku adoracji umożliwia dołączenie do grona adoratorów. Wszystkich adorujących oraz to dzieło w naszej parafii otacza modlitwą wiele osób z naszego kraju i zza granicy.

bardzo serdecznie dziękuję zelatorom Żywego Różańca, za prowadzenie modlitw przez cały m-c październik; Bóg zapłać również panom Ryszardowi Pobłockiemu i Leszkowi Labudzie za uszczelnienie drzwi do kościoła; Bóg zapłać panu Janowi Makuratowi za wyrównanie terenu za kościołem; Bóg zapłać wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu uroczystości Wszystkich Świętych, dziękuję również za uczestnictwo w liturgiach ostatnich dni. Przygotowujemy się do zainstalowania na cmentarzu stojaka na znicze do wykorzystania oraz na narzędzia do pielęgnacji roślin na cmentarzu. W planie mamy także posadzenie drzewek na wyrównanym terenie za kościołem.

trwa inicjatywa modlitewna (dzieci z dorosłymi) w intencji naszej ojczyzny (od 15.08. do 25.12.); zachęcam do gromadzenia się w rodzinach na tej modlitwie, a w kościele, w listopadzie i grudniu jedna 10-tka różańca odmawiana będzie w intencji: darów Ducha Świętego dla naszego Narodu, naszej Ojczyzny, dla wszystkich Polaków mieszkających w naszym kraju i poza jego granicami (od poniedziałku do soboty różaniec o 16:55, a w niedziele i uroczystości o 10:55) – spróbujmy się zorganizować, aby tę ostatnią dziesiątkę w niedzielę prowadziły dzieci.

ministranci: zbiórki dla kandydatów na lektorów będą odbywać się w każdą sobotę o godzinie 9:00. Bardzo dziękuję panu Krzysztofowie za prowadzenie tych spotkań.

II. niedziela listopada (12.11.) jest obchodzona w Polsce jako Dzień modlitwy i solidarności z Kościołem prześladowanym. Tego dnia odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Tego dnia kolekta będzie przeznaczona na cele inwestycyjne w naszej parafii. Tego dnia wygłoszone zostanie kazanie z serii praktycznych.

kandydaci do bierzmowania, którzy jeszcze nie przeżywali rekolekcji ewangelizacyjnych GPS (z naszej parafii 8 kandydatów w grupy młodszej i 1 kandydat z grupy starszej) będą uczestniczyć w nich w Stężycy (17-18.listopada): piątek (od 17:30 do 19:30) i sobotę (od 9:00 do 15:45). Spotkanie odbędzie się w Szkole w Stężycy. Proszę rodziców o zawiezienie młodzieży i ich odbiór. Rekolekcje są nieodpłatne, ale organizator prosi, aby co najmniej jeden z rodziców naszej młodzieży towarzyszył jej na spotkaniach w piątek i w sobotę. W sobotę w ramach spotkania będzie obiad. Proszę o zabranie ze sobą wypełnionej deklaracji „Dzień skupienia/rekolekcje GPS dla kandydatów do sakramentu bierzmowania”

katecheza dla kandydatów do bierzmowania w listopadzie będzie w naszej parafii dla obu grup łącznie; odbędzie się w formie gry – PODCHODY – w niedzielę 19.listopada (od 15:00 do 16:30). Za tydzień zostaną podane szczegóły.

w obecnym roku jubileuszowym trwa peregrynacja IKON Matki Bożej Nieustającej Pomocy w rodzinach naszej parafii;  ikony są przekazywane z domu do domu wzorem tras kolędowych. Przekazywanie obrazów następuje codziennie o 19:00. Wszystkie ewentualne zmiany są dokonywane przez sąsiadów. W razie nieścisłości w wyznaczeniu trasy peregrynacji proszę uprzejmie o życzliwe uzgodnienie między sąsiadami najbardziej dogodnej trasy. JEŚLI ZAGINĄ lub ULEGNĄ ZNISZCZENIU TEKSTY SŁUŻĄCE DO PROWADZENIA CZUWANIA, PROSZĘ O KONTAKT W CELU ICH UZUPEŁNIENIA.

 

IKONA A (lewa strona)

IKONA B (prawa strona)

ul. Peplińskiego (nr nieparzyste: 33-59)

 

ul. Peplińskiego 45 [21.10.]

ul. Peplińskiego 47 [22.10.]

ul. Peplińskiego 49 [23.10.]

ul. Peplińskiego 51 [24.10.]

ul. Peplińskiego 57 [25.10.]

ul. Peplińskiego 57/3 [26.10.]

ul. Peplińskiego 57/4 [27.10.]

ul. Peplińskiego 59 [28.10.]

ul. Długa (nr 33,46,44,42,40)

ul. Długa 40 [29.10.]

ul. Długa 33 [30.10.]

ul. Długa 42 [31.10.]

ul. Długa 44 [01.11.]

ul. Długa 46 [02.11.]

ul. Długa (nr nieparzyste 31-1)

ul. Długa 31 [03.11.]

ul. Długa 27 [04.11.]

ul. Długa 25 [05.11.]

ul. Długa 23 [06.11.]

ul. Długa 21 [07.11.]

 

ul. Długa 19 [08.11.]

ul. Długa 17 i ul. Kwiatowa 18 [09.11.]

ul. Długa 13 [10.11.]

ul. Długa 11 [11.11.]

ul. Długa 9 [12.11.]

ul. Długa 7 [13.11.]

ul. Długa 5 [14.11.]

ul. Długa 3 [15.11.]

 

ul. Długa 1 [16.11.]

ul. Kwiatowa

ul. Kwiatowa 3 [17.11.]

ul. Kwiatowa 2 [18.11.]

ul. Kwiatowa 6 [19.11.]

ul. Kwiatowa 11 [20.11.]

ul. Kwiatowa 15 [21.11.]

ul. Kwiatowa 10 [22.11.]

ul. Kwiatowa 12 [23.11.]

ul. Kwiatowa 19 [24.11.]

ul. Kwiatowa 14 [25.11.]

ul. Kwiatowa 16 [26.11.]

ul. Kwiatowa 20 [27.11.]

ul. Kwiatowa 22 [28.11.]

ul. Kwiatowa 21 [29.11.]

ul. Kwiatowa 24 [30.11.]

 

ul. Kwiatowa 23 [01.12.]

 

 

 

 

 

(02.12. – 07.12.) – nawiedzenie ikony w domach dodatkowych

POWRÓT IKONY DO KOŚCIOŁA – na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (08.12.)

ul. Peplińskiego 54-50, Rzemieślnicza (od początku), ul. Brzozowa, Kasztanowa

ul. Rzemieślnicza 5 [21.10.]

ul. Brzozowa 2 [22.10.]

ul. Brzozowa 3 [23.10.]

ul. Brzozowa 4 [24.10.]

ul. Brzozowa 5 [25.10.]

ul. Kasztanowa 5 [26.10.]

ul. Kasztanowa 3 [27.10.]

ul. Kasztanowa 1 [28.10.]

 

ul. Rzemieślnicza 10 [29.10.]

ul. Rzemieślnicza 14 [30.10.]

ul. Kasztanowa 2 [31.10.]

ul. Kasztanowa 4 [01.11.]

ul. Kasztanowa 6 [02.11.]

 

ul. Kasztanowa 10 [03.11.]

ul. Kasztanowa 12 [04.11.]

ul. Kasztanowa 14 [05.11.]

ul. Kasztanowa 16 [06.11.]

ul. Kasztanowa 18 [07.11.]

ul. Łąkowa

ul. Łąkowa 10 [08.11.]

ul. Łąkowa 8 [09.11.]

 

ul. Łąkowa 7 [10.11.]

ul. Łąkowa 6 [11.11.]

Mul. Łąkowa 5 [12.11.]

ul. Łąkowa 4 [13.11.]

ul. Łąkowa 3 [14.11.]

ul. Łąkowa 2 [15.11.]

ul. Długa (nr parzyste 2-32)

ul. Długa 2 [16.11.]

 

ul. Długa 4 [17.11.]

ul. Długa 6 [18.11.]

ul. Długa 8 [19.11.]

ul. Długa 10 [20.11.]

ul. Długa 12 [21.11.]

ul. Długa 14 [22.11.]

ul. Długa 16 [23.11.]

ul. Długa 18 [24.11.]

ul. Długa 20 [25.11.]

ul. Długa 22 [26.11.]

ul. Długa 24 [27.11.]

ul. Długa 26 [28.11.]

ul. Długa 28 [29.11.]

ul. Długa 30 [30.11.]

ul. Ogrodowa

ul. Ogrodowa 1 [01.12.]

ul. Ogrodowa 2 [02.12.]

ul. Ogrodowa 3 [03.12.]

ul. Ogrodowa 4 [04.12.]

ul. Ogrodowa 5[05.12.]

(06.12. – 07.12.) – nawiedzenie ikony w domach dodatkowych

POWRÓT IKONY DO KOŚCIOŁA – na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (08.12.)