[tribe_events]

MODLITWA O POWOŁANIA (zakończenie modlitwy wiernych):

 

Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia, rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z Jezusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

OGŁOSZENIA:

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Wodna nr 9 (05.03.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę, aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła. Kolejne rodziny, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń parafialnych, to mieszkańcy domów przy   ul. Wodna: nr 11 (12.03.), nr 6 (19.03.). Serdeczne Bóg zapłać za życzliwość. Kolejne ulice, które będę prosił o pomoc to: ul. Jeziorna (od początku); ul. Cicha.

biuro parafialne w tym tygodniu będzie NIEczynne; w sytuacjach nagłych proszę o kontakt (889-238-654).

przygotowujemy się do Wieczystej Adoracji w kaplicy Świętej Rodziny w Domu parafialnym – planujemy rozpocząć to Dzieło Wynagradzania NSPJ i NSNMP już w marcu 2022. Do tego czasu będziemy mieli w kościele okazję do godzinnej adoracji codziennie, a w piątki do nocnej adoracji (wg ogłoszeń). Parafianka odpowiedzialna za organizację planu adoracji  kontaktuje się z osobami już zadeklarowanymi w celu ustalenia dokładnego dnia i godziny adoracji. Potrzeba jeszcze 94 osób. Układamy grafik tygodniowy (168 godzin), który będzie powtarzany co tydzień. Czas od marca do października br. jest czasem próbnym dla tego dzieła w naszej parafii. Osobom pracującym na zmiany proponujemy zapisać się z jeszcze jedną osobą. Dzięki temu, nawet gdy jedna osoba nie będzie mogła przyjść na adorację Pan Jezus nie pozostanie sam. Deklaracje zaangażowania w to Dzieło można znaleźć w kościele pod chórem na stole (lub na ławkach) i wypełnione przekazać do zakrystii lub wrzucić do koszyka w czasie zbierania kolekty.

czekają nas jeszcze 2 spotkania przygotowujące do wieczystej adoracji (będzie to szczególna okazji do rozważenia własnego udziału w tym Dziele): Popielec (02.03. – ks. Zbigniew Grochowski), druga niedziela wielkiego postu (13.03. – p. Marta Przybyła); a już po rozpoczęciu Dzieła Wieczystej Adoracji spotkanie z s. Anną Czajkowską WDC (termin po Wielkanocy)

dnia 25 marca (w DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA [tego dnia będziemy też zaproszeni do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego]) po adoracji z uwielbieniem w kościele (20:00 – 21:30) rozpocznie się WIECZYSTA ADORACJA WYNAGRADZAJĄCA w kaplicy Św. Rodziny (w Domu Parafialnym) – tego dnia na Mszach o 9:00 i o 17:00 kazania będzie głosił ks. Wojciech Ciesielski, misjonarz w Zambii.

w dniach 27.02. (niedziela od 15:00), 28.02. (poniedziałek) i 01.03. (wtorek do 16:30), na zakończenie karnawału będzie trwało w kaplicy wystawienie Najświętszego Sakramentu (dawne Nabożeństwo Czerdziestogodzinne). Jest to okazja dla każdego, aby wyciszyć się i wejść w klimat Wielkiego Postu, który stanowi czas pokuty i zadośćuczynienia za grzechy swoje i całego świata. Jest przygotowany grafik (odcinkami kolędowymi), który proponuje dla zapewnienia stałej obecności przed Najświętszym Sakramentem (można przyjść do Pana Jezusa też poza godzinami zapropowanymi w grafiku). Ponadto serdecznie zapraszam osoby, które deklarują swój udział w dziele wieczystej adoracji wynagradzającej, aby podjęły czuwanie przed Najświętszym Sakramentem (w czasie tych 50 godzin przed Popielcem) o godzinach, które wybrały jako swój czas wynagradzania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i całego świata. Proponuję, aby czas adoracji ofiarować także w intencji pokoju na świecie, szczególnie na Ukrainie. Jest to dla nas również okazja do przedłużenia ogólnopolskiej inicjatywy trwania przed Najświętszym Sakramentem 26/27.02. w ramach akcji NOC WALKI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA POLSKI (https://youtu.be/9OaiQRo_WE0).

zgodnie z postanowieniem Księdza Biskupa Diecezjalnego, w niedzielę (27.02.) oraz w środę popielcową (02.03.) – będzie zbiórka po Mszach św. na pomoc materialną dla Ukrainy (w Popielec dodatkowo post ilościowy i jakościowy ofiarujemy w intencji pokoju na świecie, szczególnie na Ukrainie)

Biskup diecezjalny Ryszard Kasyna zwraca się z prośbą do księży proboszczów o kontynuowanie modlitwy we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji pelplińskiej w czasie Mszy Świętych w intencji pokoju na Ukrainie, dodając odpowiednie wezwanie w modlitwie powszechnej, jak i odśpiewując Suplikacje na zakończenie celebracji.

od soboty (05.03.) wkraczamy z młodzieżą do bierzmowania w ostatni etap przygotowania do bierzmowania. Spotkania będą odbywać się wg grafiku podanego na stronie parafialnej. Dodatkowo zapraszam młodzież do uczestnictwa w nowennie do Ducha św., któe będzie odmawiana codziennie, począwszy od poniedziałku 28.02. (wg informacji podanych w powyższych ogłoszeniach)

Rekolekcje sprzyjające wzmacnianiu więzi małżeńskiej odbędą się w dniach 11-13 marca 2022 r. w Białogórze. Więcej informacji znajduje się na: www.rodzinydiecezjipelplinskiej.pl

„Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego. Numer KRS 0000252333. Ze strony internetowej Caritas Diecezji Pelplińskiej można pobrać darmowy program do rozliczania podatku (www.pelplin.caritas.pl). …”.

do odebrania są najnowsze numery czasopism: Różaniec, Tak Rodzinie i Anioł Stróż

od poniedziałku (jeśli pogoda na to pozwoli) zostaną wznowione prace na cmentarzu (etap przewidziany na ten rok – dokończyć chodniki i posadzenie nowej roślinności); uregulowanie należności za przedłużenie ważności 14 grobów oraz ewentualnych rezerwacji bardzo pomogłoby w spłacie tych prac cmentarnych

w nawiązaniu do rozmów z parafianami, proszę o uprzątnięcie cmentarza po wichurach – pozwalam sobie przy okazji tej sytuacji przypomnieć, że ciągle obowiązuje umowa parafialna dotycząca śmieci (pkt 18 REGULAMINU) brzmi: Śmieci należy segregować według uwag podanych na tablicach przy zbiornikach na odpady. Na podstawie porozumienia parafialnego z dnia 3. lipca 2016 r. obowiązuje następująca segregacja śmieci cmentarnych: śmieci ulegające biodegradacji są wrzucane do przeznaczonego na to kompostu, a pozostałe śmieci (wg wykazu wskazanego przy podstawionych kubłach) należy zawieść do domu i wrzucić do kosza na swojej posesji.)

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza młodzież męską do udziału w Wielkopostnych Dniach Skupienia „Jestem, bo JESTEŚ! Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr 13, 8)”, które odbywać się będą od 18 do 20 marca 2022 roku. Ta forma skupienia ma być pomocą dla młodych (uczniów szkół średnich, maturzystów i studentów) w rozeznaniu ich drogi życiowej. Udział w weekendowym skupieniu jest bezpłatny. Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą Pisma Świętego. Dni skupienia rozpoczynają się w piątek 18 marca o godz. 18.00. Recepcja na furcie WSD będzie czynna od godz. 16.00. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.seminariumpelplin.pl

Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie zaprasza tegorocznych absolwentów szkoły podstawowej oraz inne osoby zainteresowane działalnością szkoły na Dni Otwarte. Odbędą się one w soboty 12 marca i 23 kwietnia 2022 r. w godz. od 10.00 do 13.00. Collegium Marianum od dwóch lat jest szkołą koedukacyjną z męskim internatem. Od lat cieszy się nie tylko bogatą historią, ale wysokim poziomem nauczania. Kształtuje też ducha katolickiego wśród swoich wychowanków. Bliższe informacje na temat jej działalności można znaleźć na stronie: www.collegiummarianum.pl

W pierwszy piątek Wielkiego Postu – przypadający w tym roku 4 marca – Kościół w Polsce będzie po raz kolejny przeżywał dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich. W tej intencji zostanie odprawiona w naszej parafii Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątek 04.03. o 18:30

Apel Biskupa Pelplińskiego w sprawie pomocy ofiarom wojny na Ukrainie

 

Siostry i Bracia,

Stojąc w obliczu szaleństwa wojny na Ukrainie, odczuwamy niepokój i troskę, ale też wierzymy, że Bóg jest większy i silniejszy od zła. W naszych sercach jest solidarność i wola pomocy wobec tych, którzy cierpią w wyniku agresji i inwazji.   W związku z powyższym proszę, aby w każdym kościele i kaplicy w diecezji pelplińskiej modlono się codziennie w intencji pokoju. Ta modlitwa niech stanie się również naszą osobistą i rodzinną.  Dzisiaj oraz w Środę Popielcową na zakończenie Mszy Świętych odśpiewamy  Suplikacje, prosząc Miłosiernego Boga o zmiłowanie oraz obronę od powietrza, głodu, ognia i wojny. Ponadto Środa Popielcowa – zgodnie z wezwaniem papieża Franciszka – niech będzie także dniem postu w intencji pokoju.        Siostry i Bracia, jestem przekonany, że w każdym z nas jest również potrzeba wyrażenia solidarności z potrzebującymi naszego wsparcia w materialny sposób. Stąd dzisiaj i w najbliższą środę po Mszach Świętych organizujemy zbiórkę do puszek na pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie, a zwłaszcza dla uchodźców, którzy przybędą, szukać schronienia w Polsce. Akcję pomocy będzie koordynować Caritas diecezjalna wraz z Caritas Polska. Jako diecezja przygotowujemy się również do przeznaczenia miejsc, w których mogliby zostać przyjęci uchodźcy z Ukrainy, a ponadto wszystkie środki zebrane w ramach corocznej, wielkopostnej akcji „Skarbonka Miłosierdzia”, zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom.      Ogarniając modlitwą naszych bliźnich z Ukrainy, przeżywających pewnie najtrudniejsze chwile w życiu,  proszę raz jeszcze Was o modlitwę, zaufanie Bogu i okazanie pomocy materialnej braciom i siostrom, których dotknęła tragedia wojny.        Prosząc Pana Życia o zmiłowanie i pokój, z serca wszystkim błogosławię.

Wasz biskup
+ Ryszard Kasyna


od niedzieli (20.06.2021) są zniesione dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej oraz w święta nakazane; od niedzieli 05.09. Msze św. niedzielne w następującym porządku: (sobota o 17:00,  niedziela o 9:00; 11:00; 17:00)

KOMUNIKATY parafialne: w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym i wynikającymi z tego stanu obostrzeniami: wchodząc do kościoła dezynfekujemy dłonie (proszę, dorośli dali przykład młodszemu pokoleniu); w ławkach i w czasie Komunii św. zachowujemy nakazane odstępy; przyjęcie Komunii św. jest możliwe przy balaskach: albo do ust (w pozycji klęczącej lub stojącej) albo na właściwie złożone dłonie (w pozycji stojącej). Osoby pragnące przyjąć Komunię świętą na dłonie proszę o podejście jako pierwsze do balasek przy obrazie Jezu ufam Tobie – przyjmujący Komunię świętą na dłonie ma obowiązek spożyć Hostię przed kapłanem/szafarzem, włącznie ze wszystkimi cząsteczkami, które mogły pozostać na dłoni. Chrystus jest obecny w każdej cząstce konsekrowanej Hostii, tak więc koniecznym jest sprawdzenie przed odejściem sprzed balasek czy na dłoni nie pozostały żadne cząsteczki. Pamiętajmy, że względy higieniczne, ani zagrożenie epidemiczne nie mogą sprzyjać utracie wiary w rzeczywistą i trwałą obecność Pana Jezusa w Komunii świętej.

NIEDZIELA

15:00 – 16:00 ul. Kwiatowa
16:00 – 17:00 ul. Słoneczna
17:00 – 18:00 ul. Rzemieślnicza
18:00 – 19:00 ul. Łąkowa
19:00 – 20:00 ul. Peplińskiego 20 – 54
20:00 – 21:00 ul. Spokojna
21:00 – 22:00 ul. Na Wzgórzu
22:00 – 23:00 ul. Kolejarzy
23:00 – 24:00 ks. proboszcz

PONIEDZIAŁEK

00:00 – 01:00 ul. Długa (nr nieparzyste 1-31)
01:00 – 02:00 ul. Zielona Dolina, Zielone Wzgórze
02:00 – 03:00 ul. Długa (nr parzyste 32-2)
03:00 – 04:00 ul. Sportowa
04:00 – 05:00 ul. Jeziorna
05:00 – 06:00 Długa (nr 33,46,44,42,40) Długa (35.37), Klonowa
06:00 – 07:00 ks. proboszcz
07:00 – 08:00 ul. Łubinowa
08:00 – 09:00 Wybudowanie pod Kościerzynę, ul. Wrzecionek
09:00 – 10:00
ul. Nowowiejska, ul. Zielona
10:00 – 11:00 ul. Pogodna
11:00 – 12:00 ul. ks. Wryczy, ul. Starowiejska
12:00 – 13:00 Kościelna (nr nieparzyste od kapliczki do 31)
13:00 – 14:00 ul. Kościelna 1.3 (blok)
14:00 – 15:00 ul. Kościerska
15:00 – 16:00 Młodzież do bierzmowania
16:00 – 17:00 Wspólnota Miłosierdzia
17:00 – 18:00 ul. ks. Repińskiego, ul. Młyńska
18:00 – 19:00 ul. Brzozowa
19:00 – 20:00 ul. Polna, Złota, Cicha
20:00 – 21:00 ul. Wąska, ul. Sarnia
21:00 – 22:00 ul. Kościelna (nr 4-30)
22:00 – 23:00 ul. Malinowa, Słonecznikowa
23:00 – 24:00 ks. proboszcz

WTOREK

00:00 – 01:00 ul. Spacerowa
01:00 – 02:00 ul. Wodna
02:00 – 03:00 ul. Kasztanowa
03:00 – 04:00 ul. Peplińskiego (nr nieparzyste: 33-59)
04:00 – 05:00 ul. Peplińskiego (nr nieparzyste 31-9)
05:00 – 06:00 ul. Lawendowa, ul. Źródlana, ul. Leśna
06:00 – 07:00 ks. proboszcz
07:00 – 08:00 Stara Sikorska Huta
08:00 – 09:00 ul. Peplińskiego (nr parzyste 14-8)
09:00 – 10:00
ul. Rekowska, ul. Zdrojewskiego
10:00 – 11:00 ul. Wrzosowa, ul. Ogrodowa
11:00 – 12:00 ul. Krótka, ul. Na zakręcie
12:00 – 13:00 ul. Peplińskiego (nr 1-7), Lipowa
13:00 – 14:00 ul. Kościelna (nr parzyste 34-48)
14:00 – 15:00 dzieci pierwszokomunijne
15:00 – 16:00 młodzież do bierzmowania
16:00 – 16:30 ks. proboszcz