Msza św.

Kościół MBNP Kościelna 2, Skorzewo

++ Stanisław POBŁOCKI, Władysław NASTAŁY, Janek, dusze w czyśćcu cierpiące, rodzice z obojga stron

Msza św.

Kościół MBNP Kościelna 2, Skorzewo

w podz. i z prośbą dla rodziny z okazji 14. r. ślubu pp. Sylwii i Jarosława Nabożeństwo czerwcowe (kaplica)