Msza św.

Kościół MBNP Kościelna 2, Skorzewo

+ Janina LIPSKA (w 6. m-c od śmierci i z okazji urodzin) – od M. i St. KALETA

Msza św.

Kościół MBNP Kościelna 2, Skorzewo

w podz. i z prośbą o opiekę MBNP dla rodziny