SOBOTA (11.05) - II. sobota m-ca

07:00
++ dusze czyśćcowe
14:00
Sakrament bierzmowania [w int. kandydatów i ich rodziców]
18:00
++ Anna PIĄTKOWSKA oraz Jan CZAPIEWSKI

NIEDZIELA (12.05) - Wniebowstąpienie Pańskie [uroczystość]

09:00
o Boże błog. dla rodziny i o opiekę św. Józefa i Matki Bożej
11:00
z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla rodziny
18:00
w podz. i z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla dzieci i wnuków

W int. parafian ks. Piotr, Wielka Klonia

PONIEDZIAŁEK (13.05) - NMP z Fatimy [wspomnienie]

13:40 – 15:00
2. próba do I. KOMUNII ŚW.
18:00
o Boże błog. dla członków Róży MB Fatimskiej i za + Monikę PRZEWODOWSKĄ
20:30
Nabożeństwo fatimskie

WTOREK (14.05) - św. Macieja Ap. [święto]

18:00
++ Ludwika i Piotr SUBERLAK
19:00
przygotowanie do ślubu (08.06.)

ŚRODA (15.05) - III. środa m-ca

18:00
++ Bronisław KULAS, z rodziny KULAS i dusze czyśćcowe NOWENNA do MBNP wg intencji mieszkańców: [ul. Peplińskiego (parzyste 20 – 48)]
19:00
+ Irena GRAU (1. m-c od śmierci)
20:00 – 21:00
dyżur spowiedź [kaplica]

CZWARTEK (16.05) - św. Andrzeja Boboli [święto]

16:00 – 17:00
Dyżur spowiedzi [kaplica]
17:00
++ Dorota KULASZEWICZ, jej rodzice i babcia
18:00
o Boże błog., opiekę MB dla ks. Proboszcza (od Margaretki)

PIĄTEK (17.05)

18:00

w podz. i z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę MBNP

SOBOTA (18.05)

17:00
++ Zofia i Józef WANTA [msza sobotnia]
18:00
++ Franciszek PODJASKI, rodzice z obojga stron, rodzeństwo, dziadkowie, Jerzy, dusze czyśćcowe

NIEDZIELA (19.05) - Zesłanie Ducha Świętego [uroczystość]

09:00
++ Czesław i Ludwika SZULFER, dziadkowie i babcie z obojga stron
10:15
katecheza dla kandydatów do bierzmowania (grupa młodsza)
11:00
w podz. i z prośbą o zdrowie dla całej rodziny
18:00
w podz. i z prośbą o zdrowie dla rodziny

W int. parafian ks. Piotr, Wielka Klonia

OGŁOSZENIA:

Zakończenie modlitwy wiernych:
Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia, rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z Jezusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

Już od stu jedenastu tygodni trwa w naszej parafii Dzieło Wieczystej Adoracji – główną intencją tej inicjatywy jest Wynagradzanie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za grzechy nasze i całego świata. [prosimy adoratorów o otoczenie modlitwą również intencji nowych, świętych, licznych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego]. Bóg zapłać wszystkim adoratorom za trwanie przy Panu Jezusie. Serdecznie zachęcamy do dołączenia do grona stałych adoratorów – poświęcających 1 h tygodniowo na trwanie przed Panem Jezusem, aby wypraszać łaski dla siebie i dla całego świata. Kod QR z dostępem do aktywnego grafiku adoracji umożliwia dołączenie do grona adoratorów. Wszystkich adorujących oraz to dzieło w naszej parafii otacza modlitwą wiele osób z naszego kraju i zza granicy.

grafik II. etapu peregrynacji IKONY MBNP w naszej parafii znajduje się w ogłoszeniach z tygodnia: 16-24.03.2024

W tym tygodniu biuro parafialne będzie czynne we czwartek i w piątek po Mszy św. (19:00 do 19:30); w sytuacjach nagłych proszę o kontakt tel. (889-238-654)

grupa skorzewska na jubileuszowej pielgrzymce z Kościerzyny do Wejherowa jest w tym roku wyjątkowo liczna – jest nas ponad 80; tym odważniej zachęcam do przywitania naszych pielgrzymów w poniedziałek wieczorem, gdy będą wracać z gór ; proszę, abyśmy przywitali kwiatami, jak to jest w zwyczaju wspaniałych pielgrzymów, którzy w różnych warunkach pogodowych nieśli na kalwarię wejherowską nasze intencje.

bardzo dziękuję młodzieży bierzmowanej w minioną sobotę, za spotkania na ostatnim etapie przygotowania się do tego sakramentu; dziękuję zaangażowanym rodzicom, szczególnie Państwu Chmielewskim; dzięki wspólnej mobilizacji liturgia sakramentu bierzmowania była i naturalna w swym pięknie; Bóg zapłać również za ofiarę na remont seminarium, złożoną przez rodziców naszych nowo bierzmowanych

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy domu przy  ul. MŁYŃSKA: nr 7 (18.05.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę, aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła. Kolejne domy, które bardzo proszę o pomoc w utrzymaniu czystości miejsc użytku parafialnego to:  MŁYŃSKA: rodzice uczniów klasy II. (25.05. – przed uroczystością I. Komunii św.); MŁYŃSKA nr 1 (01.06.); ks. Z. REPIŃSKIEGO: nr 28 (08.06.);  MIŁA nr 1 (15.06.); GRANICZNA: nr 3 (22.06.), nr 2 (29.06.); SPORTOWA: nr 34 (06.07.), nr 31 (13.07.); Kolejny odcinek kolędowy, którego mieszkańców proszę o pomoc to: ul. Sarnia, Zielona Dolina, Zielone Wzgórze, Długa (35.37), Klonowa. Osoba, która może zastąpić wyznaczoną rodzinę w trosce o pomieszczenia parafialne to p. Wioleta (tel. 665.276.594).

przyjmujemy zapisy na lotniczą pielgrzymkę do Medjugorie (12-19. 09.2024r.); zebraliśmy już grupę 26 osób – są jeszcze 3 miejsca z wylotem z Gdańska – (organizator prosi o przedpłatę: 1000 zł od osoby – do końca maja) ; reszta w złotówkach (do końca czerwca); opłata w euro, na lotnisku w Warszawie – w dzień wylotu

trwają prace dotyczące instalacji fotowoltaicznej, bardzo dziękuję rodzinie Państwa Okuniewskich za zrealizowanie tej inwestycji; dziękuję też firmie Pana Arkadiusza Makurata za zrealizowanie wykopów dotyczących instalacji;

również bardzo dziękuję panom Andrzejowi Formeli i Antoniemu Tuskowi za pocięcie drewna opałowego do Domu Parafialnego; – dziękuję paniom z Róż Różańcowych za prace pielęgnacyjne wykonane wokół kościoła. Serdeczne Bóg zapłać.

tegoroczna trasa procesji eucharystycznej w dzień Bożego Ciała będzie wiodła ulicami: Kościelną, Łąkową, Rzemieślniczą, Peplińskiego i Kościelną. Ołtarze zgodzili się przygotować : pp. Makurat na ul. Łąkowej (ołtarz I.), pp. Lipscy na ul. Rzemieślniczej (ołtarz II.), pp. Kulaszewicz na ul. Peplińskiego (ołtarz III.). Ołtarz IV. zostanie postawiony przy kaplicy Wieczystej Adoracji. Proszę sąsiadów o pomoc w przygotowaniu poszczególnych ołtarzy. Serdeczne Bóg zapłać za życzliwość.

jest możliwość wyjazdu z parafią Wygoda Łączyńska na spotkanie młodych w Lednicy (1 czerwca br.) – szczegóły na plakacie w kruchcie kościoła; zainteresowanych proszę o kontakt ze mną.

Biskup diecezjalny Ryszard Kasyna zaprasza wszystkich kapłanów z diecezji pelplińskiej wraz z delegacjami z parafii na obchody jubileuszu 25-lecia wizyty św. Jana Pawła II w Pelplinie, które odbędą się 6 czerwca 2024 roku. Program uroczystości wygląda następująco: 10.00 – otwarcie wystawy na Górze Jana Pawła II / 11.00 – Msza Św. dziękczynna w bazylice katedralnej / 12.30 – obiad w refektarzu letnim WSD w Pelplinie.

Deklaracja „Dignitas infinita”o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii:

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji.
Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.