SOBOTA (19.11)

17:00
++ Elżbieta i Zygmunt PEK, Jadwiga i Józef BOBER, z rodziny (msza niedzielna)
18:30
+ Janusz BOBER (msza niedzielna)
20:00 – 05:00
Adoracja Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej
21:00
Msza św. w kaplicy

NIEDZIELA (20.11)

09:00
++ Feliks, Adam STUDZIŃSCY oraz pokrewni i dusze czyśćcowe
11:00
++ z rodzin KURS i WICZKOWSKICH, dusze czyśćcowe
15:15 – 18:45
spotkanie dla kandydatów do bierzmowania (SZYMBARK)
17:00
++ Maciej, Antoni, z rodz. WICHER, KUKLIŃSCY i ŁAWNICZAK

W int. parafian ks. Waldemar, Toruń

PONIEDZIAŁEK (21.11)

17:00
+ Dominik LIPIŃSKI
18:00
+ Antoni KRUSZYŃSKI (1.m-c od śmierci)

WTOREK (22.11)

17:00
++ Leszek i Maria GUŹDZIOŁ

ŚRODA (23.11)

17:00
++ dusze w czyśćcu cierpiące
20:00 – 21:00
Dyżur spowiedzi (kaplica)

CZWARTEK (24.11)

16:00 – 17:00
Dyżur spowiedzi (kaplica)
17:00
++ z rodzin Wspólnoty Maranatha oraz dusze czyśćcowe

PIĄTEK (25.11) - Parafialne rekolekcje adwentowe

17:00
++ rodzice Sylwester i Marta
20:00 – 21:30
Adoracja z uwielbieniem

SOBOTA (26.11) - Parafialne rekolekcje adwentowe

09:00
w intencji Dzieła Wieczystej Adoracji Wynagradzającej w Skorzewie, w podz. i z prośbą
11:00 – 13:00
dzień rekolekcyjny dla kandydatów do bierzmowania
15:30
przygotowanie do chrztu
17:00
+ + Jerzy JAKUBEK (2.r. śmierci) oraz z rodziny JAKUBEK (msza niedzielna)
17:00
+ Irena ŻYŁOWSKA (15. r. śmierci) (msza niedzielna)

NIEDZIELA (27.11) - Parafialne rekolekcje / I. Niedziela adwentu

09:00 ++ Gertruda i Jan PIĄTKOWSCY i dusze czyśćcowe
09:00
w 25. r. ślubu pp. Hanny i Krzysztofa, w podz. i z prośbą
11:00
++ Bogdan, Zofia, Stefan FELSKOWSCY, Anna i Antoni KRUSZYŃSCY (chrzest)
11:00
w int. ks. Proboszcza, z okazji urodzin (od Wsp. ŻR i Miłosierdzia)
17:00
++ Jarosław STANKOWSKI (w dniu urodzin), krewni, znajomi, i dusze czyśćcowe

W int. parafian ks. Rafał, Rzym

MODLITWA O POWOŁANIA (zakończenie modlitwy wiernych):

 

Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia, rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z Jezusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

OGŁOSZENIA:

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. DŁUGA: nr 5 (26.11.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę, aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła. Kolejne domy, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości miejsc użytku parafialnego to: ul. DŁUGA: nr 7 (03.12.); nr 9 (10.12.); nr 11 (17.12.); nr 13 (wyjątkowo piątek 23.12.); nr 17 (wyjątkowo piątek 30.12.2022); nr 19 (07.01.2023); nr 21 (14.01.); nr 23 (21.01.); nr 27 (28.01.). Bardzo proszę o życzliwą pomoc.

w niedzielę, 20. 11.2022, kolekta na rzecz WSD w Pelplinie

w dekanacie stężyckim młodzież przygotowująca się do bierzmowania spotka się w Niedzielę Chrystusa Króla (20.11.) w kościele w Szymbarku: z naszej parafii uczestniczyć w wydarzeniu będzie młodzież z klas VIII, przygotowująca się do bierzmowania; proszę rodziców, aby zawieźli swoje dzieci do kościoła w Szymbarku na godzinę 15:15; młodzież będzie można odebrać ok. 18:45. W ramach spotkania będzie Msza św., konferencja i uwielbienie

kolejne spotkanie dla naszej młodzieży będzie w sobotę, 26.11. – od 11:00 do 13:00 – (w ramach rekolekcji parafialnych) – młodzież jest również zaproszona do uczestnictwa (z rodzicami/opiekunami dorosłymi) w adoracji z uwielbieniem w piątek (25.11. od 20:00 do 21:30) – całe rekolekcje adwentowe w tym roku poprowadzi Katolicka Szkoła Uwielbienia wraz z ks. Szymonem Chamier-Ciemińskim.

od poniedziałku 21.11. chór kościoła będzie czasowo wyłączony z użytku ze względu na prace nad organami piszczałkowymi, które potrwają prawdopodobnie do końca czerwca 2023 r. Bardzo dziękuję Panu Organiście za troskę o tę inicjatywę i zaangażowanie. Cieszę się tą inicjatywą, gdyż uruchomienie organ nastąpi w roku jubileuszu 40-lecia parafii.

W dniach 2 i 3 grudnia 2022 r. Caritas organizuje zbiórkę żywnośc

(XXI ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI „TAK – POMAGAM”), której celem jest pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych w przechowywaniu, aby móc przygotować świąteczne paczki dla potrzebujących. Zbiórka prowadzona może być w sklepach, które wyrażą na to zgodę. Nasz wolontariat może się w to przedsięwzięcie włączyć. Spotkanie przygotowujące do tego wydarzenia – poniedziałek 28.11. o 17:45 w sali koło kaplicy. Zapraszam wszystkich wolontariuszy i wszystkich chcących wziąć udział w tej akcji.

W grudniu br. Caritas rozpocznie kolejną edycję programu żywnościowego FEAD, do uczestnictwa w którym są zaproszone parafie. Program wspiera osoby doświadczające ubóstwa poprzez dostarczanie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Pomoc mogą otrzymywać osoby w trudnej sytuacji życiowej, uzyskujące dochód nieprzekraczający: 1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1.320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie wieloosobowej. Osoby potrzebujące otrzymają artykuły spożywcze oraz będą mogły skorzystać z bezpłatnych szkoleń i warsztatów dotyczących zdrowego odżywiania oraz zapobiegania marnowaniu żywności. Osoby, które mogą brać udział w tym przedsięwzięciu proszone są o kontakt z miejscowym proboszczem. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Caritas: tel. 793 822 458, email: . Wszystkie dokumenty związane z programem zamieszczone są na stronie: www.pelplin.caritas.pl.

roraty w tym roku będą odbywać się od 28.11. do 23.12.: poniedziałek-piątek (6:45 i 17:00), sobota (7:30), niedziela (nie ma rorat).

Poniżej znajduje się link do dokumentu przedstawiającego Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich: https://episkopat.pl/rada-stala-kep-jan-pawel-ii-podjal-zdecydowana-walke-z-przypadkami-wykorzystywania-seksualnego-dzieci-i-maloletnich/

biuro parafialne w tym tygodniu będzie NIEczynne ; w sytuacjach nagłych lub w razie wezwania do chorego – proszę o kontakt pod numerem 791.007.909.

już od trzydziestu czterech tygodni trwa w naszej parafii Dzieło Wieczystej Adoracji – główną intencją tej inicjatywy jest Wynagradzanie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za grzechy nasze i całego świata. [prosimy adoratorów o otoczenie modlitwą również intencji nowych, świętych, licznych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego]. Bóg zapłać wszystkim adoratorom za trwanie przy Panu Jezusie. Jednocześnie bardzo prosimy osoby, które deklarują swój udział w adoracji o solidną obecność lub informowanie administratora grafiku o konieczności zastępstwa. Grafik jest tworzony w oparciu o zasadę wzajemnego zaufania. Serdecznie zachęcamy do dołączenia do grona stałych adoratorów – poświęcających 1 godzinę tygodniowo na trwanie przed Panem Jezusem, aby wypraszać łaski dla siebie i dla całego świata. Kod QR z dostępem do aktywnego grafiku adoracji umożliwia dołączenie do grona adoratorów.

do odebrania jest najnowszy nr czasopisma Pielgrzym oraz kalendarze na rok 2023

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, Kuria Diecezjalna Pelplińska oraz Wydział Teologiczny UMK w Toruniu zapraszają do udziału w VIII Areopagu Pelplińskim. Tegoroczna edycja nosi tytuł: „Filozof życia. Siedemdziesiąt lat po śmierci ks. Franciszka Sawickiego”. Konferencja odbywa się w sobotę, 26 listopada br. i rozpoczyna się o godz. 10.00. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie w gablocie.

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza młodzież męską do udziału w Adwentowych Dniach Skupienia pt. „W poszukiwaniu skarbu”, które odbędą się w dniach od 25 do 27 listopada 2022 roku w gmachu WSD. Ta forma skupienia ma być pomocą dla młodych (uczniów szkół średnich, maturzystów i studentów) w rozeznaniu ich drogi życiowej. Udział w weekendowym skupieniu jest bezpłatny. Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą Pisma Świętego. Spotkanie rozpoczyna się w piątek, 25 listopada o godz. 18.00. Recepcja na furcie WSD będzie czynna od godz. 16.00. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.seminariumpelplin.pl.

Z inicjatywy starosty wejherowskiego rozpoczęły się starania, aby pokłony feretronów na Kalwarii Wejherowskiej wpisać na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. W celu zebrania potrzebnej dokumentacji p. Gabriela Lisius prosi o kontakt osoby, którekultywują ten kaszubski zwyczaj i wyrażą zgodę, aby w ich imieniu złożyć taki wniosek. Szczegółowe informacje znajdują się w liście starosty wejherowskiego, poniżej:

Komunikat Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius kierowany do uczestników pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie Od ponad trzystu lat na Kalwarii Wejherowskiej podczas odpustów kultywowany jest unikalny, kaszubski zwyczaj, nieznany w innych regionach Polski – pokłon feretronów, czyli świętych obrazów. Pielgrzymi przybywający do Wejherowa, przynoszą ze sobą oprócz chorągwi i sztandarów – feretrony, które podczas powitań i pożegnań kłaniają się. Z inicjatywy Starosty Wejherowskiego rozpoczęły się starania, by tą piękną tradycję wpisać na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. W związku z powyższym, Starosta Wejherowski zwraca się z prośbą o kontakt do wszystkich osób, które po dziś dzień kultywują ten kaszubski zwyczaj i wyrażą zgodę, aby w ich imieniu złożyć taki wniosek. Obraźnicy i Obraźniczki, którzy noszą obecnie i nosili w przeszłości feretrony oraz członkowie orkiestr pielgrzymkowych proszeni są o kontakt osobisty bądź poprzez Parafię ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie tel. 58 572 95 77, email: w celu skompletowania potrzebnej dokumentacji. Wpisanie na listę „Pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską wraz z pokłonem feretronów” pozwoli nam wspólnie zachować to kulturowe dziedzictwo i uhonorować zaangażowanie osób, które każdego roku wyruszają do Duchowej Stolicy Kaszub

w tym tygodniu dyżuru spowiedzi w środę i we czwartek wyjątkowo NIE będzie – okazja do spowiedzi tylko przed Mszami.