SOBOTA (12.11)

  Rekolekcje …Od śmierci do życia…
17:00
++ Ludwika i Leon WEJER, ich rodzice i dusze czyśćcowe (msza niedzielna)
18:30
+ Jan MURGLIN (msza niedzielna)
20:15
przygotowanie do chrztu

NIEDZIELA (13.11)

do 14:00
Rekolekcje Od śmierci do życia…
09:00 ++ rodzice Stefania i Edmund JAKUBEK, rodzeństwo oraz z rodziny
10:15
katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych
11:00
++ Gerard WANTA, rodzice z obu stron, krewni, dusze czyśćcowe (chrzest)
17:00
o zdrowie, Boże błog., dla całej rodziny

W int. parafian ks. Marek, Lublin

PONIEDZIAŁEK (14.11)

17:00
++ Edmund NOWICKI (3. r. śm.) i dusze czyśćcowe

WTOREK (15.11)

17:00
o Boże błog., potrzebne łaski dla wnuka Sylwestra i jego rodziny (z okazji jego urodzin)

ŚRODA (16.11)

17:00
++ Teresa, Leon, Małgorzata STENCEL
18:00
+ Janina LIPSKA (1. rok od śmierci)
20:00 – 21:00
Dyżur spowiedzi (kaplica)

CZWARTEK (17.11)

16:00 – 17:00
Dyżur spowiedzi (kaplica)
17:00
++ Edmund, Zofia, Józef LESZCZYŃSCY
18:00
+ Daria EDEL

PIĄTEK (18.11)

17:00
++ Zygfryd i Salomea ZDROJEWSCY
18:00
++ Jadwiga i Zygmunt oraz Jerzy, Józef i Jadwiga FORMELA

SOBOTA (19.11)

17:00
++ Elżbieta i Zygmunt PEK, Jadwiga i Józef BOBER, z rodziny (msza niedzielna)
18:30
+ Janusz BOBER (msza niedzielna)
20:00 – 05:00
Adoracja Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej
21:00
Msza św. w kaplicy

NIEDZIELA (20.11)

09:00
++ Feliks, Adam STUDZIŃSCY oraz pokrewni i dusze czyśćcowe
11:00
++ z rodzin KURS i WICZKOWSKICH, dusze czyśćcowe
15:15 – 18:45
spotkanie dla kandydatów do bierzmowania (SZYMBARK)
17:00
++ Maciej, Antoni, z rodz. WICHER, KUKLIŃSCY i ŁAWNICZAK

W int. parafian ks. Waldemar, Toruń

MODLITWA O POWOŁANIA (zakończenie modlitwy wiernych):

 

Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia, rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z Jezusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

OGŁOSZENIA:

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. DŁUGA: nr 3 (19.11.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę, aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła. Kolejne domy, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości miejsc użytku parafialnego to: ul. DŁUGA: nr 5 (26.11.); nr 7 (03.12.); nr 9 (10.12.); nr 11 (17.12.); nr 13 (wyjątkowo piątek 23.12.); nr 17 (wyjątkowo piątek 30.12.2022); nr 19 (07.01.2023); nr 21 (14.01.); nr 23 (21.01.); nr 27 (28.01.). Bardzo proszę o życzliwą pomoc.

bardzo dziękuję panom, którzy w minionym tygodniu pocięli drewno opałowe ofiarowane dla Domu Parafialnego. Bóg zapłać

serdeczne podziękowanie kieruję do wszystkich aktorów z PGT w Skorzewie oraz osób wspomagających, a w szczególności tych dzięki którym poniedziałkowy występ został utrwalony na wideo; czekamy cierpliwie na film z tego wydarzenia; widowisko pt. Oblubieniec (na podstawie dramatu Karola WOJTYŁY, Przed sklepem jubilera) spotkało się z bardzo życzliwym odbiorem; środki zebrane w związku z cegiełkami, zostaną przekazane na działalność scholi dziecięcej, służby liturgicznej i wolontariatu młodzieżowego z PZC.

bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w prowadzone w ten weekend rekolekcje w naszym Domu Parafialnym (11-13 listopada: …od śmierci do życia…); a w imieniu organizatorów dziękuję za wspólnie spędzony czas, modlitwę i dzielenie się doświadczeniami

dziś, (12/13.11.) Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który w bieżącym roku poświęcony jest sytuacji na Ukrainie.; w związku z powyższym przewidziana jest zbiórka do puszek po mszach świętych, na rzecz Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w potrzebie. To Stowarzyszenie przekaże zebrane środki potrzebującym z Ukrainy.

kolejne spotkanie dla naszej młodzieży będzie w sobotę, 26.11. – od 10:00 do 15:00 – (w ramach rekolekcji parafialnych) – młodzież jest również zaproszona do uczestnictwa (z rodzicami/opiekunami dorosłymi) w adoracji z uwielbieniem w piątek (25.11. od 20:00 do 21:30) – całe rekolekcje adwentowe w tym roku poprowadzi Katolicka Szkoła Uwielbienia wraz z ks. Szymonem Chamier-Ciemińskim.

Referat muzyki kościelnej – za pośrednictwem księży proboszczów – zaprasza na dzień skupienia organistów, dyrygentów chórów i kantorów w dniu 18 listopada 2022 r. do kaplicy Collegium Marianum w Pelplinie. O godz. 16.00 odbędą się Nieszpory pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Arkadiusza Okroja, a następnie wykład okolicznościowy ks. Wojciecha Wierzbickiego z diecezji toruńskiej. Po wykładzie kolacja w refektarzu Collegium Marianum. Koszt uczestnictwa wynosi 40 zł., a zgłoszenia przyjmują pracownicy furty Collegium Marianum pod nr telefonu: 58 530 51 00 lub SMS-em 512 450 596.

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza młodzież męską do udziału w Adwentowych Dniach Skupienia pt. „W poszukiwaniu skarbu”, które odbędą się w dniach od 25 do 27 listopada 2022 roku w gmachu WSD. Ta forma skupienia ma być pomocą dla młodych (uczniów szkół średnich, maturzystów i studentów) w rozeznaniu ich drogi życiowej. Udział w weekendowym skupieniu jest bezpłatny. Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą Pisma Świętego. Spotkanie rozpoczyna się w piątek, 25 listopada o godz. 18.00. Recepcja na furcie WSD będzie czynna od godz. 16.00. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.seminariumpelplin.pl.

W grudniu br. Caritas rozpocznie kolejną edycję programu żywnościowego FEAD, do uczestnictwa w którym są zaproszone parafie. Program wspiera osoby doświadczające ubóstwa poprzez dostarczanie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Pomoc mogą otrzymywać osoby w trudnej sytuacji życiowej, uzyskujące dochód nieprzekraczający: 1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1.320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie wieloosobowej. Osoby potrzebujące otrzymają artykuły spożywcze oraz będą mogły skorzystać z bezpłatnych szkoleń i warsztatów dotyczących zdrowego odżywiania oraz zapobiegania marnowaniu żywności. Osoby, które mogą brać udział w tym przedsięwzięciu proszone są o kontakt z miejscowym proboszczem. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Caritas: tel. 793 822 458, email: . Wszystkie dokumenty związane z programem zamieszczone są na stronie: www.pelplin.caritas.pl.

biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne PONIEDZIAŁEK i WTOREK (pół godziny po Mszy św. o 17:00); ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK (pół godziny po Mszy św. o 18:00); w sytuacjach nagłych lub w razie wezwania do chorego – proszę o kontakt pod numerem 889.238.654. W przyszłym tygodniu (21-25.11.) biuro parafialne będzie NIECZYNNE.

już od trzydziestu trzech tygodni trwa w naszej parafii Dzieło Wieczystej Adoracji – główną intencją tej inicjatywy jest Wynagradzanie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za grzechy nasze i całego świata. [prosimy adoratorów o otoczenie modlitwą również intencji nowych, świętych, licznych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego]. Bóg zapłać wszystkim adoratorom za trwanie przy Panu Jezusie. Jednocześnie bardzo prosimy osoby, które deklarują swój udział w adoracji o solidną obecność lub informowanie administratora grafiku o konieczności zastępstwa. Grafik jest tworzony w oparciu o zasadę wzajemnego zaufania. Serdecznie zachęcamy do dołączenia do grona stałych adoratorów – poświęcających 1 godzinę tygodniowo na trwanie przed Panem Jezusem, aby wypraszać łaski dla siebie i dla całego świata. Kod QR z dostępem do aktywnego grafiku adoracji umożliwia dołączenie do grona adoratorów.

dziś (12/13.11.), kolekta inwestycyjna przeznaczona jest na spłacenie kamienia zakupionego do aranżacji głównej alei na cmentarzu

w niedzielę, 20. 11.2022, kolekta na rzecz WSD w Pelplinie

w dekanacie stężyckim młodzież przygotowująca się do bierzmowania spędzi Niedzielę Chrystusa Króla (20.11.) w Szymbarku: z naszej parafii uczestniczyć w wydarzeniu będzie młodzież z klas VIII, przygotowująca się do bierzmowania; proszę rodziców, aby zawieźli swoje dzieci do kościoła w Szymbarku na godzinę 15:15; młodzież będzie można odebrać ok. 18:45. W ramach spotkania będzie Msza św., konferencja i uwielbienie

do odebrania jest najnowszy nr czasopisma Pielgrzym

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, Kuria Diecezjalna Pelplińska oraz Wydział Teologiczny UMK w Toruniu zapraszają do udziału w VIII Areopagu Pelplińskim. Tegoroczna edycja nosi tytuł: „Filozof życia. Siedemdziesiąt lat po śmierci ks. Franciszka Sawickiego”. Konferencja odbywa się w sobotę, 26 listopada br. i rozpoczyna się o godz. 10.00. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie w gablocie.

W dniach 2 i 3 grudnia 2022 r. Caritas organizuje zbiórkę żywności

(XXI ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI „TAK – POMAGAM”), której celem jest pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych w przechowywaniu, aby móc przygotować świąteczne paczki dla potrzebujących. Zbiórka prowadzona może być w sklepach, które wyrażą na to zgodę. Nasz wolontariat może się w to przedsięwzięcie włączyć. Udział w zbiórce należy zgłosić do 18 listopada wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.pelplin.caritas.pl (zakładka Działalność/ Zbiórki żywności/ Zgłoszenie zbiórki). Materiały promocyjne zbiórki można odebrać w biurze Caritas diecezjalnej.

Z inicjatywy starosty wejherowskiego rozpoczęły się starania, aby pokłony feretronów na Kalwarii Wejherowskiej wpisać na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. W celu zebrania potrzebnej dokumentacji p. Gabriela Lisius prosi o kontakt osoby, którekultywują ten kaszubski zwyczaj i wyrażą zgodę, aby w ich imieniu złożyć taki wniosek. Szczegółowe informacje znajdują się w liście starosty wejherowskiego, poniżej:

Komunikat Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius kierowany do uczestników pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie Od ponad trzystu lat na Kalwarii Wejherowskiej podczas odpustów kultywowany jest unikalny, kaszubski zwyczaj, nieznany w innych regionach Polski – pokłon feretronów, czyli świętych obrazów. Pielgrzymi przybywający do Wejherowa, przynoszą ze sobą oprócz chorągwi i sztandarów – feretrony, które podczas powitań i pożegnań kłaniają się. Z inicjatywy Starosty Wejherowskiego rozpoczęły się starania, by tą piękną tradycję wpisać na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. W związku z powyższym, Starosta Wejherowski zwraca się z prośbą o kontakt do wszystkich osób, które po dziś dzień kultywują ten kaszubski zwyczaj i wyrażą zgodę, aby w ich imieniu złożyć taki wniosek. Obraźnicy i Obraźniczki, którzy noszą obecnie i nosili w przeszłości feretrony oraz członkowie orkiestr pielgrzymkowych proszeni są o kontakt osobisty bądź poprzez Parafię ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie tel. 58 572 95 77, email: w celu skompletowania potrzebnej dokumentacji. Wpisanie na listę „Pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską wraz z pokłonem feretronów” pozwoli nam wspólnie zachować to kulturowe dziedzictwo i uhonorować zaangażowanie osób, które każdego roku wyruszają do Duchowej Stolicy Kaszub