SOBOTA (30.07)

16:00
w 50 r. ślubu pp. Janiny i Wojciecha oraz w 70. urodziny Wojciecha, w podz. i z prośbą
18:00
w 25 r. ślubu pp. Kaliny i Ryszarda, w podz. i z prośbą

NIEDZIELA (31.07) - św. Ignacego Loyoli [wspomnienie]

07:00 w int. członków Parafialnej Grupy Teatralnej i ich rodzin
09:00
++ Adam i Feliks STUDZIŃSCY (w rocznicę śmierci) oraz dusze czyśćcowe
11:00
++ ks. Alfons KROPIDŁOWSKI oraz rodzice i rodzeństwo
15:30 – 16:00 spowiedź odpustowa w Sulęczynie
16:45 – 17:30 spowiedź odpustowa w Sulęczynie
19:00
Różaniec za + Mariusza Wejer

W int. parafian ks. Marek, Lublin

PONIEDZIAŁEK (01.08) - św. Alfons Marii Liguoriego [wsp.]

17:30 – 18:00
Modlitwa Wspólnoty Miłosierdzia Bożego
18:00
++ Anna i Alfons KAMROWSCY
19:00
Różaniec za + Mariusza Wejer

WTOREK (02.08)

18:00
+ Zygmunt JAKUBEK (w rocznicę urodzin)

ŚRODA (03.08) - I. środa m-ca

17:00
Różaniec za ++ polecanych w Wypominkach rocznych i Nab. do św. Józefa
18:15
++ polecani w Wypominkach rocznych
20:00 – 21:00
Dyżur spowiedzi (kaplica)

CZWARTEK (04.08) - św. Jana Marii Vianney’a [wsp.] / I. Czwartek m-ca

16:00 – 17:00
dyżur spowiedzi (kaplica)
17:00 – 18:00
Godzina Święta (prowadzona)
18:00
w int. wszystkich proboszczów, którzy posługiwali w naszej parafii, w podz. i z prośbą
19:00
Przygotowanie do ślubu (13.08.)
23:00 – 24:00 Godzina Święta (w ciszy)

PIĄTEK (05.08) - I Piątek m-ca

09:00 – 14:00 Wizyta sakramentalna u chorych. Grupa 1
16:00 – 18:00 Spowiedź
18:00
+ Dominik LIPIŃSKI (w dniu urodzin) – od syna Piotra
 
Przyjazd pielgrzymki rowerowej na Jasną Górę

SOBOTA (06.08) - Przemienienie Pańskie [święto] / I Sobota m-ca

  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
07:00 ++ Jan ROMPCA i rodzice z obu stron (zadośćuczynienie: medytacja, różaniec)
  Wyjazd pielgrzymki rowerowej na Jasną Górę
09:00 – 12:00
Wizyta sakramentalna u chorych. Grupa 2.
18:00
++ Tomasz ZDROJEWSKI oraz z rodziny

NIEDZIELA (07.08) - I Niedziela m-ca

07:00 ++ Waleska i Franciszek JASZEWSCY, Mieczysław, Jerzy KUCHAR, dusze czyśćcowe
09:00
w 3. rocznicę ślubu pp. Weroniki i Piotra, w podz. i z prośbą
10:15
Modlitwa prowadzona przez Żywy Różaniec
11:00
w pewnej intencji…

W int. parafian ks. Alfons, Chojnice

MODLITWA O POWOŁANIA (zakończenie modlitwy wiernych):

 

Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia, rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z Jezusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

OGŁOSZENIA:

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Kasztanowej: nr 24 (06.08.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę, aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła. Serdeczne Bóg zapłać za życzliwość. Jeśli wśród parafian jest ktoś kto chciałby się zająć sprzątaniem obu miejsc kultu (kościół i kaplica wraz z toaletami k. kotłowni i k. kaplicy), proszę o kontakt. Kolejne domy, które proszę
o pomoc w utrzymaniu czystości miejsc użytku parafialnego to: . ul. Rekowska: nr 1 (13.08.); nr 3 (20.08.); nr 7 (27.08.). Bardzo proszę o życzliwą pomoc.

bardzo dziękuję harcerzom z Łodzi, którzy w miniony weekend pomalowali stacje Drogi Krzyżowej wokół kościoła i oczyścili podjazd przed Domem Parafialnym; dziękuję również ks. Markowi za zastąpienie mnie w obowiązkach parafialnym w miniony piątek.

od poniedziałku rozpoczyna się tydzień modlitw o trzeźwość narodu: jesteśmy zaproszeni do podjęcia abstynencji w sierpniu (to wyrzeczenie można ofiarować w intencji osób, które mają problem z używkami); przez cały miesiąc sierpień będzie można też zapisać się (w biurze parafialnym) do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka; poniżej kilka informacji przybliżających tę inicjatywę:

Krucjata Wyzwolenia Człowieka [dalej KWC] jest programem działania, który ma na celu przezwyciężenie wszystkiego tego, co zagraża godności osoby i poniża zdrowe obyczaje społeczne. Dlatego KWC propaguje styl życia oparty na prawdzie, miłości i wolności. Do udziału zapraszamy każdego człowieka dobrej woli. KWC jest służbą na rzecz wyzwolenia z nałogów społecznych, zwłaszcza alkoholizmu, narkomani oraz ze wszelkiego zakłamania i lęku, które niszczą ludzką godność i nie pozwalają człowiekowi urzeczywistnić siebie zgodnie ze swoim powołaniem. Krucjata wpatrzona jest w Krzyż Chrystusa jako skuteczny znak ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem. Krzyż to symbol dobrowolnej ofiary podjętej z miłości i jest jedyną drogą do skutecznego wyzwalania innych. Aby wejść w tajemnicę Krzyża, trzeba pokonać lęk, dlatego zadaniem Krucjaty jest wyzwolenie ludzi z lęku.

Słowa ,, Nie lękajcie się” często wypowiadane przez Chrystusa a także często przywoływane przez Świętego Jana Pawła II przypominają członkom Krucjaty, że głównym ich zadaniem jest wyzwalanie ludzi od lęku, który czyni człowieka niewolnikiem. Ponieważ wyzwolenie jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie i dokonuje się mocą Jego Ewangelii, dlatego podstawową drogą Krucjaty jest:

 • ewangelizacja, czyli głoszenie z wiarą i mocą Jezusa Chrystusa, który wyzwala człowieka.
 • modlitwa indywidualna i wspólnotowa.
 • post, całkowita abstynencja od alkoholu. Drogę taką wskazał Chrystus apostołom, gdy doświadczali niemocy w walce ze złem ( Ten rodzaj złych duchów wypędza się postem i modlitwą Mt.17,21). Modlitwa, poparta postem często jest jedynym środkiem pomocy, kiedy po ludzku nic nie da się zrobić. Ona również przemienia członków Krucjaty w pokornych świadków Bożego działania a zniewolonych przyprowadza do źródła życia. Modlitwa i post stanowią serce programu działania KWC. Abstynencja od alkoholu w KWC to osobisty dar, podjęty dobrowolnie z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka.

Dla członków Krucjaty abstynencja to :

 • czyn osobistej wolności,
 • zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa,
 • wyraz miłości do ludzi uzależnionych dla których abstynencja jest warunkiem trzeźwości,
 • skuteczny środek przemiany obyczajów,
 • sposób pracy nad sobą w kształtowaniu charakteru,
 • środek profilaktyczny i wychowawczy,
 • znak miłości do Ojczyzny.

Włączenie się w poczet Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, jest równoznaczne z podjęciem całkowitej abstynencji, niekupowanie i nie częstowaniem alkoholu, deklarowanej na piśmie z wpisaniem do Księgi Czynów Wyzwolenia.

Przyjmuje się dwie formy złożenia zobowiązań abstynenckich:

 • na jeden rok, stając się kandydatem do KWC,
 • na czas przynależności do KWC, przez co staje się członkiem Krucjaty.
  >Jeśli chcesz podać pomocną dłoń zniewolonym braciom i siostrom,
  >Jeśli myślisz o przyszłości swojej rodziny,
  >Jeśli pragniesz kształtować nasze życie w prawdzie i wolności chrześcijańskiej,

otwórz swoje serce i weź udział w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka.

biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne w PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA (od 18:45 do 19:30); w sprawie wezwania do chorego proszę o kontakt (tel. parafialny: 889-238-654).

już od osiemnastu tygodni trwa w naszej parafii Dzieło Wieczystej Adoracji – główną intencją tej inicjatywy jest Wynagradzanie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za grzechy nasze i całego świata. [proszę jednocześnie
o ogarnięcie modlitwą intencji nowych, świętych, licznych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego]. Bóg zapłać wszystkim adoratorom za trwanie przy Panu Jezusie. Serdecznie zachęcamy do dołączenia do grona stałych adoratorów – poświęcających 1 godzinę tygodniowo na trwanie przed Panem Jezusem, aby wypraszać łaski dla siebie i dla całego świata. Proszę wakacyjnych parafian o wsparcie Dzieła adoracji i zapisanie się: jednorazowe lub na wybrane godziny w czasie wakacji. Poniżej znajduje się kod QR z dostępem do aktywnego grafiku adoracji. Proszę również stałych adoratorów, aby informowali (pod numerem podanym w grafiku) o swojej nieobecności jeśli mają trudność ze znalezieniem zastępstwa w czasie wakacji.

bardzo dziękuję ks. Markowi za zastępowanie mnie w czasie urlopu, Bóg zapłać wszystkim parafianom, którzy przyjmowali ks. Marka w swoich domach; wyrażam również wdzięczność wobec wszystkich osób, które zajmują się ogrodem parafialnym, w tym za nowe zagospodarowanie ścieżki do groty Matki Bożej; dziękuję także panom, którzy skosili trawę na cmentarzu parafialnym. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać.

dyżur spowiedzi (poza dotychczasową możliwością „20 minut przed mszami”): w środę od 20:00 do 21:00 (kaplica), we czwartek od 16:00 do 17:00 (kaplica)

dziś (w niedzielę 31.07.) kolekta będzie przeznaczona na cele remontowo budowlane w diecezji

dziś (w niedzielę, 31.07.), w Sulęczynie odpust św. Anny o 11:30

w sobotę (06.08.) na porannej Mszy św. będą gościć u nas uczestnicy rowerowej pielgrzymki z Kartuz/Grzybna na Jasną Górę – serdecznie zapraszam na Mszę o 7:00 (będzie to okazja, żeby powierzyć  pielgrzymom intencje modlitewne lub dołączyć do nich)

w ostatnią niedzielę sierpnia (28.08.) będzie rozegrana kolejna edycja Turnieju siatkówki plażowej o puchar proboszcza Skorzewa : serdecznie zapraszam do udziału w tej inicjatywie; chętne drużyny proszę o kontakt z panem Leszkiem.

w minionym tygodniu do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej odeszło dwóch parafian:

Mariusz Wejer (lat 29) – pogrzeb we wtorek (02.08.2022) o 11:00 w Skorzewie (różaniec codziennie o 19:00 w kościele w Skorzewie)

Edward Wyszomierski (lat 79) – pogrzeb we wtorek (02.08.2022) o 14:00 w Kościerzynie (różaniec codziennie o 18:00 w zakładzie pogrzebowym Eden)

[tribe_events]