[tribe_events]

MODLITWA O POWOŁANIA (zakończenie modlitwy wiernych):

 

Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia, rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z Jezusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

OGŁOSZENIA:

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Kościerska nr 3 (29.01.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę, aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła. Kolejne rodziny, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń parafialnych, to mieszkańcy domów przy   ul. Wodna nr 2 (05.02.), nr 3 (12.02.), nr 6 (19.02.), nr 7 (26.02.), nr 9 (05.03.), nr 11 (12.03.). Serdeczne Bóg zapłać za życzliwość. Kolejne ulice, które będę prosił o pomoc to: ul. Jeziorna (od początku); ul. Cicha.

biuro parafialne w tym tygodniu będzie NIEczynne; w sytuacjach nagłych proszę o kontakt (889-238-654). Wszelkie spotkania proszę ustalać przez telefon lub przez SMS.

przygotowujemy się do Wieczystej Adoracji w kaplicy Świętej Rodziny w Domu parafialnym – planujemy rozpocząć to Dzieło Wynagradzania NSPJ i NSNMP już w marcu 2022. Do tego czasu będziemy mieli w kościele okazję do godzinnej adoracji codziennie, a w piątki do nocnej adoracji (wg ogłoszeń). Parafianka odpowiedzialna za organizację planu adoracji  kontaktuje się z osobami już zadeklarowanymi w celu ustalenia dokładnego dnia i godziny adoracji. Dotychczas zapisały się 64 osoby (potrzeba minimum 168 osób). Układamy grafik tygodniowy (168 godzin), który będzie powtarzany co tydzień. Czas od marca do października br. jest czasem próbnym dla tego dzieła w naszej parafii. Osobom pracującym na zmiany proponujemy zapisać się z jeszcze jedną osobą. Dzięki temu, nawet gdy jedna osoba nie będzie mogła przyjść na adorację Pan Jezus nie pozostanie sam. Deklaracje zaangażowania w to Dzieło można znaleźć w kościele pod chórem na stole (lub na ławkach) i wypełnione przekazać do zakrystii lub wrzucić do koszyka w czasie zbierania kolekty.

młodzieży z klas VIII SP i I SPP sakramentu bierzmowania udzieli Ksiądz Biskup Diecezjalny dnia 09. marca o godz. 18:00 – na stronie parafialnej (zakładka „bierzmowanie”) znajdują się informacje bieżące, dotyczące ostatniego etapu przygotowań do przyjęcia tego sakramentu. Katechizm bierzmowanych, który zawiera minimum do egzaminu do bierzmowania znajduje się na podanej niżej stronie: http://parafiabesko.pl/wp-content/uploads/2013/07/Katechizm_bierzmowanych.pdf

przybywa osób, które mogę odwiedzać z posługą sakramentalną w I. Piątki m-ca; bardzo dziękuję za tę możliwość; jest już czas, aby rozłożyć odwiedziny chorych i starszych na 2 dni, np. jedna część wizyt w I. Czwartek lub I. Piątek a druga część w I. Sobotę

ofiary złożone przy Żłóbku są przeznaczone na misje katolickie

odwiedziny kolędowe w domach (w ramach drugiego etapu kolęd, po tzw. Mszach Kolędowych) trwają do 01 lutego (wg grafiku dostępnego na stronie www.parafianagranicy.pl) ; rodziny, które pragną przyjąć kolędę u siebie proszę o potwierdzającą wiadomość SMS (najpóźniej w przededniu zaplanowanych odwiedzin); dziękuję za wyrozumiałość

tegoroczne ofiary kolędowe są przeznaczone w całości na remonty w Domu Parafialnym;

dziś (23.01.) obchodzimy w Kościele NIEDZIELĘ SŁOWA BOŻEGO, a zatem w ramach adoracji przedpołudniowej będzie prowadzona medytacja Słowa Bożego od 10:30 do 11:00.

dziś (23.01.) o 15:00 będzie miał miejsce w naszym kościele koncert charytatywny organizowany przez naszą scholę parafialną Nieustannie dla Maryi

kolekta z przyszłej niedzieli (30.01.) będzie przeznaczona na cele inwestycyjne w diecezji

do odbioru jest najnowszy nr czasopisma Pielgrzym

W sobotę (05.02.) w Collegium Marianum w Pelplinie, w godzinach od 10.00 do 15.00 odbędzie się spotkanie osób zaangażowanych w Szkołę Animatorów i Liderów (SZAL). W czasie spotkania przewidziana jest Msza Święta, a także obiad. Zaproszone są zarówno osoby, które pracowały w ekipach rekolekcji kerygmatycznych GPS dla kandydatów do bierzmowania, jak i wszyscy, którzy są już zaangażowani w życie parafii i chcieliby rozwijać się w posłudze (przez np. dzielenie się doświadczeniem wiary, prowadzenie grup parafialnych, animację muzyczną). Osoby zainteresowane powinny zgłosić chęć uczestnictwa do 31 stycznia br. w Wydziale Duszpasterskim Kurii (e-mail: lub tel.: 58 536 12 21 wew. 347). Koszt spotkania wynosi 20 zł od osoby.

od niedzieli (20.06.2021) są zniesione dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej oraz w święta nakazane; od niedzieli 05.09. Msze św. niedzielne w następującym porządku: (sobota o 17:00,  niedziela o 9:00; 11:00; 17:00)

KOMUNIKATY parafialne: w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym i wynikającymi z tego stanu obostrzeniami: wchodząc do kościoła dezynfekujemy dłonie (proszę, dorośli dali przykład młodszemu pokoleniu); w ławkach i w czasie Komunii św. zachowujemy nakazane odstępy; przyjęcie Komunii św. jest możliwe przy balaskach: albo do ust (w pozycji klęczącej lub stojącej) albo na właściwie złożone dłonie (w pozycji stojącej). Osoby pragnące przyjąć Komunię świętą na dłonie proszę o podejście jako pierwsze do balasek przy obrazie Jezu ufam Tobie – przyjmujący Komunię świętą na dłonie ma obowiązek spożyć Hostię przed kapłanem/szafarzem, włącznie ze wszystkimi cząsteczkami, które mogły pozostać na dłoni. Chrystus jest obecny w każdej cząstce konsekrowanej Hostii, tak więc koniecznym jest sprawdzenie przed odejściem sprzed balasek czy na dłoni nie pozostały żadne cząsteczki. Pamiętajmy, że względy higieniczne, ani zagrożenie epidemiczne nie mogą sprzyjać utracie wiary w rzeczywistą i trwałą obecność Pana Jezusa w Komunii świętej.