[tribe_events]

MODLITWA O POWOŁANIA (zakończenie modlitwy wiernych):

 

Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia, rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z Jezusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

OGŁOSZENIA:

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Kościerska nr 4/6 (22.01.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę, aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła. Kolejne rodziny, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń parafialnych, to mieszkańcy domów przy   nr 3 (29.01.). Serdeczne Bóg zapłać za życzliwość. Kolejne ulice, które będę prosił o pomoc to: ul. Wodna (od początku), ul. Jeziorna (od początku); ul. Cicha.

biuro parafialne w tym tygodniu będzie NIEczynne; w sytuacjach nagłych proszę o kontakt (889-238-654). Wszelkie spotkania proszę ustalać przez telefon lub przez SMS.

przygotowujemy się do Wieczystej Adoracji w kaplicy Świętej Rodziny w Domu parafialnym – mam nadzieje, że będziemy mogli rozpocząć to Dzieło Wynagradzania NSPJ i NSNMP już od marca 2022. Do tego czasu będziemy mieli w kościele okazję do godzinnej adoracji codziennie, a w piątki do nocnej adoracji. Parafianka odpowiedzialna za organizację planu adoracji  kontaktuje się z osobami już zadeklarowanymi w celu ustalenia dokładnego dnia i godziny adoracji. Dotychczas zapisało się ponad 60 osób (potrzeba minimum 168 osób). Deklaracje zaangażowania w to Dzieło można znaleźć pod chórem i wypełnione przekazać do zakrystii lub wrzucić do koszyka w czasie zbierania kolekty.

młodzieży z klas VIII SP i I SPP sakramentu bierzmowania udzieli Ksiądz Biskup Diecezjalny dnia 09. marca o godz. 18:00 – na stronie parafialnej (zakładka „bierzmowanie”) znajdują się informacje bieżące, dotyczące ostatniego etapu przygotowań do przyjęcia tego sakramentu: daty spotkań, wybór Świętego patrona, data egzaminu, data złożenia próśb osobistych o udzielenie sakramentu bierzmowania; dostarczenie dokumentu Ad sacra (świadectwo chrztu).

przybywa osób, które mogę odwiedzać z posługą sakramentalną w I. Piątki m-ca; bardzo dziękuję za tę możliwość; jest już czas, aby rozłożyć odwiedziny chorych i starszych na 2 dni, np. jedna część wizyt w I. Czwartek lub I. Piątek a druga część w I. Sobotę

ofiary złożone przy Żłóbku są przeznaczone na misje katolickie

dzisiejsza kolekta (16.01.) przeznaczona jest na WSD w Pelplinie

odwiedziny kolędowe w domach (w ramach drugiego etapu kolęd, po tzw. Mszach Kolędowych) trwają do 01 lutego (wg grafiku dostępnego na stronie www.parafianagranicy.pl) ; rodziny, które pragną przyjąć kolędę u siebie proszę o potwierdzającą wiadomość SMS (najpóźniej w przededniu zaplanowanych odwiedzin); dziękuję za wyrozumiałość

tegoroczne ofiary kolędowe są przeznaczone w całości na remonty w Domu Parafialnym;

we wtorek rozpocznie się Tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan (18-25.01.)

w przyszłą niedzielę (23.01.) będziemy obchodzić w Kościele NIEDZIELĘ SŁOWA BOŻEGO

w niedziele 23.01. o 15:00 będzie miał miejsce w naszym kościele koncert charytatywny organizowany przez naszą scholę parafialną Nieustannie dla Maryi

Dostępna jest nowa odsłona strony https://przystanpelplin.pl. Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla rozeznających swoje życiowe powołanie. Na stronie można znaleźć sporo świadectw – małżonków, kapłanów, osób konsekrowanych z naszej diecezji – oraz dużo innych materiałów (głównie w formie krótkich filmów). Patronem jest bł. Carlo Acutis.

od niedzieli (20.06.2021) są zniesione dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej oraz w święta nakazane; od niedzieli 05.09. Msze św. niedzielne w następującym porządku: (sobota o 17:00,  niedziela o 9:00; 11:00; 17:00)

KOMUNIKATY parafialne: w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym i wynikającymi z tego stanu obostrzeniami: wchodząc do kościoła dezynfekujemy dłonie (proszę, dorośli dali przykład młodszemu pokoleniu); w ławkach i w czasie Komunii św. zachowujemy nakazane odstępy; przyjęcie Komunii św. jest możliwe przy balaskach: albo do ust (w pozycji klęczącej lub stojącej) albo na właściwie złożone dłonie (w pozycji stojącej). Osoby pragnące przyjąć Komunię świętą na dłonie proszę o podejście jako pierwsze do balasek przy obrazie Jezu ufam Tobie – przyjmujący Komunię świętą na dłonie ma obowiązek spożyć Hostię przed kapłanem/szafarzem, włącznie ze wszystkimi cząsteczkami, które mogły pozostać na dłoni. Chrystus jest obecny w każdej cząstce konsekrowanej Hostii, tak więc koniecznym jest sprawdzenie przed odejściem sprzed balasek czy na dłoni nie pozostały żadne cząsteczki. Pamiętajmy, że względy higieniczne, ani zagrożenie epidemiczne nie mogą sprzyjać utracie wiary w rzeczywistą i trwałą obecność Pana Jezusa w Komunii świętej.