SOBOTA (13.11) - Pierwszych Polskich Braci Męczenników [wspomnienie]

15:00
w int. Seniorów
17:00
++ Marianna ZABOROWSKA i dusze czyśćcowe

NIEDZIELA (14.11)

09:00
++ Lidia ZDROJEWSKA (w 12. r. śmierci), z rodz. SYNAKOWSKICH i ZDROJEWSKICH
11:00
++ Edmund NOWICKI (w 2 r. śmierci) i dusze czyśćcowe
17:00
++ Zygfryd i Salomea oraz z rodz. ZDROJEWSKICH

 

W int. parafian – ks. Sebastian, Piaseczno

PONIEDZIAŁEK (15.11)

17:00 ++ dziadkowie z obojga stron, Elżbieta, Marianna i Seweryn

WTOREK (16.11) - NMP Ostrobramskiej [wspomnienie]

 17:00 ++ Teresa, Leon, Małgorzata STENCEL

ŚRODA (17.11) - Św. Elżbiety Węgierskiej [wspomnienie]

17:00
++ Anna, Jan, Zygmunt, Jerzy, Józef oraz z rodz. JAKUBEK

CZWARTEK (18.11) - bł. Karoliny Kózkówny [wspomnienie]

17:00
++ Zygmunt, Jerzy, Józef FORMELA i z rodziny

PIĄTEK (19.11)

17:00
+ Edmund RAMCZYK
18:00
przygotowanie do chrztu
20:00 – 07:00 Adoracja w ciszy – Grupa św. Józefa

SOBOTA (20.11) - Św. Rafała Kalinowskiego [wspomnienie]

09:00
zbiórka ministrantów
15:30
w 50. r. ślubu pp. Krystyny i Czesława, w podz. i z prośbą
16:30
chrzest
17:00
+ Barbara NOWAKOWSKA

NIEDZIELA (21.11) - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata [uroczystość]

09:00 ++ członkowie Róży św. Jadwigi
11:00
++ Feliks i Adam STUDZIŃSCY, pokrewni oraz dusze czyśćcowe
16:00
Katecheza dla młodzieży do bierzmowania (w grupach)
17:00
+ Leszek GUŹDZIOŁ [msza dla młodzieży]

W int. parafian – ks. Marcin, Rzym

MODLITWA O POWOŁANIA (zakończenie modlitwy wiernych):

 

Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia, rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z Jezusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

OGŁOSZENIA:

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Kolejarzy: nr 13 (20.11.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę, aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła. Kolejne rodziny, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń parafialnych, to mieszkańcy domów przy   ul. Kolejarzy:  nr 9 (27.11.); nr 7 (04.12.); nr 3 (11.12.). Serdeczne Bóg zapłać za życzliwość. Kolejne ulice, które będę prosił o pomoc to: ul. Kościerska + blok przy kurnikach; ul. Wodna (od początku), ul. Jeziorna (od początku); ul. Cicha.

biuro parafialne w tym tygodniu czynne we  WTOREK, ŚRODĘ, CZWARTEK przez 30 minut po Mszy św.; w sytuacjach nagłych proszę o kontakt (889-238-654); można zgłaszać intencje mszalne na rok 2022.

Jeśli ktoś ma potrzebę lub pragnienie odbycia dłuższej spowiedzi, a czas przed mszami uważa za zbyt krótki może umówić się na inny, dogodny termin (tel. 889-238-654);

W Kościele powszechnym trwa czas synodu, który jest czasem wspólnego słuchania Ducha Świętego, odkrywania piękna Kościoła i ożywienia naszego uczestnictwa we wspólnocie. Etap dekanalny Synodu będzie realizowany od 21.11. do 15.12. br.

MODLITWA o błogosławione owoce synodu:

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;  zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.


na cmentarzu została zakręcona woda na okres zimowy; duży kontener na śmieci będzie znajdował się na cmentarzu do 25 listopada

dziś (13/14.11.) kolekta na cele inwestycyjne w parafii – zbieramy na chodniki na cmentarzu oraz piec do Domu Parafialnego ; a po Mszach zbiórka do puszek na rzecz Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w potrzebie [Druga niedziela listopada jest w Kościele w Polsce Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym; w bieżącym roku poświęcony będzie sytuacji chrześcijan w Libanie.] – pod chórem znajdują się ulotki przybliżające tę sytuację

w niedzielę 21.11. kolekta na WSD w Pelplinie

inicjatywa dla WOLONTARIATU: W dniach 3/4.12.2021 r. Caritas organizuje zbiórkę żywności, której celem będzie pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych w przechowywaniu, aby móc przygotować świąteczne paczki dla potrzebujących

proszę Parafialny Zespół Caritas (PZC – Wolontariat), aby od przyszłej niedzieli (20/21.11.) rozprowadzać świece Caritas oraz opłatki (po każdej Mszy św. niedzielnej)

od niedzieli (20.06.2021) są zniesione dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej oraz w święta nakazane; od niedzieli 05.09. Msze św. niedzielne w następującym porządku: (sobota o 18:00, niedziela o 9:00; 11:00; 18:00)

KOMUNIKATY parafialne: w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym i wynikającymi z tego stanu obostrzeniami: wchodząc do kościoła dezynfekujemy dłonie (proszę, dorośli dali przykład młodszemu pokoleniu); w ławkach i w czasie Komunii św. zachowujemy nakazane odstępy; przyjęcie Komunii św. jest możliwe przy balaskach: albo do ust (w pozycji klęczącej lub stojącej) albo na właściwie złożone dłonie (w pozycji stojącej). Osoby pragnące przyjąć Komunię świętą na dłonie proszę o podejście jako pierwsze do balasek przy obrazie Jezu ufam Tobie – przyjmujący Komunię świętą na dłonie ma obowiązek spożyć Hostię przed kapłanem/szafarzem, włącznie ze wszystkimi cząsteczkami, które mogły pozostać na dłoni. Chrystus jest obecny w każdej cząstce konsekrowanej Hostii, tak więc koniecznym jest sprawdzenie przed odejściem sprzed balasek czy na dłoni nie pozostały żadne cząsteczki. Pamiętajmy, że względy higieniczne, ani zagrożenie epidemiczne nie mogą sprzyjać utracie wiary w rzeczywistą i trwałą obecność Pana Jezusa w Komunii świętej.

Penitencjaria Apostolska potwierdza i przedłuża na cały miesiąc listopad 2021 roku wszystkie dobrodziejstwa duchowe już udzielone 22 października 2020 roku Dekretem Prot. nr 791/20/I, na mocy którego, ze względu na pandemię „Covid-19”, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych zostały przedłużone na cały miesiąc listopad 2020 roku – Dekret Penitencjarii Apostolskiej (zob. ogłoszenia parafialne z dn. 6/7.11.)

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza młodych mężczyzn (od szkoły ponadpodstawowej) do skorzystania z zaproszenia na Adwentowe Dni Skupienia, organizowane w tym roku w seminarium od 26 do 28 listopada pod tytułem „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr 13,8). To wszystko było po coś…”. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.seminariumpelplin.pl

od 1. niedzieli adwentu codziennie przed mszą św. wieczorną będzie godzinna adoracja w kościele – poza dniami kiedy jest ona związana z nabożeństwami, odbywać się będzie w ciszy – ta inicjatywa potrwa do marca 2022 (do rozpoczęcia Wieczystej Adoracji w naszej kaplicy) – jest to zaproszenie do „rozsmakowania się” w adoracji Najświętszego Sakramentu, abyśmy zobaczyli że godzina przed Panem Jezusem mija bardzo szybko i się nie nuży …; – poszerzamy doświadczenie nocnych adoracji, serdecznie zapraszam do organizowania się w grupy, aby przeżyć nocną adorację z soboty na niedzielę….; zapraszam również do godzinnej adoracji Pana Jezusa w noc z 1. czwartku na 1. piątek m-ca (02/03.12.) od 23:00 do 24:00.

roraty będą od poniedziałku do piątku o 6:45 i o 17:00, a w sobotę o 7:00

katecheza/gra dla kandydatów do bierzmowania (niedziela 21.11.) odbędzie się w małych grupach popołudniu (16:00), w łączności z Mszą św. (17:00), na którą zapraszamy również rodziców. Z kolei w ramach obchodów Światowego Dnia Młodzieży przeniesionej na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży zaprasza na spotkanie modlitewne do bazyliki katedralnej w Pelplinie w sobotę 20.11. o 18.00. Odbędzie się muzyczny wieczór modlitewny, na który w szczególny sposób zaproszona jest młodzież zaangażowana w ruchy i stowarzyszenia katolickie.

ministranckie rozgrywki w piłkę halową w sobotę 27.11. od 10:00 do 14:00 na hali w Skorzewie (zgody do odbioru w zakrystii)

Msza św. pogrzebowa naszej parafianki + Ewy Wantoch-Rekowskiej odbędzie się w kościele cmentarnym św. Barbary w Kościerzynie, w poniedziałek o 12:00 (informacje szczegółowe  na tablicy ogłoszeń)

Wydział Duszpasterski Kurii Pelplińskiej zaprasza księży proboszczów do zorganizowania w parafiach rekolekcji o nazwie „Rodzina33”. Rekolekcje mają formę indywidualnej pracy rodzin – zarówno dorosłych jak i dla dzieci – w oparciu o materiały dostępne online na stronie www.rodzina33.pl Na stronie dostępne są także materiały pomocne dla duszpasterzy. Rekolekcje w parafiach powinny rozpocząć się 21 listopada 2021r. podczas Mszy Świętej i trwać 33 dni do 23 grudnia 2021 r., a ich zwieńczeniem będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w Niedzielę Świętej Rodziny, 26 grudnia br. Zapraszam małżonków, którzy chcą wziąć udział w tym procesie formacyjnym na Mszę św. w niedzielę (21.11.) o 11:00 – po tej Mszy św. proszę o krótkie spotkanie z zainteresowanymi małżonkami

Na niedzielę, 21.11., została ogłoszona w Kościele ogólnopolska zbiórka funduszy do puszek na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej. Środki zbierane podczas tej kwesty zostaną przeznaczone – za pośrednictwem Caritas – na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego.

Fundacja Lux Veritatis zrealizowała film biograficzny, poświęcony św. Albertowi Chmielowskiemu pt.: „Nędzarz i Madame”. Obraz ten wszedł do kin w dniu 12 listopada br., w 32. rocznicę kanonizacji brata Alberta. Informacje o wyżej wymienionej produkcji znajdują się na: https://drive.google.com/drive/folders/1sx4BXhgyG7bgUwybKRj6Xn_m9kN18Eas?usp=sharing