SOBOTA (06.11) - Oktawa Wszystkich Świętych / I Sobota m-ca

07:00
++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące (zadośćuczynienie)
15:00
w podz. iz prośbą dla pp. Darii i Bartosza (1. r. ślubu)
17:00
+ Bogdan SEYDA (9 r. śmierci)

NIEDZIELA (07.11) - Oktawa Wszystkich Świętych / I Niedziela m-ca

09:00 ++ rodzice z obu stron, rodzeństwo, dziadkowie, dusze w czyśćcu cierpiące
10:00
Katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych
10:15
Modlitwa prowadzona przez Żywy Różaniec
11:00
++ Bronisław KULAS, z rodziny PIĄTKOWSKICH, ŻYWICKICH, dusze czyśćcowe
17:00
++ z rodzin DUŁAK i POBŁOCKICH

W int. parafian – ks. Marcin, Rzym

PONIEDZIAŁEK (08.11) - Oktawa Wszystkich Świętych

17:00 ++ członkowie Róży Św. Maksymiliana i dusze czyśćcowe
18:00
spotkanie z prowadzącymi grupy do bierzmowania

WTOREK (09.11) - Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej [święto]

 17:00 ++ Stanisław, Paweł, Ja dwiga, dusze w czyśćcu cierpiące
18:00
w int. Sylwestra, z okazji urodzin

ŚRODA (10.11) - Św. Leona Wielkiego [wspomnienie]

07:00
o sakramentalność małżeństw
17:00
w podz. i z prośbą dla pp. Ewy i Kazimierza (w 29. r. ślubu)
19:00
Spotkanie Wspólnoty Marana-Tha

CZWARTEK (11.11) - Św. Marcina z Tours [wspomnienie]

09:00
++ Jan KRUSZYŃSKI i dusze w czyśćću cierpiące
17:00
++ członkowie Róży Niepokalanego Poczęcia NMP

PIĄTEK (12.11) - Św. Jozafata Kuncewicza [wspomnienie]

17:00
++ z rodziny KURS i WICZKOWSKICH
20:00 – 07:00
Adoracja w ciszy – Wspólnota Marana-Tha

SOBOTA (13.11) - Pierwszych Polskich Braci Męczenników [wspomnienie]

15:00
w int. Seniorów
17:00
++ Marianna ZABOROWSKA i dusze czyśćcowe

NIEDZIELA (14.11)

09:00
++ Lidia ZDROJEWSKA (w 12. r. śmierci), z rodz. SYNAKOWSKICH i ZDROJEWSKICH
11:00
++ Edmund NOWICKI (w 2 r. śmierci) i dusze czyśćcowe
17:00
++ Zygfryd i Salomea oraz z rodz. ZDROJEWSKICH

 

W int. parafian – ks. Sebastian, Piaseczno

MODLITWA O POWOŁANIA (zakończenie modlitwy wiernych):

 

Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia, rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z Jezusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

OGŁOSZENIA:

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Kolejarzy: nr 15 (13.11.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę, aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła. Kolejne rodziny, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń parafialnych, to mieszkańcy domów przy   ul. Kolejarzy:  nr 13 (20.11.); nr 9 (27.11.); nr 7 (04.12.); nr 3 (11.12.). Serdeczne Bóg zapłać za życzliwość. Kolejne ulice, które będę prosił o pomoc to: ul. Kościerska + blok przy kurnikach; ul. Wodna (od początku), ul. Jeziorna (od początku); ul. Cicha.

biuro parafialne w tym tygodniu czynne we  CZWARTEK; w sytuacjach nagłych proszę o kontakt (889-238-654); można zgłaszać intencje mszalne na rok 2022.

Jeśli ktoś ma potrzebę lub pragnienie odbycia dłuższej spowiedzi, a czas przed mszami uważa za zbyt krótki może umówić się na inny, dogodny termin (tel. 889-238-654)

W Kościele powszechnym trwa czas synodu, który jest czasem wspólnego słuchania Ducha Świętego, odkrywania piękna Kościoła i ożywienia naszego uczestnictwa we wspólnocie. Jako wspólnota w parafii także chcemy słuchać głosu Ducha Świętego i odkrywać to, czego On pragnie dla Kościoła. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim parafianom, którzy wzięli udział w modlitewnej części parafialnego etapu Synodu Powszechnego oraz zostali na części dyskusyjnej w minioną środę (03.11.). Wypracowane wnioski posłużą do włączenia się parafii w Synod na poziomie dekanalnym. Etap dekanalny Synodu będzie realizowany od 21.11. do 15.12. br.

MODLITWA o błogosławione owoce synodu:

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;  zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.


na cmentarzu została zakręcona woda na okres zimowy; duży kontener na śmieci będzie znajdował się na cmentarzu do 25 listopada

W przyszłą niedzielę (14.11.) kolekta na cele inwestycyjne w parafii – zbieramy na chodniki na cmentarzu oraz piec do Domu Parafialnego ; również za tydzień zbiórka do puszek po Mszach św. na rzecz Stowarzyszenia Pomoc Kościoła w potrzebie [Druga niedziela listopada jest w Kościele w Polsce Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który w bieżącym roku przypada on 14 listopada i poświęcony będzie sytuacji chrześcijan w Libanie.]

inicjatywa dla WOLONTARIATU: W dniach 3/4.12.2021 r. Caritas organizuje zbiórkę żywności, której celem będzie pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych w przechowywaniu, aby móc przygotować świąteczne paczki dla potrzebujących. Do 5.11. br. należy zgłosić udział w akcji poprzez ankietę na stronie internetowej www.pelplin.caritas.pl w zakładce – Działalność/Zbiórki żywności/ Zgłoszenie zbiórki. Zespoły, które zgłoszą chęć przyłączenia się do zbiórki otrzymają materiały promocyjne. Nasz Parafialny Zespół Caritas – Wolontariat młodzieżowy zostanie zgłoszony w najbliższych dniach.

W grudniu Caritas rozpoczyna kolejną edycję programu pomocy żywnościowej FEAD, który wspiera osoby doświadczające ubóstwa. Parafie są zaproszone do uczestnictwa w programie. Dokumenty związane z programem znajdują się na stronie: www.pelplin.caritas.pl  Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 793 822 458 lub pisząc na adres e-mail: .

od niedzieli (20.06.2021) są zniesione dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej oraz w święta nakazane; od niedzieli 05.09. Msze św. niedzielne w następującym porządku: (sobota o 18:00,  niedziela o 9:00; 11:00; 18:00)

KOMUNIKATY parafialne: w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym i wynikającymi z tego stanu obostrzeniami: wchodząc do kościoła dezynfekujemy dłonie (proszę, dorośli dali przykład młodszemu pokoleniu); w ławkach i w czasie Komunii św. zachowujemy nakazane odstępy; przyjęcie Komunii św. jest możliwe przy balaskach: albo do ust (w pozycji klęczącej lub stojącej) albo na właściwie złożone dłonie (w pozycji stojącej). Osoby pragnące przyjąć Komunię świętą na dłonie proszę o podejście jako pierwsze do balasek przy obrazie Jezu ufam Tobie – przyjmujący Komunię świętą na dłonie ma obowiązek spożyć Hostię przed kapłanem/szafarzem, włącznie ze wszystkimi cząsteczkami, które mogły pozostać na dłoni. Chrystus jest obecny w każdej cząstce konsekrowanej Hostii, tak więc koniecznym jest sprawdzenie przed odejściem sprzed balasek czy na dłoni nie pozostały żadne cząsteczki. Pamiętajmy, że względy higieniczne, ani zagrożenie epidemiczne nie mogą sprzyjać utracie wiary w rzeczywistą i trwałą obecność Pana Jezusa w Komunii świętej.

Penitencjaria Apostolska potwierdza i przedłuża na cały miesiąc listopad 2021 roku wszystkie dobrodziejstwa duchowe już udzielone 22 października 2020 roku Dekretem Prot. nr 791/20/I, na mocy którego, ze względu na pandemię „Covid-19”, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych zostały przedłużone na cały miesiąc listopad 2020 roku – czytamy w Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej opublikowanym 28 października br.

DEKRET

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

  1. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
  2. Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyśćcowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

Mauro Kard. Piacenza, Penitencjarz Większy

Ks. prał. Krzysztof Nykiel, Regens

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza młodych mężczyzn (od szkoły ponadpodstawowej) do skorzystania z zaproszenia na Adwentowe Dni Skupienia, organizowane w tym roku w seminarium od 26 do 28 listopada pod tytułem „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr 13,8). To wszystko było po coś…”. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.seminariumpelplin.pl