SOBOTA (30.10)

16:45
Różaniec dla dzieci
17:30
RÓŻANIEC
18:00
w 20. r. ślubu, w podz. i z prośbą

NIEDZIELA (31.10)

09:00
++ z rodziny TROKA
10:15
RÓŻANIEC
11:00
++ Jadwiga i Antoni GŁODOWSCY (12. r. śmierci)
18:00
++ Jan ROMPCA oraz Gertruda i Franciszek

 

W int. parafian – ks. Sebastian, Pompeluna

PONIEDZIAŁEK (01.11) - Wszystkich Świętych [uroczystość]

07:00 ++ z rodzin GAŃSKICH i WROŃSKICH
09:00
++ rodzice Sylwester, Marta HINC, dusze czyśćcowe
11:00
w int. parafian
Procesja na cmentarz z Litanią do Wszystkich Świętych (po Mszy św.)
12:30
Procesja z Różańcem za zmarłych na cmentarzu

WTOREK (02.11) - Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny [wsp.]

07:00
+ Monika PRZEWODOWSKA (2. m-c od śmierci) – od Róży MB Fatimskiej
 09:00 wg intencji Ojca Świętego
17:00
++ Teresa, Władysław, Jan CZAPIEWSCY, z rodz. EDEL i CZAPIEWSKICH

Procesja na cmentarz z Różańcem za zmarłych (po Mszy św.)

ŚRODA (03.11) - Oktawa Wszystkich Świętych / I. środa m-ca

16:00
Różaniec za ++ polecanych w Wypominkach rocznych i nabożeństwo do św. Józefa
17:00
++ polecani w Wypominkach rocznych

Spotkanie Synodalne – etap parafialny

CZWARTEK (04.11) - Św. Karola Boromeusz [wsp.] / I. Czwartek m-ca

16:00 – 17:30
Spowiedź (dyżur o. franciszkanina)
16:00 – 17:00
Godzina Święta
17:00
+ Józef GRAU (w rocznicę śmierci)

PIĄTEK (05.11) - Oktawa Wszystkich Świętych / I Piątek m-ca

08:00 – 14:00 Wizyta sakramentalna u chorych
15:00 – 17:00 Spowiedź
17:00
++ z rodz. UGOWSKICH, JAKUBEK, WOLSKICH, Paweł CYGERT
21:00 Msza św. w int. wieczystej adoracji w parafii MBNP w Skorzewie
21:00 – 05:00
Adoracja prowadzona przez Wspólnotę Najśw.Sakr. i Niepokalanej

SOBOTA (06.11) - Oktawa Wszystkich Świętych / I Sobota m-ca

07:00
++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące (zadośćuczynienie)
15:00
w podz. iz prośbą dla pp. Darii i Bartosza (1. r. ślubu)
17:00
+ Bogdan SEYDA (9 r. śmierci)

NIEDZIELA (07.11) - Oktawa Wszystkich Świętych / I Niedziela m-ca

09:00 ++ rodzice z obu stron, rodzeństwo, dziadkowie, dusze w czyśćcu cierpiące
10:00
Katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych
10:15
Modlitwa prowadzona przez Żywy Różaniec
11:00
++ Bronisław KULAS, z rodziny PIĄTKOWSKICH, ŻYWICKICH, dusze czyśćcowe
17:00
++ z rodzin DUŁAK i POBŁOCKICH

W int. parafian – ks. Marcin, Rzym

MODLITWA O POWOŁANIA (zakończenie modlitwy wiernych):

 

Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia, rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z Jezusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

OGŁOSZENIA:

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Kolejarzy: nr 17 (06.11.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę, aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła. Kolejne rodziny, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń parafialnych, to mieszkańcy domów przy   ul. Kolejarzy:   nr 15 (13.11.); nr 13 (20.11.); nr 9 (27.11.); nr 7 (04.12.); nr 3 (11.12.). Serdeczne Bóg zapłać za życzliwość. Kolejne ulice, które będę prosił o pomoc to: ul. Kościerska + blok przy kurnikach; ul. Wodna (od początku), ul. Jeziorna (od początku); ul. Cicha.


biuro parafialne w tym tygodniu czynne we WTOREK i CZWARTEK; w sytuacjach nagłych proszę o kontakt (889-238-654); można zgłaszać intencje mszalne na rok 2022.

wypominki roczne można składać do końca listopada, do skrzyni przy relikwiach św. Faustyny – ofiary przy tej okazji zebrane będą przeznaczone na opał do kościoła

Jeśli ktoś ma potrzebę lub pragnienie odbycia dłuższej spowiedzi, a czas przed mszami uważa za zbyt krótki może umówić się na inny, dogodny termin (tel. 889-238-654); dyżur spowiedzi Ojca Franciszkanina – w każdy I. Czwartek m-ca (04.11.2021) od 16:00 do 17:30.

Nabożeństwa w uroczystość Wszystkich Świętych (1.11.) będą celebrowane w następujących godzinach: Msze św. przed południem: 7:00 / 9:00 / 11:00. Procesja z kościoła na cmentarz 12:00 (litania do Wszystkich Świętych), zakończona modlitwą modlitwą różańcową i procesją na cmentarzu. Msze św. w Dzień zaduszny (2.11.) o 7:00 / 9:00 / 17:00 + procesja na cmentarz (poświęcenie nowych nagrobków).

W Kościele powszechnym trwa czas synodu, który jest czasem wspólnego słuchania Ducha Świętego, odkrywania piękna Kościoła i ożywienia naszego uczestnictwa we wspólnocie. Jako wspólnota w parafii także chcemy słuchać głosu Ducha Świętego i odkrywać to, czego On pragnie dla Kościoła. Dlatego zapraszam wszystkich parafian na spotkanie synodalne, które odbędzie się w środę 3 listopada w łączności z Mszą św. Spotkanie rozpocznie się wspólną modlitwą przed Najświętszym Sakramentem. Po niej będzie wspólna rozmowa, podczas której każdy będzie mógł się wypowiedzieć i podzielić swoim doświadczeniem życia w Kościele i spostrzeżeniami mogącymi pomóc w ożywieniu Kościoła jako wspólnoty.

Diecezjalny Zespół Synodalny zaprasza wszystkie parafie do włączenia się w prace Synodu poprzez realizację spotkań dla wspólnot parafialnych. Wypracowane wnioski posłużą do włączenia się parafii w Synod na poziomie dekanalnym. Etap dekanalny Synodu będzie realizowany od 21.11. do 15.12. br. MODLITWA o błogosławione owoce synodu:

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;  zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.

Rekolekcje sprzyjające wzmacnianiu więzi małżeńskiej odbędą się w dniach 5-7 listopada 2021 r. w Białogórze. Spotkania Małżeńskie zawierają warsztat dialogu małżeńskiego, w który wprowadzają uczestników pary małżeńskie oraz księża. Zob. www.rodzinydiecezjipelplinskiej.pl Zgłoszenia przyjmują państwo Iwona i Krzysztof Dolewa (godz. 17.00 – 20.00),
tel: 781970770; e-mail: 

W dniach 6/7.11. br. odbędzie się XXXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę. Szczegółowe informacje na rozpisce w gablocie.

inicjatywa dla WOLONTARIATU: W dniach 3/4.12.2021 r. Caritas organizuje zbiórkę żywności, której celem będzie pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych w przechowywaniu, aby móc przygotować świąteczne paczki dla potrzebujących. Do 5.11. br. należy zgłosić udział w akcji poprzez ankietę na stronie internetowej www.pelplin.caritas.pl w zakładce – Działalność/Zbiórki żywności/ Zgłoszenie zbiórki. Zespoły, które zgłoszą chęć przyłączenia się do zbiórki otrzymają materiały promocyjne. Nasz Parafialny Zespół Caritas – Wolontariat młodzieżowy zostanie zgłoszony w najbliższych dniach.

W grudniu Caritas rozpoczyna kolejną edycję programu pomocy żywnościowej FEAD, który wspiera osoby doświadczające ubóstwa. Parafie są zaproszone do uczestnictwa w programie. Dokumenty związane z programem znajdują się na stronie: www.pelplin.caritas.pl  Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 793 822 458 lub pisząc na adres e-mail:

od niedzieli (20.06.2021) są zniesione dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej oraz w święta nakazane; od niedzieli 05.09. Msze św. niedzielne w następującym porządku: (sobota o 18:00,  niedziela o 9:00; 11:00; 18:00)

KOMUNIKATY parafialne: w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym i wynikającymi z tego stanu obostrzeniami: wchodząc do kościoła dezynfekujemy dłonie (proszę, dorośli dali przykład młodszemu pokoleniu); w ławkach i w czasie Komunii św. zachowujemy nakazane odstępy; przyjęcie Komunii św. jest możliwe przy balaskach: albo do ust (w pozycji klęczącej lub stojącej) albo na właściwie złożone dłonie (w pozycji stojącej). Osoby pragnące przyjąć Komunię świętą na dłonie proszę o podejście jako pierwsze do balasek przy obrazie Jezu ufam Tobie – przyjmujący Komunię świętą na dłonie ma obowiązek spożyć Hostię przed kapłanem/szafarzem, włącznie ze wszystkimi cząsteczkami, które mogły pozostać na dłoni. Chrystus jest obecny w każdej cząstce konsekrowanej Hostii, tak więc koniecznym jest sprawdzenie przed odejściem sprzed balasek czy na dłoni nie pozostały żadne cząsteczki. Pamiętajmy, że względy higieniczne, ani zagrożenie epidemiczne nie mogą sprzyjać utracie wiary w rzeczywistą i trwałą obecność Pana Jezusa w Komunii świętej.

niedzielna kolekta (31.10.2021) jest przeznaczona na cele remontowo-budowlane w diecezji; poniedziałkowa kolekta (01.11.) przeznaczona będzie na chodniki na cmentarzu.

w poniedziałek, uroczystość Wszystkich Świętych, nie będzie Mszy wieczornej; od wtorku (02.11.) do końca lutego Msza św. wieczorna będzie sprawowana o 17:00.

Penitencjaria Apostolska potwierdza i przedłuża na cały miesiąc listopad 2021 roku wszystkie dobrodziejstwa duchowe już udzielone 22 października 2020 roku Dekretem Prot. nr 791/20/I, na mocy którego, ze względu na pandemię „Covid-19”, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych zostały przedłużone na cały miesiąc listopad 2020 roku – czytamy w Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej opublikowanym 28 października br.

DEKRET

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

  1. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
  2. Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyśćcowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

Mauro Kard. Piacenza, Penitencjarz Większy

Ks. prał. Krzysztof Nykiel, Regens

Oryginalny tekst dokumentu:

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/10/23/0545/01264.html#ita

Ze względu na wypadający 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych 22. numer „Pielgrzyma” poświęcony jest przede wszystkim tematyce związanej z odchodzeniem. Tematem numeru jest artykuł s. Anny Czajkowskiej WDC „Odpusty dla zmarłych”, w którym autorka przekonuje, że oddając odpusty duszom czyścowym, jeszcze pełniej otwieramy się w Chrystusie na dar osobistego uświęcenia. *W rozmowie „Musi się wydarzyć” Anna Mazurek-Klein pyta psychoonkologa, Magdalenę Mikulską, o to, czy da się oswoić śmierć. *W tym numerze piszemy również o Wielkiej Pomorzance, matce Magdalenie Mortęskiej, benedyktynce chełmińskiej. *Z kolei Ks. prałat Marian Szczepiński opowiada o swojej długoletniej współpracy na rzecz osób życia konsekrowanego. *Poza tym jak zwykle w „Pielgrzymie” do przeczytania wiele ciekawych felietonów i ciekawostek.

do odebrania jest również najnowszy nr czasopism Różaniec, Tak Rodzinie i Anioł Stróż.