SOBOTA (27.02)

17:00 + Bożena KURS (w r. urodzin)
18:00 + Zygmunt SADOWSKI (chrzest po Mszy św.)

NIEDZIELA (28.02) - II Niedziela Wlk. Postu

09:00 + Jan KRUSZYŃSKI (r. urodzin), dusze czyśćcowe
11:00 ++ Gerard DUŁAK, Halina i Stanisław, rodzice z obojga stron (Gorzkie Żale po Mszy św.)
17:00 ++ Stanisław Makurat, Kazimierz STENKA, z rodziny

W int. parafian – ks. Sebastian, Pompeluna

PONIEDZIAŁEK (01.03)

15:30 przygotowanie do ślubu
18:00 ++ rodzice chrzestni WIKARJUSZ

WTOREK (02.03)

16:30 przygotowanie do ślubu
18:00 + Marcin REPIŃSKI

 

ŚRODA (03.03) - I. środa m-ca

16:00 – 17:00 Spowiedź
17:00 Różaniec za ++ polecanych w Wypominkach rocznych (nabożeństwo do PSŚJ)
18:00 ++ polecani w Wypominkach rocznych

 

CZWARTEK (04.03) - Św. Kazimierza (święto) / I. Czwartek m-ca

09:00 – 14:00
Wizyta sakramentalna u chorych
17:00 – 18:00 Spowiedź
17:00 – 18:00 Godzina Święta
18:00 + Józef KURS (4. r. śmierci)

PIĄTEK (05.03) - I Piątek m-ca

15:00 – 17:00 Spowiedź
17:15 Droga Krzyżowa
18:00

++ Anna i Edward KAMIŃSCY, Alfons LIS (nabożeństwo do NSPJ)

SOBOTA (06.03) - I Sobota m-ca

07:00 + Jan KUKLA (5. r. śmierci) (nabożeństwo do NSNMP)
17:00 w int. parafian
18:00 + Ryszard SZWAJA (od sąsiadów)

NIEDZIELA (07.03) - I Niedziela m-ca / III Niedziela Wlk. Postu

09:00 ++ z rodz. KRUSZYŃSKICH i BURANDT
10:15 Modlitwa Żywego Różańca
11:00 + Dominik LIPIŃSKI (8. r. śmierci)
12:00 Gorzkie Żale
18:00 ++ Antoni i Janina PALUSZYŃSCY, Barbara i Czesław CZYŻ

 

W int. parafian – ks. Marcin, Rzym

MODLITWA O POWOŁANIA (do modlitwy wiernych):

 

Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia, rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z Jezusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

OGŁOSZENIA:

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Starowiejskiej: nr 4 (06.03.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę, aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła. Kolejne rodziny, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń parafialnych, to mieszkańcy domów o następujących numerach: nr 5 (13.03.); nr 6 (20.03.); nr 7 (27.03.); nr 9 (01.04.-czwartek). Serdeczne Bóg zapłać za życzliwość.

biuro parafialne jeszcze w tym tygodniu NIEczynne; w sprawach nagłych proszę o kontakt telefoniczny lub przez SMS – (889-238-654); aktualne informacje z życia parafii: www.parafianagranicy.pl oraz na fb: @parafiaskorzewo

w tygodniu przypadają PIERWSZE dni miesiąca: ŚRODA (spowiedź, różaniec i Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach rocznych oraz nabożeństwo do Przeczystego Serca Św. Józefa – w tej modlitwie prosimy, aby żaden z mieszkańców naszej parafii nie umarł nie otrzymawszy sakramentów na ostatnią drogę, bez pojednania z Bogiem i ludźmi); CZWARTEK (wizyta sakramentalna u chorych, spowiedź, godzina święta); PIĄTEK (spowiedź i droga krzyżowa, nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa); SOBOTA (medytacja i różaniec w ramach nabożeństwa wynagradzającego Niepokalanemu Sercu NMP); NIEDZIELA (modlitwa Żywego Różańca i Gorzkie Żale)

ksiądz proboszcz bardzo dziękuje wszystkim parafianom, którzy otaczali jego i jego mamę modlitwą w czasie choroby; dziękuje również za wszelką pomoc w robieniu zakupów oraz posiłki przygotowywane przez parafian – serdeczne Bóg zapłać (w czasie izolacji ksiądz proboszcz wielokrotnie sprawował Mszę św. dziękczynna w intencji tych dobrodziejów oraz za kapłanów, którzy go zastępowali w obowiązkach duszpasterskich)

przeznaczenie dzisiejszych składek – 28.02.2021 : kolekta (na potrzeby naszej parafii), puszki (na rzecz polskich misjonarzy „Ad gentes”)

kazań pasyjnych w tym roku wyjątkowo nie będzie

od marca wieczorne Msze świętej będą odprawiane o 18:00

w niedzielę (28. lutego) odbędzie się promocja książki Pana dra K. Jażdżewskiego, Skorzewo. Zarys dziejów kaszubskiej wsi, Kościerzyna 2020 – zainteresowane osoby będą mogły otrzymać darmowo tę publikację po Mszach św. o 9:00 i o 11:00; pozostałe egzemplarze będą dostępne w Szkole (u Pani Dyrektor mgr M. Czekaj)

Jałmużna wielkopostna – Jałmużna daje wiele dobra obdarowanym, ale daje jeszcze więcej obdarowującym. Zebrana do skarbonek wspiera dzieła charytatywne parafii, a także dzieło wskazane przez księdza Biskupa w diecezji. W tym roku jest to Fundacja Małych Stópek. Niech nasza hojność owocuje w tych dziełach i przyczynia się do wspierania życia poczętego. Ważnym jest, aby w tę akcję włączyła się cała rodzina, nie ograniczajmy mocy tej skarbonki do dziecięcego biurka lub regału w pokoju. Niech ta hojność zaraża wszystkich. (wyjaśnienie akcji dostępne na stronie: https://pelplin.caritas.pl/?p=3579) – w naszym kościele skarbonki dostępne są na parapecie okna przy chrzcielnicy (zamknięte i podpisane na jednej ze stron przyniesiemy je do kościoła w Niedzielę Palmową)

karta CARITAS-BIEDRONKA „Na codzienne zakupy”: Caritas Diecezji Pelplińskiej kontynuuje program „Na codzienne zakupy”, który polega na przekazaniu seniorom kart do sklepów Biedronka o wartości 150 zł. miesięcznie na zakup artykułów spożywczych. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby powyżej 60 roku życia, których dochód nie przekracza 1.300 zł netto. Pierwszeństwo mają osoby, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe, niepełnosprawni oraz po raz pierwszy przystępujący do projektu. Senior może wziąć udział maksymalnie w trzech edycjach programu. Projekt będzie trwał od kwietnia 2021 do stycznia 2022 roku. Liczba kart jest ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń. Ostateczną decyzję o kwalifikacji podejmuje komisja, powołana przez dyrektora Caritas. Zainteresowanych uprasza się o kontakt z biurem parafialnym do niedzieli 8.03.2021

odpust zupełny można otrzymać w Wielkim Poście:

za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej;

za modlitwę przed wizerunkiem Pana Jezusa ukrzyżowanego (w każdy piątek Wlk. Postu po przyjęciu Komunii Świętej) słowami aktu: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22, 17).

za udział w Gorzkich żalach.

Redakcja Programów Katolickich TVP przygotowała telewizyjne rekolekcje wielkopostne (patrz ogłoszenia z 21.02.2021)

w zakrystii dostępny jest przewodnik do przeżycia rekolekcji w domu pt. „Aby odnowić Przymierze” (cena 20 zł). Książka może służyć jako pomoc dla osób chorych pozostających w domach oraz osób pragnących pogłębić swoją duchowość.

w związku z przeżywanym Rokiem Świętego Józefa (z racji jubileuszu 150-lecia ogłoszenia Oblubieńca NMP Patronem Kościoła Powszechnego) w naszej parafii odbędzie się nowenna (10-18.03.2021) przed uroczystością św. Józefa (20 minut przed wyznaczonymi Mszami – wg grafiku zapisanego w ogłoszeniach – możemy tę nowennę potraktować jako formę rekolekcji) – nowennę można tez odsłuchać w domu (https://youtu.be/8qzgz4jkY8Q)

Odpusty z racji Roku św. Józefa [ogłoszenia z 27.12.2020]

w piątek 19.03. (uroczystość św. Józefa – nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych) będzie droga krzyżowa w kościele o 16:15 oraz droga krzyżowa dla rodzin, w terenie, od 20:00 (w czasie trwania nocnej Drogi Krzyżowej – możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy)

dnia 25. marca będzie możliwość podjęcia Duchowej Adopcji dziecka poczętego

25. marca 2021 o 14:00 przed domem parafialnym w Skorzewie będzie zbiórka elektrośmieci

Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego. Numer KRS 0000252333. Ze strony internetowej Caritas Diecezji Pelplińskiej można pobrać darmowy program do rozliczania podatku (www.pelplin.caritas.pl). Włączmy się jak najliczniej w to wielkie dzieło pomocy drugiemu człowiekowi. Caritas pomaga dzieciom, codziennie wspiera niepełnosprawnych, chorych i ubogich, otacza opieką osoby dotknięte pandemią. Okażmy serce, tym którzy potrzebują naszej pomocy. Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy.

Kuria Diecezjalna informuje, iż od 1 kwietnia 2021 r. w podmiotach kościelnych podlegających władzy biskupa pelplińskiego – w tym w każdej parafii – ustanowiona będzie osoba pierwszego kontaktu. Niedługo zostanie przedstawiona do wiadomości osoba wyznaczona w naszej parafii.

KOMUNIKAT parafii: w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym i wynikającymi z tego stanu obostrzeniami: wchodząc do kościoła dezynfekujemy dłonie; w ławkach i w czasie Komunii św. zachowujemy nakazane odstępy; przyjęcie Komunii św. jest możliwe przy balaskach: albo do ust (w pozycji klęczącej lub stojącej) albo na właściwie złożone dłonie (w pozycji stojącej). Osoby pragnące przyjąć Komunię świętą na dłonie proszę o podejście jako pierwsze do balasek przy obrazie Jezu ufam Tobie – przyjmujący Komunię świętą na dłonie ma obowiązek spożyć Hostię przed kapłanem/szafarzem, włącznie ze wszystkimi cząsteczkami, które mogły pozostać na dłoni. Chrystus jest obecny w każdej cząstce konsekrowanej Hostii, tak więc koniecznym jest sprawdzenie przed odejściem sprzed balasek czy na dłoni nie pozostały żadne cząsteczki. Pamiętajmy, że względy higieniczne, ani zagrożenie epidemiczne nie mogą sprzyjać utracie wiary w rzeczywistą i trwałą obecność Pana Jezusa w Komunii świętej.

 

KOMUNIKAT NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU „AD GENTES”
28 II 2021 R.

DZIEŃ MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI Z MISJONARZAMI

„Żyjmy Eucharystią”

Umiłowani w Chrystusie Panu kapłani, osoby życia konsekrowanego, siostry i bracia!

II niedziela Wielkiego Postu jest w Kościele w Polsce Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Ma więc, swój wydźwięk misyjny: przypomina o powołaniu uczniów-misjonarzy oraz naszej odpowiedzialności za zbawienie tych, do których jeszcze nie dotarła Ewangelia Chrystusa.

W tym roku modlitwie, postom i ofiarom w intencji misjonarzy towarzyszy hasło: „Żyjmy Eucharystią”. Odnawiamy w sobie świadomość, że Eucharystia prowadzi nas do świata. Posilając się nią idziemy do innych, by dzielić się Bożą radością i nadzieją. Żyjemy Eucharystią – to znaczy urzeczywistniajmy to, co Ona oznacza i korzystamy z mocy, które ofiarowuje. Wypełniamy swą misję wobec świata, potrzebującego Bożej łaski i mocy.

W tę niedzielę ogarniamy serdeczną modlitwą 1883 misjonarki i misjonarzy w dalekiej Azji i Oceanii, Afryce i na Madagaskarze oraz Ameryce Łacińskiej. Dziękując Bogu za ich trud i oddanie sprawie Ewangelii, prośmy, by strzegł ich od niebezpieczeństw, wspomagał w trudnościach i błogosławił ich pracy. Módlmy się, by czerpali siłę z Eucharystii do codziennych zmagań, posługi słowa i dawania świadectwa miłości. Jesteśmy dumni, że w czasie pandemii, misjonarze pozostali na placówkach, chociaż wiele organizacji pozarządowych wycofało się terenów misyjnych. Ich postawa nie jest romantycznym zrywem serca, ani też szarżującą odwagą, ale wyrazem zaufania Bogu i miłości do ludzi, do których zostali posłani. Misjonarze pozostali, by być znakiem nadziei i nieść ulgę strapionym, chorym i ubogim. Dlatego mają prawo do modlitwy, ofiar duchowych i materialnych.

Zachęcając wszystkich do troski o misje, serdecznie dziękuję w imieniu młodych Kościołów misyjnych za wszelkie dobro im ofiarowane. Dziękuję kapłanom, osobom życia konsekrowanego oraz wiernym świeckim za pomoc misjom. To zwyczajne, ofiarne i hojne zaangażowanie misyjne Kościoła w Polsce świadczy o tym, że żyjemy Eucharystią. Dziękuję wspólnotom parafialnym, które borykając się z trudnościami związanymi z pandemią, nie zamykają się na potrzeby świata misyjnego.

Szczególne słowo wdzięczności kieruję do chorych, którzy ofiarowują swe modlitwy i cierpienia w intencji misji. Dziękuję za Wasze duchowe wsparcie dla misjonarek i misjonarzy, za wymianę darów w Kościele. Eucharystia daje Wam moc do dźwigania krzyża choroby i niepełnosprawności, Wy zaś upraszacie dla misjonarzy łaski potrzebne w głoszeniu Ewangelii.

Zwracam się z gorącym apelem do rodzin, które w obecnym czasie jawią się jako Kościoły domowe. Otoczcie modlitwą misje ad gentes. Módlcie się o powołania misyjne, by nie zabrakło tych, którzy będą głosić Ewangelię. Nie zapominajcie też w swych modlitwach i dobrych uczynkach o rodzinach w krajach misyjnych. Wychowujcie dzieci i młodzież w duchu solidarności i braterstwa chrześcijańskiego. Misjonarze oczekują naszej pomocy. Prowadząc wiele dzieł ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charytatywnych, potrzebują na nie środków materialnych. Pomóżmy dziś misjonarkom i misjonarzom przekazując ofiary do puszek. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w ubiegłym roku zrealizowało 99 projektów na kwotę 470 000 zł. i wsparło walkę ze skutkami pandemii wśród ubogich kwotą ponad 2,6 mln zł. Dołączmy do grona Darczyńców misji poprzez ofiary na jego konto, a także wysyłając sms-a na numer 72032 o treści „Misje” (koszt 2,46 zł. z Vat). Więcej informacji o sposobach pomagania misjom znajdziemy na stronach www.misje.pl i www.adgentes.misje.pl.

Zapewniając o modlitwie i wdzięczności za pomoc misjom Wszystkim z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Jerzy Mazur SVD, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Warszawa, 28 II 2021 r.