SOBOTA (20.02)

17:00 ++ Damian (r. urodzin), z rodz. LANDOWSKICH i CIESZYŃSKICH
18:00 w int. parafian

 

NIEDZIELA (21.02) - I Niedziela Wlk. Postu

09:00 + Władysław CZAPIEWSKI (30. r. śmierci), Teresa i Jan
11:00 ++ Stanisław POBŁOCKI (21. r. śmierci), dusze czyśćcowe  (Chrzest-na Mszy) (Gorzkie Żale po Mszy)
17:00 + Elżbieta FORMELA (2. r. śmierci)

W int. parafian – ks. Marcin, Rzym

PONIEDZIAŁEK (22.02)

17:00 o zdrowie dla Magdy i łaski dla całej rodziny
17:00 + Leszek MEIER (ks. proboszcz w kaplicy)

WTOREK (23.02) - bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego

17:00 o zdrowie dla Antoniego

 

ŚRODA (24.02)

17:00 + Maciej ZWARA (z okazji imienin), teść Antoni, z rodz. KUKLIŃSKICH, ŁAWNICZAK, WICHER, BOBROWSKICH
17:00 + Józef CIEMIŃSKI (3. r. śmierci) i Gertruda CIEMIŃSKA (ks. proboszcz w kaplicy)

 

CZWARTEK (25.02)

17:00 ++ Zygmunt, Zyguś, Agata oraz Walerian KURS
19:00 – 20:30 Adoracja z uwielbieniem prowadzona przez Marana-Tha

PIĄTEK (26.02)

16:15 Droga Krzyżowa
17:00 + Bogusława FORMELA

 

SOBOTA (27.02)

17:00 + Bożena KURS (w r. urodzin)
18:00 + Zygmunt SADOWSKI (chrzest na Mszy św.)

NIEDZIELA (28.02) - II Niedziela Wlk. Postu

09:00 + Jan KRUSZYŃSKI (r. urodzin), dusze czyśćcowe
11:00 ++ Gerard DUŁAK, Halina i Stanisław, rodzice z obojga stron (Gorzkie Żale po Mszy św.)
17:00 ++ Stanisław Makurat, Kazimierz STENKA, z rodziny

 

W int. parafian – ks. Sebastian, Pompeluna

MODLITWA O POWOŁANIA:

 

Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia, rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z Jezusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

OGŁOSZENIA:

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Starowiejskiej: nr 3 (27.02.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę, aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła. Kolejne rodziny, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń parafialnych, to mieszkańcy domów o następujących numerach: nr 4 (06.03.); nr 5 (13.03.); nr 6 (20.03.); nr 7 (27.03.); nr 9 (01.04.-czwartek). Serdeczne Bóg zapłać za życzliwość.

biuro parafialne w tym tygodniu jeszcze NIEczynne; kontakt z księdzem proboszczem (do 27.02. włącznie) pozostaje jedynie telefoniczny lub przez SMS – (889-238-654)

w związku z przedłużonym czasem izolacji księdza proboszcza (do 27.02. włącznie), wynikającym z zakażenia koronawirusem, również w w ostatnim tygodniu lutego będą miały miejsce zmiany w grafiku:

również w tym tygodniu w piątek będzie tylko jedna wspólna Droga Krzyżowa o 16:15 (bez kazania pasyjnego) nie będzie drogi krzyżowej dla dzieci o 15:00

odwołane zostały rekolekcje wielkopostne w parafii (20.02. – 24.02.) więc Msze św. w poniedziałek i środę, które były zaplanowane na rano będą odprawione popołudniu, przez księdza proboszcza w kaplicy Domu Parafialnego o tej samej porze co intencja odprawiana przez ojca franciszkanina w kościele – ofiarodawcy intencji Mszalnych zaproszeni są do uczestniczenia we Mszy o 17:00 w kościele…

również w tym tygodniu anulowane są spotkania przygotowujące do sakramentów

ksiądz proboszcz bardzo dziękuje wspólnotom Ojców Franciszkanów z Wieżycy i z Wejherowa za zastępowanie go w czasie choroby; to wielka łaska, że Msze święte i nabożeństwa nie muszą być odwołane z powodu choroby proboszcza

w imieniu wspólnoty Marana-Tha ksiądz proboszcz serdecznie zaprasza na comiesięczną adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie z uwielbieniem – wyjątkowo we CZWARTEK (25.02.) od 19:00 do 20:30 – modlitwie będzie towarzyszył ksiądz Wiesław Badaszek, kapelan szpitala kościerskiego – w tym czasie będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania

przeznaczenie najbliższych składek:

21.02.2021 : kolekta (na potrzeby naszej parafii)

28.02.2021 : kolekta (na potrzeby naszej parafii), puszki (na rzecz polskich misjonarzy „Ad gentes”)

w zakrystii dostępny jest przewodnik do przeżycia rekolekcji w domu pt. „Aby odnowić Przymierze” (cena 20 zł). Książka może służyć jako pomoc dla osób chorych pozostających w domach oraz osób pragnących pogłębić swoją duchowość.

Jałmużna wielkopostna – Jałmużna daje wiele dobra obdarowanym, ale daje jeszcze więcej obdarowującym. Zebrana do skarbonek wspiera dzieła charytatywne parafii, a także dzieło wskazane przez księdza Biskupa w diecezji. W tym roku jest to Fundacja Małych Stópek. Niech nasza hojność owocuje w tych dziełach i przyczynia się do wspierania życia poczętego. Ważnym jest, aby w tę akcję włączyła się cała rodzina, nie ograniczajmy mocy tej skarbonki do dziecięcego biurka lub regału w pokoju. Niech ta hojność zaraża wszystkich. (wyjaśnienie akcji dostępne na stronie: https://pelplin.caritas.pl/?p=3579) – w naszym kościele skarbonki dostępne są na parapecie okna przy chrzcielnicy (zamknięte i podpisane na jednej ze stron przyniesiemy je do kościoła w Niedzielę Palmową)

odpust zupełny można otrzymać w Wielkim Poście:

za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej;

za modlitwę przed wizerunkiem Pana Jezusa ukrzyżowanego (w każdy piątek Wlk. Postu po przyjęciu Komunii Świętej) słowami aktu: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22, 17).

za udział w Gorzkich żalach.

w poniedziałek (22.02.) – święto katedry św. Piotra – tego dnia można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, za pobożne nawiedzenie kościoła katedralnego w Pelplinie, oraz modlitwę tamże słowami Ojcze nasz… i Wierzę…

jest dostępny najnowszy numer czasopisma „Pielgrzym”. Tym tematem numeru jest artykuł o. Pawła Warchoła, franciszkanina, o sakramencie pokuty i pojednania pt. „Klinika uzdrawiania duszy i ciała”. Jak pisze autor, bez spowiedzi świętej nie można dobrze przeżyć Wielkiego Postu i tylko szczere wyznanie grzechów przygotowuje nas do świąt Wielkiej Nocy. Do tego, aby dobrze i wartościowo przeżyć czas Wielkiego Postu, w sposób szczególny przyczynią się również wielkopostne rekolekcje, w ramach których w najnowszym „Pielgrzymie” można przeczytać artykuł ks. Janusza Chyły pt. „Wierzę” – autor porusza w nim kwestię wiary, która jest kluczem otwierającym dostęp do przyjaźni z Bogiem. W dwutygodniku znajdziemy również do przeczytania wiele ciekawych felietonów i artykułów. Dobrej lektury!

Zważywszy na obecną sytuację epidemiczną oraz obowiązujące w nauczaniu ograniczenia, nie jest możliwe przeprowadzenie w 2021 roku rekolekcji wielkopostnych w tradycyjnej formie. Dlatego też Wydział Katechetyczny we współpracy z Wydziałem Duszpasterskim przygotował nagrania wideo oraz materiały i pomoce na kanale YouTube wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej (dostępne również na http://www.nacalyswiat.pl). W dniach 17-19 lutego były również transmitowane w Radiu Głos oraz na YouTubie oraz Facebooku Radia Głos rekolekcje dla młodzieży i dorosłych. Rekolekcje dla młodzieży wygłosił ks. Krzysztof Piątek, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Natomiast rekolekcje dla dorosłych wygłosił ks. biskup Arkadiusz Okroj.

Redakcja Programów Katolickich TVP również przygotowała telewizyjne rekolekcje wielkopostne:

Rekolekcje dla dzieci 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 9:30, TVP3

Rekolekcje dla młodzieży 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 12:30, TVP3

Rekolekcje dla dorosłych 26-28 marca (piątek-niedziela), godz. 20:30, TVP3

Każda seria rekolekcji (dzieci, dorośli, młodzież) odbędzie się w cyklu 3 odcinków, każdy o czasie 23 minut.

Rekolekcje będą również dostępne na VOD (w odpowiednim czasie prześlemy link) oraz w mediach społecznościowych:

Dla dorosłych –  https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/

Dla dzieci – https://www.facebook.com/ziarnotvp/

Dla młodzieży – https://www.facebook.com/StudioRabanTVP/

od 10 do 18 marca będziemy przeżywać w naszym kościele nowennę do św. Józefa – będzie to miało miejsce 20 minut przed Mszą św. o 18:00 (w tygodniu), a w niedzielę (przed każdą Mszą św.) – możemy tę nowennę potraktować jako formę rekolekcji

W związku z trwającym Rokiem Świętego Józefa, Wydział Duszpasterski Kurii Pelplińskiej przygotowuje diecezjalny modlitewnik „W Sercu Ojca” zawierający nabożeństwa oraz modlitwy ku czci św. Józefa. Publikacja modlitewnika przewidziana jest na początek marca. Szczegóły dotyczące dystrybucji zostaną podane w najbliższym czasie.

W związku z trwającym Rokiem Świętego Józefa, Wydział Duszpasterski Kurii Pelplińskiej przygotowuje diecezjalny modlitewnik „W Sercu Ojca” zawierający nabożeństwa oraz modlitwy ku czci św. Józefa. Publikacja modlitewnika przewidziana jest na początek marca. Szczegóły dotyczące dystrybucji zostaną podane w najbliższym czasie.

KOMUNIKAT parafii: w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym i wynikającymi z tego stanu obostrzeniami: wchodząc do kościoła dezynfekujemy dłonie; w ławkach i w czasie Komunii św. zachowujemy nakazane odstępy; przyjęcie Komunii św. jest możliwe przy balaskach: albo do ust (w pozycji klęczącej lub stojącej) albo na właściwie złożone dłonie (w pozycji stojącej). Osoby pragnące przyjąć Komunię świętą na dłonie proszę o podejście jako pierwsze do balasek przy obrazie Jezu ufam Tobie – przyjmujący Komunię świętą na dłonie ma obowiązek spożyć Hostię przed kapłanem/szafarzem, włącznie ze wszystkimi cząsteczkami, które mogły pozostać na dłoni. Chrystus jest obecny w każdej cząstce konsekrowanej Hostii, tak więc koniecznym jest sprawdzenie przed odejściem sprzed balasek czy na dłoni nie pozostały żadne cząsteczki. Pamiętajmy, że względy higieniczne, ani zagrożenie epidemiczne nie mogą sprzyjać utracie wiary w rzeczywistą i trwałą obecność Pana Jezusa w Komunii świętej.