SOBOTA (30.01)

17:00 ++ rodzice oraz Marcin REPIŃSKI
18:00 w int. parafian
19:30 przygotowanie do chrztu (06.02.)

NIEDZIELA (31.01)

09:00 w 21. r. ślubu pp. Hanny i Wojciecha, w podz. i z prośbą
11:00 ++ rodzice z obojga stron
12:30 ++ Paweł CYGERT (w 9. r. śmierci), rodzice z obu stron

W int. parafian – ks. Sebastian, Pompeluna

PONIEDZIAŁEK (01.02)

07:00 ++ Jan i Gertruda PIĄTKOWSCY, dusze czyśćcowe

WTOREK (02.02) - Ofiarowanie Pańskie / MB Gromnicznej

07:00 ++ Józef (r. śmierci), Marianna, z rodziny
18:00 w podz. i z prośbą dla p. Jarosławy

 

ŚRODA (03.02) - I. środa m-ca

17:00 Różaniec za ++ polecanych w Wypominkach rocznych
18:00 ++ polecani w Wypominkach rocznych

CZWARTEK (04.02) - I. Czwartek m-ca

16:00 – 18:00 Spowiedź
17:00 – 18:00 Godzina Święta
18:00 + Edmund RAMCZYK

PIĄTEK (05.02) - I Piątek m-ca

07:00 w int. parafian
16:00 – 18:00 Spowiedź
18:00 ++ Zygfryd i Salomea ZDROJEWSCY, rodzice i rodzeństwo

SOBOTA (06.02) - I Sobota m-ca

07:00 ++ Gertruda i Stanisław KRUSZYŃSCY (zadośćuczynienie)
17:00 + Ryszard SZWAJA – od Róży św. Maksymiliana (chrzest)
18:00 w int. parafian

 

NIEDZIELA (07.02) - I Niedziela m-ca

09:00 + Jan KRUSZYŃSKI (6. r. śmierci), dusze czyśćcowe
10:15 Modlitwa Żywego Różańca
11:00 ++ Apolonia, Jan, Stanisława
12:30 ++ Bernadeta, Bronisław, Józef, Jan

 

W int. parafian – ks. Marcin, Rzym

MODLITWA O POWOŁANIA:

 

Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia, rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z Jezusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. gen. Zdrojewskiego: nr 3 (06.02.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę, aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła. Kolejne rodziny, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń parafialnych, to mieszkańcy domów przy ul. gen. Zdrojewskiego o następujących numerach: nr 4 (13.02.); nr 5 (20.02.); ul. Starowiejskiej: nr 3 (27.02.); nr 4 (06.03.); nr 5 (13.03.); nr 6 (20.03.); nr 7 (27.03.); nr 9 (01.04.-czwartek). Serdeczne Bóg zapłać za życzliwość.

biuro parafialne w czasie kolęd (18.01. – 09.02.) czynne tylko po umówieniu spotkania telefonicznie lub przez SMS. – w sprawach nagłych proszę o kontakt tel. 889-238-654.

KOMUNIKAT parafii: w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym i wynikającymi z tego stanu obostrzeniami: wchodząc do kościoła dezynfekujemy dłonie; w ławkach i w czasie Komunii św. zachowujemy nakazane odstępy; przyjęcie Komunii św. jest możliwe przy balaskach: albo do ust (w pozycji klęczącej lub stojącej) albo na właściwie złożone dłonie (w pozycji stojącej). Osoby pragnące przyjąć Komunię świętą na dłonie proszę o podejście jako pierwsze do balasek przy obrazie Jezu ufam Tobie – przyjmujący Komunię świętą na dłonie ma obowiązek spożyć Hostię przed kapłanem/szafarzem, włącznie ze wszystkimi cząsteczkami, które mogły pozostać na dłoni. Chrystus jest obecny w każdej cząstce konsekrowanej Hostii, tak więc koniecznym jest sprawdzenie przed odejściem sprzed balasek czy na dłoni nie pozostały żadne cząsteczki. Pamiętajmy, że względy higieniczne, ani zagrożenie epidemiczne nie mogą sprzyjać utracie wiary w rzeczywistą i trwałą obecność Pana Jezusa w Komunii świętej.

KOLĘDA w roku 2021 : trwa II część kolęd: (ogłoszenia 24.01.2021)

Odpusty z racji Roku św. Józefa (patrz ogłoszenia z 27.12.2020)

dziś, niedziela 31.01.2021 r. – kolekta przeznaczona jest na sprawy remontowo-budowlane w diecezji

we wtorek (02.02.) jest święto Ofiarowania Pańskiego – dzień życia konsekrowanego – błogosławieństwo świec; kolekta z tego dnia jest przeznaczona na zakony klauzurowe

jest najnowszy nr czasopisma Różaniec

NOTA NA TEMAT ŚRODY POPIELCOWEJ (ogłoszenia parafialne z dn. 24.01.2021)

ODEZWA   BISKUPA   PELPLIŃSKIEGO

Siostry i Bracia,

W dzisiejszej Ewangelii św. Marek opowiedział nam jak Jezus wszedł w szabat do synagogi w Kafarnaum i tam nauczał. Od dwóch tysięcy lat Chrystus Pan naucza, daje Siebie i obdarza nas łaską. Najczęściej dzieje się to w przestrzeni świętej, jaką jest kościół. To przecież w tym miejscu Wasza wspólnota słucha Bożego Słowa, karmi się Ciałem Chrystusa, doświadcza przebaczenia w spowiedzi świętej; to w tym kościele mają miejsce najważniejsze wydarzenia w życiu rodziny: chrzest dziecka, ślub, ostatnie pożegnanie tych, którzy odeszli; to ściany tej świątyni są świadkami modlitw, radosnych podziękowań i przepełnionych bólem próśb kierowanych ku Bogu. To wszystko sprawia, że kościół jest miejscem świętym oraz szczególnym punktem odniesienia dla każdej wspólnoty chrześcijan. Niestety w nocy z 30 na 31 grudnia 2020 r. mieszkańcy Kasparusa w dekanacie skórzeckim patrzyli jak ich kościół jest trawiony przez płomienie ognia. Pewnie niewyobrażalny jest żal i ból, pojawiający się w sercu wierzącego, który widzi pożar tak ważnego dla niego miejsca. Jako wspólnota diecezjalna chcemy być solidarni z mieszkańcami Kasparusa i pomóc im, aby mogli za jakiś czas cieszyć się ponownie swoją świątynią. W związku z powyższym, w najbliższą niedzielę, 7 lutego br., przeprowadzimy przed każdym kościołem diecezji pelplińskiej zbiórkę do puszek na ten cel. Dziękuję za trud ratowania świątyni w czasie pożaru wszystkim strażakom i służbom oraz za zainteresowanie władz państwowych i samorządowych jej odbudową. Wspólnota wiernych Kasparusa liczy li tylko 120 osób, a pomimo to przed 100 laty piękny kościół został zbudowany. Dzisiaj jest to niemożliwe bez naszej pomocy oraz konkretnego – wykraczającego poza deklaracje – wsparcia władz świeckich, na które wszyscy liczymy. Już dzisiaj dziękuję za zrozumienie i solidarność oraz proszę Was, drodzy diecezjanie, o wsparcie tej inicjatywy, a jednocześnie o nieustanną troskę o Wasze kościoły.

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. 

+ Ryszard Kasyna, Biskup Pelpliński

Wydział Duszpasterski Kurii Pelplińskiej informuje, że 3 lutego br. wraz z materiałami dziekańskimi zostanie przesłany do parafii przewodnik do przeżycia rekolekcji w domu pt. „Aby odnowić Przymierze”. Materiały można wykorzystać również wtedy, gdy w parafii są przewidziane rekolekcje wielkopostne. Książka może służyć jako pomoc dla grup formacyjnych, osób chorych pozostających w domach oraz osób pragnących pogłębić swoją duchowość.