Aktualnie, z powodu zagrożenia epidemicznego,
w naszym kościele parafialnym może przebywać jednocześnie
30 osób (1 os. na 15mkw)
w przestrzeni dla wiernych
+ służba ołtarza.

W wyniku takich obostrzeń Msze święte niedzielne i towarzyszące im nabożeństwa będą odprawiane w następującym porządku:

SOBOTA (21 i 28.11)

 

16:30 różaniec
17:00 Msza św. niedzielna
18:00 Msza św. niedzielna

 

NIEDZIELA (22 i 29.11)

 

09:00 Msza św.
10:15 Różaniec + Komunia św.
11:00 Msza św.
15:00 Koronka + Komunia św.
17:00 Msza św.

SOBOTA (28.11)

16:30 Różaniec
17:00 o zdrowie i błog. Boże dla rodziny
18:00 + Justyna BIAŁEK-WIKA (3. m-c od śmierci) – od Eweliny i Dawida

 

NIEDZIELA (29.11) - I. niedziela adwentu

09:00 ++ z rodzin członków Róży św. Faustyny
10:15 Różaniec + Komunia św.
11:00 ++ członkowie Róży św. Maksymiliana oraz z ich rodzin
15:00 Koronka + Komunia św.
17:00 ++ Gertruda i Jan PIĄTKOWSCY oraz Anna i Robert STEFAŃSCY

W int. parafian – ks. Sebastian, Pampeluna

PONIEDZIAŁEK (30.11)

06:45 + Józef GRAU (z okazji r. urodzin)
11:00 pogrzeb + Jerzego JAKUBKA
16:30 Różaniec
17:00 w podz. i z prośbą o zdrowie i błog. Boże i opiekę MB i św. Józefa dla rodziny

 

WTOREK (01.12)

06:45 + Jan i Gertruda PIĄTKOWSCY, Bronisław KULAS, Edmund NOWICKI
16:30 Różaniec
17:00 + Gertruda STUDZIŃSKA (1. m-c od śmierci)

 

ŚRODA (02.12) - I środa m-ca

06:45 o potrzebne łaski dla Jadwigi oraz o życie wieczne dla + Zygmunta
16:00 Różaniec za ++ polecanych w Wypominkach rocznych
17:00 ++ polecani w Wypominkach rocznych

CZWARTEK (03.12) - I Czwartek m-ca

06:45 + Krystyna PÓŁCZYŃSKA (w 2. rocznicę śmierci)
15:00 – 17:00 Spowiedź
16:00 – 17:00 Godzina Święta
16:30 Różaniec
17:00 ++ Krystyna, Józef BURCZYK oraz z rodziny KREFT

PIĄTEK (04.12) - I Piątek m-ca

06:45 + Stanisław SEYDA
09:30 – 14:00 Wizyta sakramentalna u chorych
15:00 – 17:00 Spowiedź
16:30 Różaniec
17:00 + Ryszard SZWAJA (2. m-c od śmierci) – od sąsiadów

SOBOTA (05.12) - I Sobota m-ca

07:30 + Zygmunt JAKUBEK i ++ z rodziny (zadośćuczynienie)
16:30 Różaniec
17:00 ++ Zygmunt FORMELA i dusze czyśćcowe
18:00 w int. parafian
19:00 Przygotowanie do chrztu

 

NIEDZIELA (06.12) - I Niedziela m-ca / II. Niedziela adwentu

09:00 ++ Jan i Gertruda PIĄTKOWSCY, Bronisław KULAS, dusze czyśćcowe
10:15 Modlitwa prowadzona przez Żywy Różaniec
11:00 + Józef BEMOWSKI (z racji urodzin) (chrzest)
15:00 Koronka + Komunia św.
17:00 ++ ks. Alfons KROPIDŁOWSKI oraz jego rodzice i rodzeństwo

 

W int. parafian – ks. Sebastian, Pampeluna

MODLITWA O POWOŁANIA:

 

Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia, rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z Jezusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

woda na cmentarzu już zakręcona na okres zimowy; śmietnik na porządki cmentarne (wg proponowanej selekcji) pozostanie przy cmentarzu do 07.12.

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Peplińskiego (nieparzyste nr 31-9): nr 9 (05.12.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę, aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła. Kolejne rodziny, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń parafialnych , to mieszkańcy domów o następujących numerach – ul. Peplińskiego (nr parzyste 14-8) oraz (nr 1-7): nr 14a (12.12.); nr 8 (19.12.); nr 7 (26.12.2020); nr 4 (02.01.2021); nr 3 (09.01.2021); nr 2 (16.01.); nr 1 (23.01.). Serdeczne Bóg zapłać za życzliwość.

biuro parafialne czynne w wymiarze normalnym (wtorek – piątek: pół godziny po ostatniej mszy świętej wieczornej, z wyjątkiem dni, kiedy w ogłoszeniach są zaznaczone spotkania po Mszach) w sprawach nagłych proszę o kontakt tel. 889-238-654można zgłaszać intencje na rok 2021, wypominki roczne oraz regulować należności cmentarne (przedłużenie ważności grobów po 20 latach od pochówku, rezerwacje miejsc) – ofiary cmentarne są przeznaczone na chodniki na cmentarzu. Ubezpieczenie pomników nagrobnych leży w gestii dysponentów grobów a nie parafii.

w naszej parafii od 01.11. do 24.12. trwa NOWENNA POMPEJAŃSKA w intencji naszej ojczyzny (proszę szczególnie o modlitwę za młodzież z naszej parafii) Od 28.11. rozpoczyna się część dziękczynna Nowenny. W tym czasie, codziennie w kościele (w tygodniu o 16:30 a w niedzielę o 10:15) jest odmawiana jedna cząstka różańca (tajemnice dnia) – bardzo dziękuję zelatorom Żywego Różańca za prowadzenie codziennej modlitwy w kościele – Bóg zapłać wszystkim, którzy włączają się w tę ważną inicjatywę duchową – do inicjatywy można dołączyć nawet po jej rozpoczęciu

bardzo dziękuję Wspólnocie MaranaTha za przygotowanie i poprowadzenie adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie (piątek 27.11. : 20:00 – 21:30)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  [fragmenty dotyczące miejsc kultu religijnego]:

Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym […] w miejscach ogólnodostępnych, w tym:[…] c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,[…] w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu. […] Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku: […] sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;[…] 8. Do dnia 27 grudnia 2020 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się: 1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny; 2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny. 9. Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

najnowsze informacje dotyczące naszej diecezji:

            Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej zaprasza do udziału w internetowych rekolekcjach adwentowych, które odbędą się pod hasłem „Życiowe rekolekcje”. Nauki będą publikowane w terminie 29 listopada – 2 grudnia na stronach internetowych: nacalyswiat.pl, diecezja-pelplin.pl i radioglos.pl oraz na kanale YouTube „Na cały Świat”. Informacje na ten temat powinny być udostępnione na parafialnych stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz w ogłoszeniach duszpasterskich.

            Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza młodych mężczyzn, którzy rozeznają swoje powołanie, do włączenia się 28 listopada od godz. 9.00 w organizowany w tym roku w formie online Adwentowy Dzień Skupienia  pt.  „Jakie jest moje miejsce w życiu?”.  Księża proboszczowie oraz katecheci szkół ponadpodstawowych proszeni są o przekazanie informacji o tym wydarzeniu ewentualnym zainteresowanym (plakat do wydruku w załączniku). Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie seminariumpelplin.pl

Kuria Diecezjalna w Pelplinie przypomina, że obecnie nie obowiązują ograniczenia Sanepidu ani diecezjalne dotyczące wprowadzania trumny do Kościoła  i używania tylko trzeciej formy pogrzebu (por. Kurenda nr 20/2020 z 13 maja 2020, s. 74, poz. 168). Pozostają w mocy ograniczenia dotyczące liczby uczestników pogrzebu w kościele i na cmentarzu, wynikające  z przepisów państwowych.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” przygotował projekt ustawy, która zobowiązuje Rząd RP do wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej.    W jej miejsce proponuje się Międzynarodową Konwencję o Prawach Rodziny. Komitet będzie próbował zebrać powyżej 100 tysięcy podpisów, najpóźniej  do 14 grudnia br., aby Sejm RP podjął prace nad projektem ustawy. Wszelkie informacje dotyczące tej inicjatywy znajdują się na stronie www.chronmyrodziny.pl.

  Podpisy nie powinny być zbierane w kościołach, jednakże księża proboszczowie mogą wesprzeć wiernych świeckich w popieraniu wyżej opisanej inicjatywy.

w zakrystii lub w kruchcie kościoła można nabyć świece CARITAS na stół wigilijny oraz opłatki – zebrane środki przeznaczamy na Wolontariat parafialny

zapraszam do włączenia się w 33.dniowe rekolekcje przed oddaniem się w duchową niewolę NMP – rekolekcje rozpoczną się w niedzielę (29.11.) i potrwają do końca roku (31.12.2020) – zawierzenie Maryi będzie miało miejsce 01.01.2021; osoby, które wolałyby wersję drukowaną od internetowej mogą odebrać materiały w zakrystii ; zaproszenie na rekolekcje: http://radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/8212-oddanie-33-propozycja-niezwyklych-rekolekcji-na-czas-pandemii – w internecie jest także informacja o rekolekcjach oddanie 33 dla dzieci.

roraty w naszym kościele od 30.11. (pon-pt 6:45 i 17:00, sob 7:30)

we wtorek (08.12.) będziemy obchodzić uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, w ten dzień Godzina Łaski 12:00 – 13:00

od 08.12. na naszej stronie internetowej www.parafianagranicy.pl pojawiać się będą codziennie konferencje św. o. Maksymiliana Marii Kolbego, spisane przez jego współbraci, a upublicznione w wersji audio przez Wydawnictwo Niepokalanów, które udostępnia nam te konferencje – abyśmy mogli lepiej poznać i pokochać Maryję – całość można nabyć w sklepie internetowym – na stronie będą dostępne codzienne inne fragmenty. Proszę o modlitwę w intencji realizacji tej bardzo ważnej inicjatywy.

kolekta inwestycyjna (II. niedziela m-ca – 13.12.)

rekolekcje adwentowe (14-16.12. po mszach o 6:45 i 17:00)

spowiedź przedświąteczna (sobota 19.12. – środa 23.12.) od 18:00 do 19:00