Sobota (07.11)


16:30

RÓŻANIEC

17:00

z okazji 28. r. ślubu pp. Ewy i Kazimierza, w podz. i z prośbą

18:00

katecheza przed chrztem

Niedziela (08.11)


09:00

++ rodzice z obu stron OSTROWSKICH i PODJASKICH, rodzeństwo i dusze w czyśćcu

10:15

RÓŻANIEC + Komunia św.

11:00

++ Zygmunt, Jerzy, Józef FORMELA (chrzest)

15:00

Koronka + Komunia św.

17:00

++ Gertruda i Józef CIEMIŃSCY, rodzice z obojga stron

W int. Parafian ks. Marcin, Rzym

Poniedziałek (09.11)


16:30

RÓŻANIEC

17:00

+ Dominik LIPIŃSKI

18:00

+ Bogdan SEYDA

Wtorek (10.11)


16:30

RÓŻANIEC

17:00

++ z rodzin członków Parafialnej Grupy Teatralnej

18:00

w int. rodziny

Środa (11.11) Św. Marcina / Święto Niepodległości


07:00

o sakramentalność małżeństw

09:00

++ Bronisław KULAS, z rodz. PIĄTKOWSKICH
i ŻYWICKICH oraz dusze w czyśćcu

16:30

RÓŻANIEC

17:00

++ Jan i pokrewni z obu stron, dusze czyśćcowe

18:00

Spotkanie Wspólnoty Maranatha (adoracja + medytacja)

Czwartek (12.11)


16:30

RÓŻANIEC

17:00

w int. rodziny, w podz. i z prośbą

18:00

+ Stanisław FULARCZYK (m-c od śmierci)

Piątek (13.11)


16:30

RÓŻANIEC

17:00

++ z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00

+ Irena KISTOWSKA

Sobota (14.11)


16:30

RÓŻANIEC

17:00

+ Edmund NOWICKI (1. rocznica śmierci)

18:00

o zdrowie i błog. Boże w rodzinie i o szczęśliwe rozwiązanie

Niedziela (15.11)


09:00

++ Teresa, Leon, Małgorzata STENCEL

10:15

RÓŻANIEC

11:00

+ Stanisław STANKOWSKI (w rocznicę śmierci)

17:00

++ Lidia ZDROJEWSKA (w 11. r. śmierci) oraz z rodz. ZDROJEWSKICH i SYNAKOWSKICH

W int. Parafian ks. Sebastian, Pampeluna

MODLITWA O POWOŁANIA :

Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia, rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z Jezusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.


Katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych (08.11.) – ODWOŁANA

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Peplińskiego (nieparzyste nr 31-9): nr 17 (14.11.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła. Kolejne rodziny, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń parafialnych , to mieszkańcy domów o następujących numerach: nr 15 – 13 (21.11.); nr 11 (28.11.); nr 9 (05.12.). Następnie ul. Peplińskiego (nr parzyste 14-8) oraz (nr 1-7): nr 14a (12.12.); nr 8 (19.12.); nr 7 (26.12.2020); nr 4 (02.01.2021); nr 3 (09.01.2021); nr 2 (16.01.); nr 1 (23.01.). Serdeczne Bóg zapłać za życzliwość.

SANEPID przypomina o noszeniu zakrycia ust i nosa w przestrzeni zamkniętej i o dystansie społecznym / w razie podejrzenia zarażenia KORONAWIRUSEM: telefony w Kościerzynie: do stacji sanitarno-epidemiologicznej (58.686-69-48) oraz do najbliższego oddziału zakaźnego (692-101-253); ogólnopolski tel. alarmowy (112); infolinia NFZ w sprawie Koronawirusa (800-190-590)

Spowiedźkażdy penitent dezynfekuje miejsce po spowiedzi przygotowanym do tego środkiem;

Biuro parafialne czynne w wymiarze normalnym (wtorek – piątek : pół godziny po ostatniej mszy świętej wieczornej, z wyjątkiem dni, kiedy w ogłoszeniach są zaznaczone spotkania po Mszach) w sprawach nagłych proszę o kontakt tel. 889-238-654 – można zgłaszać intencje na rok 2021, wypominki roczne oraz regulować należności cmentarne (przedłużenie ważności grobów po 20 latach od pochówku, rezerwacje miejsc) – ofiary cmentarne są przeznaczone na chodniki. Przy okazji pozwalam sobie przypomnieć, że ubezpieczenie pomników nagrobnych leży w gestii dysponentów a nie parafii.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w inicjatywę RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA (inicjatywa ogólnopolska). Podczas tegorocznej oktawy uroczystości Wszystkich Świętych (1-8. listopada), na cmentarzach oraz w kościołach prosiliśmy o przebaczanie wszystkie dzieci nienarodzone, zabite na przestrzeni całej historii rodziny, przez wszystkie pokolenia. Dzieciom, które odeszły naturalnie dziękowaliśmy za ich obecność. W tych intencjach wspólnie odmawialiśmy różaniec w kościele. Wszystkich nienarodzonych prosimy o wstawiennictwo ( www.rozaniecdogranic.pl ). Dziś w niedzielę (08.11.) zachęcamy Was do głębokiego i uroczystego (w miarę możliwości) przeżycia zakończenia Różańca do Granic Nieba. Prosimy wszystkich o zawierzenie się Sercu Jezusowemu i Matce Bożej (oczywiście, jeśli to zawierzenie jest zgodne z Twoją wolą i pragnieniem). Akty odmawiamy na sam koniec modlitwy. W kościele uczynimy to razem w czasie różańca o 10:15. Zawierzenie jest duchowym dopełnieniem naszej pokuty i modlitwy. Jest też otwarciem na przyjęcie woli Bożej, w kolejne dni, miesiące i lata.

Kończy się Różaniec do granic nieba ale w naszej parafii od niedzieli 01.11. do 24.12. trwa NOWENNA POMPEJAŃSKA w intencji naszej ojczyzny W tym czasie, jak to już robiliśmy w latach ubiegłych, codziennie w kościele przed Mszą św. jest odmawiana jedna cząstka różańca (tajemnice dnia) – bardzo dziękuję zelatorom Żywego Różańca za prowadzenie codziennego różańca w kościele – Bóg zapłać wszystkim, którzy włączają się w tę ważną inicjatywę duchową… ci, którzy to już robili zaświadczają, że to nie takie trudne czy czasochłonne jak się wydaje…

Najnowsze WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO (w ogłoszeniach z dn. 24.10.2020)

Dziękuję wspólnocie Maranatha za Wigilię uroczystości Wszystkich Świętych – taka adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie połączona ze śpiewami uwielbienia będzie kontynuowana (raz w miesiącu)

Cmentarz: podstawiony przy cmentarzu śmietnik na porządki (wg proponowanej selekcji) zostanie usunięty w poniedziałek (16.11.)

Wydłużenie możliwości uzyskania odpustu zupełnego przez cały listopad. Głównym celem nowych przepisów jest umożliwienie wiernym uzyskania odpustu zupełnego w obecnych warunkach narzuconych przez pandemię Covid-19. Aby uniknąć nadmiernego gromadzenia się ludzi na cmentarzach i w świątyniach w jednym czasie, będą mogli oni teraz nawiedzać te miejsca przez cały miesiąc, spełniając jednocześnie zwykłe warunki wymagane przez Kościół dla uzyskania takiego odpustu i ofiarowania go za zmarłych: pozostawanie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie komunii św. i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Penitencjaria Apostolska wyraziła zgodę, aby obecnie można było uzyskać odpust zupełny nawet bez wychodzenia z domu, jeśli ktoś miałby z tym problem. Również udział w liturgii 2 listopada rozciągnięto na cały miesiąc, przy czym wybór konkretnego dnia pójścia na okolicznościową Eucharystię dekret pozostawia samym wiernym. Kard. Piacenza zaznaczył, że osoby, które nie będą mogły wyjść z domu, będą mogły uzyskać odpust zupełny, odmawiając przed obrazem Pana Jezusa lub Matki Bożej na przykład modlitwy Jutrzni lub Nieszporów z Oficjum za zmarłych, różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub inne zwyczajowe modlitwy, stosownie do miejscowej tradycji. Można też w tym celu przeczytać i rozważać fragment Ewangelii jednej z trzech Mszy św. za zmarłych, przewidzianych na 2 listopada. A wszystkim tym czynnościom winno towarzyszyć pełnienie i ofiarowanie za zmarłych dzieł miłosierdzia. „Największym bogactwem, jakie mamy dla zmarłych, jest Msza święta“. Dlatego od 1915 na mocy konstytucji apostolskiej Benedykta XV kapłani mają prawo do odprawienia 2 listopada trzech Mszy św. Kard. Piacenza (większy penitencjarz apostolski) zaznaczył, że w tych dniach „jesteśmy wezwani do przeżywania naszej pewności chwały i błogosławieństwa wiecznego oraz mamy prosić z pokorą i ufnością o przebaczenie dla tych, którzy nas opuścili, za ich małe i duże błędy, za tych, którzy zostali już zbawieni w miłości Bożej i mamy odnawiać swoje zaangażowanie w wierze“. „Pewnego dnia wszyscy będziemy mogli żyć szczęśliwi w świetle Boga pod warunkiem, że uwierzyliśmy nie tylko słowami, ale też czynami….“. Zob. DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ (ogłoszenia z dn. 1.11.2020)

W sobotę (07.11.) w godzinach przedpołudniowych zostały zamontowane 2 witraże w naszym kościele (św. br. Alberta i bł. ks. Jerzego) – Bóg zapłać fundatorom tych pięknych szklanych obrazów

Kolejna nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1972. Zmiany wchodzą w życie z dniem 7 listopada br.
Warto zauważyć, że zmieniony został m.in. § 28 dotyczący zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych – w ust. 8 pkt 1 otrzymał brzmienie:
„1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż:
a) 1 osoba na 15 m2 powierzchni – do dnia 29 listopada 2020 r.,
b) 1 osoba na 7 m2 powierzchni – od dnia 30 listopada 2020 r.
– oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;”

Kuria Diecezjalna uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w trosce o ochronę i wsparcie osób starszych w okresie pandemii koronawirusa uruchomiło Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, dla zabezpieczenia najpilniejszych potrzeb osób, które z racji wieku powinny ograniczyć wychodzenie z domu. W ramach ww. akcji seniorzy, powyżej 70 roku życia, dzwoniąc pod numer infolinii 22 505 11 11, będą mogli otrzymać pomoc ze strony pracowników pomocy społecznej w dostarczeniu produktów pierwszej potrzeby, takich jak żywność oraz środki ochrony osobistej.

W niedzielę (08. 11. 2020) obchodzony jest XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Tego dnia będzie składka do puszek na ten cel. A w parafii kolekta inwestycyjna na cele związane z pracami na cmentarzu parafialnym.

APEL RADY STAŁEJ KEP W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO (zob. ogłoszenia 01.11.2020)

W niedzielę (15.11.) kolekta na WSD w Pelplinie

Od niedzieli (15.11.) wolontariat parafialny będzie sprzedawać po Mszach niedzielnych świece CARITAS na stół wigilijny – jeśli trzeba taką świecę dostarczyć do domu proszę o informację telefoniczną