Sobota (24.10)


16:30

Różaniec

17:00

w intencji seniorów z parafii (msza niedzielna)

18:00

w podz. i z prośbą dla rodziny (msza niedzielna)

19:30

Przygotowanie do chrztu

Niedziela (25.10) Rocznica Poświęcenia Własnego Kościoła


09:00

o zdrowie i błog. Boże dla Barbary i Andrzeja (w r. urodzin)

10:15

Różanieci obrzęd Komunii św

11:00

++ Tomasz, Maria i Bolesław ZDROJEWSCY (chrzest)

15:00

Koronka do Miłosierdzia Bożego i obrzęd Komunii św.

18:00

+ Maria BIGUS (1. rocznica śmierci)

W int. Parafian ks. Marcin, Rzym

Poniedziałek (26.10)

17:30

Różaniec

18:00

w rocznicę ślubu pp. Izabeli i Leszka, w podz.i z prośbą

19:00

+ Justyna BIAŁEK-WIKA (2. m-c od śmierci) – od Iwony

Wtorek (27.10)


17:30

Różaniec

18:00

w 19. rocznicę ślubu pp. Anny i Krzysztofa, w podz. i z prośbą

Środa (28.10) Śś. Szymona i Judy Tadeusza


17:00

++ z rodziny FORMELA

17:30

Różaniec

18:00

w rocznicę urodzin Aleksandry, w podz. i z prośbą

Czwartek (29.10)


17:30

Różaniec

18:00

++ z rodzin DARSZNIK i TRELLA

Piątek (30.10)


17:00

w int. rodziny

17:30

Różaniec

18:00

++ Władysław, Zofia, Eugeniusz GALEWSCY oraz dziadkowie z obojga stron

Sobota (31.10)


14:00 – 16:00

spowiedź przed uroczystością Wszystkich Swiętych

16:00

w 43. rocznicę ślubu pp. Lidii i Mieczysława oraz w 20. rocznicę ślubu pp. Anety i Dominika, w podz. i z prośbą

16:30 – 18:00

spowiedź przed uroczystością Wszystkich Swiętych

17:30

Różaniec

18:00

w 53. rocznicę ślubu pp. Antoniny i Henryka, z podz. i prośbą

20:00 – 21:30

Wigilia Wszystkich Świętych : adoracja i uwielbienie

Niedziela (01.11) I Niedziela m-ca / Wszystkich Świętych


09:00

++ Zygmunt, Jerzy, Józef

10:15

Różaniec Modlitwa prowadzona przez Żywy Różaniec + Komunia św.

11:00

++ pokrewni z obu stron

15:00

Koronka + NABOŻEŃSTWO ZA ZMARŁYCH(w kościele)

17:00

++ Zygmunt i Janina GÓRNI (w rocznicę śmierci)

W int. Parafian ks. Sebastian, Pampeluna

Poniedziałek (02.11) Wszystkich wiernych zmarłych


09:00

++ dusze w czyśćcu cierpiące

11:00

++ Stanisław KAMROWSKI oraz dusze czyśćcowe

17:00

++ z rodziny DUŁAK i POBŁOCKICH oraz Stanisław OKRÓJ (w rocznicę śmierci)

17:30

Różaniec


W związku z zaliczeniem powiatów kościerskiego i kartuskiego do

CZERWONEJ STREFY

w naszym kościele parafialnym

mogą przebywać jednocześnie

64 osoby (1 os. na 7mkw)

w przestrzeni dla wiernych

służba ołtarza.


W wyniku takich obostrzeń Msze święte niedzielne i towarzyszące im nabożeństwa będą odprawiane w następującym porządku:
SOBOTA
16:30Różaniec
17:00Msza św. niedzielna
18:00Msza św. niedzielna
NIEDZIELA
09:00Msza św.
10:15Różaniec + Komunia św.
11:00Msza św.
15:00Koronka + Komunia św.
18:00Msza św.

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Peplińskiego (nieparzyste nr 31-9): nr 25 (31.10.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła. Kolejne rodziny, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń parafialnych, to mieszkańcy domów o następujących numerach: nr 23 (07.11.); nr 17 (14.11.); nr 15 – 13 (21.11.); nr 11 (28.11.); nr 9 (05.12.). Następnie ul. Peplińskiego (nr parzyste 14-8) oraz (nr 1-7): nr 14a (12.12.); nr 8 (19.12.); nr 7 (26.12.2020); nr 4 (02.01.2021); nr 3 (09.01.2021); nr 2 (16.01.); nr 1 (23.01.). Serdeczne Bóg zapłać za życzliwość.

w kruchcie kościoła znajdują się dwa automatyczne dozowniki: pierwszy (przy drzwiach) zawiera płyn dezynfekujący do rąk / drugi (nad kropielnicą) zawiera wodę święconą – proszę korzystać z obu

SANEPID przypomina o noszeniu zakrycia ust i nosa w przestrzeni zamkniętej i o dystansie społecznym / w razie podejrzenia zarażenia KORONAWIRUSEM: telefony w Kościerzynie: do stacji sanitarno-epidemiologicznej (58.686-69-48) oraz do najbliższego oddziału zakaźnego (692-101-253); ogólnopolski tel. alarmowy (112); infolinia NFZ w sprawie Koronawirusa (800-190-590)

spowiedź – każdy penitent dezynfekuje miejsce po spowiedzi przygotowanym do tego środkiem;

w październiku Różaniec w niedziele o 10:30, w tygodniu o 17:30, a w sobotę o 16:30 ze względu na dodatkową Mszę św. niedzielą o 17:00 – w poniedziałki dziesiątki prowadzą uczniowie klas 7., we wtorki uczniowie klasy 8; w pozostałe dni proszę zelatorów Róż Różańcowych o prowadzenie modlitwy różańcowej

biuro parafialne czynne w wymiarze normalnym (wtorek – piątek : pół godziny po mszy świętej wieczornej) w sprawach nagłych proszę o kontakt tel. 889-238-654 – można zgłaszać intencje na rok 2021 oraz regulować należności cmentarne – można już składać intencje na Wypominki roczne (skrzynia przy obrazie św. Faustyny)

spowiedź przed uroczystością Wszystkich Świętych (sobota 31.10.)

sakramentalne odwiedziny chorych w listopadzie (piątek 06.11. od 9:00) ze względu na zagrożenie epidemiczne proszę o potwierdzenie czy mam przyjść z sakramentami do naszych chorych !!!!!

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA: W związku z nowymi obostrzeniami i zagrożeniem epidemicznym decyzją Księdza Biskupa Diecezjalnego zaplanowany Dzień Skupienia ze św. Stanisławem Kostką nie odbędzie się według ustalonego wcześniej harmonogramu. …Biorąc pod uwagę obawy Księży i niepokoje Rodziców dotyczące bezpieczeństwa ich dzieci przyjęliśmy zasadę, że każda Parafia organizuje Dzień Skupienia samodzielnie. – w naszym dekanacie stężyckim: oba zaplanowane dni skupienia (św. Stanisława Kostki i bł. Karoliny Kózkówny) odbędą się na wiosnę 2021.

dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w prace przy kościele i plebanii w minionym tygodniu; dziękuję również parafianom, których życzliwość umożliwiła sprawne przygotowanie drugiego etapu prac na cmentarzu: poprowadzenie przewodów do oświetlenia cmentarza


RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA
Podczas tegorocznej oktawy uroczystości
Wszystkich Świętych (1-8. listopada)
, na cmentarzach oraz w kościołach będziemy prosić o przebaczanie wszystkie dzieci nienarodzone
, zabite na przestrzeni całej historii rodziny, przez wszystkie pokolenia. Dzieciom, które odeszły naturalnie będziemy dziękować za ich obecność.
W tych intencjach będziemy w kościele wspólnie odmawiać różaniec wg grafiku podanego w ogłoszeniach z niedzieli 01.11.2020.
Wszystkich nienarodzonych będziemy prosić o wstawiennictwo.
Wydarzenie zaczyna się 1 listopada, tego dnia:

 – Odmówimy indywidualnie specjalnie przygotowaną modlitwę nad rodzinnym grobem. / Przyjmijmy do rodziny dzieci z kręgu Naszych
bliskich, którym nie pozwolono się narodzić. / Podziękujemy za obecność tym dzieciom, które nie mogły się narodzić z przyczyn naturalnych. / Wszystkie dzieci nienarodzone z Naszych rodzin prośmy o wstawiennictwo!

Kolejne dni Różańca do Granic Nieba – od 2 do 8 listopada: 

 – Weź udział w nabożeństwie swojej parafii; odmawiaj modlitwy pokutne i różaniec. / Módl się za dusze w czyśćcu cierpiące, zwłaszcza za te, które cierpią z powodu grzechów popełnionych przeciw życiu. / Ofiaruj za zmarłych odpust zupełny.
Różaniec Do Granic Nieba można również przeżywać w innych miejscach np. w naszych domach.
 
W takich okolicznościach liczy się intencja i pragnienie naszych serc.
Jak to zrobić w takim przypadku:
 
– Przygotuj w domu miejsce na modlitwę, zapal poświęconą świecę, otwórz Pismo Święte na Słowie Bożym wskazanym przez liturgię z danego dnia. / Zaproś (jeśli to możliwe) swoją najbliższą rodzinę. / Odmówcie przynajmniej jedną część Różańca. / Odmówcie modlitwę przygotowaną na tę okazję do ściągnięcia ze strony www.rozaniecdogranic.pl. / Możecie powtarzać to każdego dnia oktawy uroczystości Wszystkich Świętych, czyli aż do 08.11.


Różaniec Do Granic Nieba to wydarzenie, które może mieć ogromny wpływ na Polskę i polskie rodziny. Wierzymy, że rezultatem tej wielkiej modlitwy Polaków będzie wzmocnienie nadziei, pojednanie i uzdrowienie.
Od naszej wspólnej modlitwy zależy przyszłość naszego kraju.
Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

Już teraz dziękujemy Wam za włączenie się do tej wielkiej i tak bardzo potrzebnej akcji modlitewnej.
Doskonale wiemy, że na Was można liczyć! Niech Matka Boża nas prowadzi, – organizatorzy Różańca Do Granic Nieba

NOWE ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1829. Szczególną uwagę należy zwrócić na zmiany wprowadzone w § 28 ust. 8 rozporządzenia, ponieważ dotyczą one bezpośrednio zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.
w § 28 (…) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
8. Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7 m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny”.
WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO
1. W dalszym ciągu obowiązują Wskazania Biskupa Pelplińskiego z dnia 2 września 2020 r., opublikowane w Kurendzie nr 36/2020 (poz.134, str. 121-122).
2. Biskup diecezjalny potwierdził dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem, której udzielił w dniu 29 maja 2020 r.
3. Należy zachować zarządzenia władz państwowych, dotyczące liczby uczestników zgromadzenia oraz inne ograniczenia sanitarne. Na drzwiach wejściowych do kościoła oraz na stronie internetowej parafii należy umieścić wyraźną informację, dotyczącą ograniczenia liczby osób. Należy pamiętać o zabezpieczeniu wyjść ewakuacyjnych z kościoła, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Proboszczowie są zachęcani do organizowania transmisji Mszy Świętych oraz nabożeństw z parafii, aby wierni mogli trwać w łączności ze swoją wspólnotą. Transmisja powinna być na żywo bez jej archiwizowania.
W związku z nowymi ograniczeniami sanitarnymi, proboszczowie parafii, w których w najbliższych tygodniach odbędzie się bierzmowanie, powinni zachować przepisy prawa i jednocześnie poprosić rodziców kandydatów do bierzmowania o pisemną deklarację, że są oni świadomi wszystkich ograniczeń wynikających z prawa i proszą biskupa o udzielenie bierzmowania ich dzieciom w wyznaczonym terminie.
6. Ograniczenia sanitarne obowiązują również na cmentarzach, które należą do przestrzeni publicznej. W związku z powyższym:
a. proboszczowie – podejmując decyzję o procesji na cmentarzu – muszą wziąć pod uwagę bezpieczeństwo wiernych oraz przepisy prawa kościelnego i państwowego (§ 28 ust. 8 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: „zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa”);
b. w przypadku wydania przez organy państwowe nowych przepisów sanitarnych ograniczających dostęp do cmentarzy należy zorganizować nabożeństwo w kościele, np. nieszpory za zmarłych, a od 2 listopada odmawiać różaniec za zmarłych;
c. w związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Wiernych Zmarłych należy zachęcać parafian do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich, zarówno na dni przed Uroczystością Wszystkich Świętych jak i w jej oktawie.

Uwaga: Powyższe Wskazania zostały zatwierdzone przez Biskupa Pelplińskiego 23 października 2020 r.
– w związku z powyższymi zarządzeniami, w naszej parafii: zapraszam na Wigilię uroczystości Wszystkich Świętych – adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie połączona ze śpiewami uwielbienia (sobota, 31.10. od 20:00 do 21:30.)
/ różaniec pokutny w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Różaniec do Granic Nieba (niedziela 1.11. godz. 10:15, od 2 do 8.11. wieczorami w łączności z Mszą św.) / nabożeństwo za zmarłych – w kościele – w łączności z Koronką do Miłosierdzia Bożego 1.11. (od 15:00)
cmentarz: od poniedziałku (26.10.) będzie podstawiony przy cmentarzu śmietnik na porządki przed uroczystością Wszystkich Świętych
-Wydłużenie możliwości uzyskania odpustu zupełnego przez cały listopad jest odpowiedzią Kościoła na liczne prośby przewodniczących episkopatów krajowych w tej sprawie. Wynikają one z obecnej sytuacji pandemii koronawirusa i wprowadzanych w związku z nią przez władze wielu państw ograniczeń w przemieszczaniu się ludzi. Przypomniał o tym penitencjarz większy kard. Mauro Piacenza w rozmowie z portalem Vatican News, komentując ogłoszony dzisiaj Dekret Penitencjaria Apostolskiej w tej sprawie. Głównym celem nowych przepisów jest umożliwienie wiernym
uzyskania odpustu zupełnego
w obecnych warunkach narzuconych przez pandemię Covid-19. Aby uniknąć nadmiernego gromadzenia się ludzi na cmentarzach i w świątyniach w jednym czasie, będą mogli oni teraz nawiedzać te miejsca przez cały miesiąc, spełniając jednocześnie zwykłe warunki wymagane przez Kościół dla uzyskania takiego odpustu i ofiarowania go za zmarłych. Chodzi o pozostawanie w stanie łaski uświęcającej, przyjęcie komunii św. i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Postanowienia dekretu dotyczą szczególnie osób chorych i w starszym wieku, ale także kapłanów, a więc tych wszystkich, którzy na różne sposoby uczestniczą w tych działaniach.
Dotychczas można było uzyskać taki odpust codziennie od 1 do 8 listopada, nawiedzając cmentarze i modląc się za tych, którzy odeszli do wieczności, a 2 listopada także odwiedzając kościół lub oratorium i odmawiając Modlitwę Pańską i Wyznanie Wiary. W tym roku, ze względu na pandemię i związane z nią ograniczenia, zwłaszcza dotyczące zakazu większych zgromadzeń ludzi, przewodniczący wielu konferencji biskupich poprosili Stolicę Apostolską o wydłużenie tego okresu. Penitencjaria Apostolska wyraziła zgodę, aby obecnie można było uzyskać odpust zupełny nawet bez wychodzenia z domu, jeśli ktoś miałby z tym problem. Również udział w liturgii 2 listopada rozciągnięto na cały miesiąc, przy czym wybór konkretnego dnia pójścia na okolicznościową Eucharystię dekret pozostawia samym wiernym. Kard. Piacenza zaznaczył, że osoby, które nie będą mogły wyjść z domu, będą mogły uzyskać odpust zupełny, odmawiając przed obrazem Pana Jezusa lub Matki Bożej na przykład modlitwy Jutrzni lub Nieszporów z Oficjum za zmarłych, różaniec, Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub inne zwyczajowe modlitwy, stosownie do miejscowej tradycji. Można też w tym celu przeczytać i rozważać fragment Ewangelii jednej z trzech Mszy św. za zmarłych, przewidzianych na 2 listopada. A wszystkim tym czynnościom winno towarzyszyć pełnienie i ofiarowanie za zmarłych dzieł miłosierdzia – podkreślił purpurat watykański. Przypomniał ponadto, że obowiązują tu wskazówki Penitencjarii z 19 marca br., które m.in. wspominają o możliwości jak najbliższego duchowego wspomagania chorych i zmarłych nawet bez obecności fizycznej wśród nich. Oddzielną, bardzo ważną sprawą jest zaproszenie kapłanów, aby byli w jak najszerszym zakresie gotowi do udziału w tych postanowieniach urzędu kurialnego, gdyż – jak zauważył kardynał – „największym bogactwem, jakie mamy dla zmarłych, jest Msza święta“. Dlatego od 1915 na mocy konstytucji apostolskiej Benedykta XV kapłani mają prawo do odprawienia 2 listopada trzech Mszy św. I obecnie dekret zachęca duchownych, aby – na ile będzie to możliwe – odprawiali te trzy Msze również po to, aby rozładować gromadzenie się wiernych w kościele na jednej tylko liturgii. Stolica Apostolska wzywa ich także do zwiększonej gotowości do spowiadania wiernych i do zanoszenia komunii św. chorym, aby oni z kolei mogli, będąc w stanie łaski uświęcającej, jak najlepiej pomagać swym bliskim zmarłym. Kard. Piacenza zaapelował również o maksymalne ułatwianie ludziom, nieprzywykłym do zdalnego uczestniczenia w liturgii, przychodzenia do kościołów, z zachowaniem wszelkich przepisów bezpieczeństwa, związanych z pandemią. Zwrócił przy tym uwagę, że uroczystość Wszystkich Świętych jest bardzo wychowawcza dla rodzin, które w tym dniu spotykają się razem, aby upamiętnić swych zmarłych. Pokazuje to silną więź między tymi dwoma dniami (1 i 2 listopada), tworząc święto bycia rodziną Bożą – tłumaczył purpurat. Przypomniał, że w raju są nie tylko święci kanonizowani przez Kościół, ale także wiele nieznanych nam osób, które żyły po chrześcijańsku, w milczeniu, bez hałasu i zwróconych na nich świateł tego świata. Oni wszyscy są częścią rodziny niebieskiej, Bożej – dodał.
Kard. Piacenza zaznaczył ponadto, że w tych dniach „jesteśmy wezwani do przeżywania naszej pewności chwały i błogosławieństwa wiecznego oraz mamy prosić z pokorą i ufnością o przebaczenie dla tych, którzy nas opuścili, za ich małe i duże błędy, za tych, którzy zostali już zbawieni w miłości Bożej i mamy odnawiać swoje zaangażowanie w wierze“. „Pewnego dnia wszyscy będziemy mogli żyć szczęśliwi w świetle Boga pod warunkiem, że uwierzyliśmy nie tylko słowami, ale też czynami. I tę myśl chciałbym pozostawić“ – zakończył swą wypowiedź większy penitencjarz apostolski. (za KAI/Vatican News)