SOBOTA (10.10)

17:00 Różaniec
18:00 ++ Salomea i Zygfryd ZDROJEWSCY, rodzice i rodzeństwo

NIEDZIELA (11.10) - Dzień Papieski

09:00 w 20. rocznicę ślubu pp. Marzeny i Rafała, o Boże błog. dla rodziny, w podz.i z prośbą
10:15 katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych
10:30 Różaniec
11:00 ++ rodzice Stefania i Edmund JAKUBEK oraz rodzeństwo (błogosławieństwo różańców)
18:00 + Stanisław MAKURAT (z racji urodzin)
19:00 katecheza mistagogiczna 

W int. parafian – ks. Marcin, Rzym

PONIEDZIAŁEK (12.10)

17:00 + Maciej ZWARA (5. rocznica śmierci)
17:30 Różaniec
18:00 ++ Halina, Stanisław KULAS, z rodziny

WTOREK (13.10) - bł. Honorata Koźmińskiego

17:00 + Elżbieta FORMELA
18:00 o Boże błog. dla członków Róży Matki Bożej Fatimskiej
20:30 Nabożeństwo fatimskie i Różaniec

ŚRODA (14.10) - św. Małgorzaty Marii Alacoque

07:00 o sakramentalność małżeństw
17:30 Różaniec
18:00 ++ rodzice
19:00 Spotkanie Wspólnoty Marana-Tha

 

CZWARTEK (15.10) - Św. Teresy od Jezusa

17:00 + Zbigniew ZIELIŃSKI
17:30 Różaniec
18:00 ++ Jadwiga SERKOWSKA, Jan, Zofia, z rodziny

PIĄTEK (16.10) - św. Jadwigi Śląskiej

17:00 w 22. rocznicę ślubu, w podz. i z prośbą
17:30 Różaniec
18:00 w 10. rocznicę ślubu, w podz. i z prośbą

 

SOBOTA (17.10) - św. Ignacego Antiocheńskiego

17:00 ++ Rodzice z obojga stron
17:30 Różaniec
18:00 ++ Zygfryd i Salomea ZDROJEWSCY

 

NIEDZIELA (18.10)

09:00 w podz. i z prośbą dla całej rodziny
10:30 Różaniec
11:00 ++ Jan ROMPCA, Gertruda i Franciszek GALEWSCY
18:00 w pewnej intencji

 

W int. parafian – ks. Sebastian, Pampeluna

MODLITWA O POWOŁANIA:

 

Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia, rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z Jezusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Peplińskiego (domy o nr parzystych): nr 20 (10.10.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła. Kolejne rodziny, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości pomieszczeń parafialnych, to mieszkańcy ulicy ul. Peplińskiego (nieparzyste nr 31-9), następnie ul. Peplińskiego (nr parzyste 14-8) oraz ul. Peplińskiego (nr 1-7). A zatem proszę kolejno mieszkańców domów o następujących numerach: nr 31 (17.10.); nr 29 (24.10.); nr 25 (31.10.); nr 23 (07.11.); nr 17 (14.11.); nr 15 – 13 (21.11.); nr 11 (28.11.); nr 9 (05.12.). Następnie nr 14a (12.12.); nr 8 (19.12.); nr 7 (26.12.2020); nr 4 (02.01.2021); nr 3 (09.01.2021); nr 2 (16.01.); nr 1 (23.01.). Serdeczne Bóg zapłać za życzliwość.

w kruchcie kościoła znajdują się dwa automatyczne dozowniki: pierwszy (przy drzwiach) zawiera płyn dezynfekujący do rąk  /  drugi (nad kropielnicą) zawiera wodę święconą – dłoń podkładamy w odległości ok. 3-5 cm poniżej dozownika, w taki sposób, aby płyn znalazł się na dłoni a nie na ścianie – dziękuję za wyrozumiałość

SANEPID przypomina o noszeniu zakrycia ust i nosa w przestrzeni zamkniętej i o dystansie społecznym  /  w razie podejrzenia zarażenia KORONAWIRUSEM: telefony w Kościerzynie: do stacji sanitarno-epidemiologicznej (58.686-69-48) oraz do najbliższego oddziału zakaźnego (692-101-253); ogólnopolski tel. alarmowy (112); infolinia NFZ w sprawie Koronawirusa (800-190-590)

spowiedźkażdy penitent dezynfekuje miejsce po spowiedzi przygotowanym do tego środkiem

w październiku Różaniec w niedziele o 10:30, w tygodniu o 17:30, a 13.10. w łączności z nabożeństwem fatimskim o 20:30 – w poniedziałki dziesiątki prowadzą uczniowie klas 7., we wtorki uczniowie klasy 8; w pozostałe dni proszę zelatorów Róż Różańcowych o prowadzenie modlitwy różańcowej

w minioną niedzielę (04.10.) była składka od członków Żywego Różańca na witraż św. Matki Teresy z Kalkuty – serdeczne Bóg zapłać; w niedzielę (1.11.) jeszcze raz odbędzie się składka na ten cel

dziś, w II. niedzielę m-ca (11.10.), kolekta inwestycyjna na chodniki na cmentarzu, kazanie z seriipraktycznych”, a także zbiórka do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia – obchodzimy XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus”. W tym dniu tradycyjnie odbywa się zbiórka przykościelna, będąca podstawą finansowania programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, który aktualnie obejmuje opieką blisko 2000 uczniów i studentów. Jedną ze stypendystek tego programu jest nasza parafianka

w III. niedzielę m-ca (18.10.) zbiórka do puszek na Kartuskie Centrum CARITAS – Hospicjum; kolekta na misje katolickie, a na Mszach  badanie frekwencji wiernych i ilości udzielonych Komunii św.

biuro parafialne czynne w wymiarze normalnym (wtorek – piątek : pół godziny po mszy świętej wieczornej) w sprawach nagłych proszę o kontakt tel. 889-238-654 – można zgłaszać intencje na rok 2021 oraz regulować należności cmentarne

można już składać intencje na Wypominki roczne (skrzynia przy obrazie św. Faustyny)

spowiedź przed uroczystością Wszystkich Świętych (sobota 31.10.)

sakramentalne odwiedziny chorych w listopadzie (piątek 06.11. od 9:30)

KOMUNIKAT I ZAPROSZENIE DO ZAANGAŻOWANIA:

dnia 22.10. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek posłów dotyczący stwierdzenia niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej części zapisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku dopuszczających aborcję eugeniczną. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, dostrzegając wagę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, podjęło inicjatywę ogłoszenia nowenny za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Pragniemy w ten sposób zaprosić każdego człowieka dobrej woli do modlitwy za wszystkich sędziów Trybunału, by z odwagą stanęli na straży prawa do życia i godności dzieci zabijanych obecnie w szpitalach z powodu niekorzystnej diagnozy prenatalnej. Rokrocznie śmierć w wyniku aborcji eugenicznej ponosi ponad 1000 dzieci! Nowenna będzie trwać od dnia fatimskiego (13.10.) do wigilii wspomnienia liturgicznego św. papieża Jana Pawła II, jednego z największych obrońców życia dzieci nienarodzonych (21.10.).

Przekazujemy bezpłatne broszury nowenny z rozważaniami na każdy dzień, z prośbą o włączenie się w tę modlitwę. Osobista rejestracja i materiały dostępne są również na stronie: www.pro-life.pl/nowenna. Można zgłosić się dzwoniąc pod numer tel. 12 423 25 56. Prawo do życia jest fundamentalnym prawem każdego człowieka, tego zdrowego i chorego, pełnosprawnego i z niepełnosprawnością, narodzonego i nienarodzonego.

KOMUNIKAT KOMISJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW KEP

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.

Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację (por. Mszał Rzymski, OWMR 161, rzymska instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 92). Tymczasem faktyczna profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej świętym postaciom” (instr. Redemptionis Sacramentum 107, por. KPK kan. 1367). Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię św. na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii.

Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie (por. Redempt. Sacr. nr 12). Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo (por. List kard. Saraha z 3 września br.), czemu należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój, o który modlimy się we Mszy przed samą Komunią.

Niech szafarze udzielający Komunii na rękę poczuwają się do szczególnie wielkiej dbałości o cześć wobec Najświętszego Sakramentu, zwracając uwagę na to, aby przy Komunii nie dopuścić do gubienia okruszyn Hostii. W tym celu powinni dbać o jakość stosowanych do Mszy hostii, z wielką uwagą dbając o to, aby się nie kruszyły i nie pozostawiały na dłoniach wiernych okruszyn. Warto też przypomnieć za Mszałem, że „ilekroć przylgnie do palców jakaś cząstka Hostii, zwłaszcza po łamaniu Chleba i Komunii wiernych, kapłan powinien otrzeć palce nad pateną, a jeśli to konieczne, obmyć je. Ma również zebrać cząstki znajdujące się poza pateną” (OWMR 278). Kongregacja ds. Nauki Wiary w 1972 r. wyjaśniła, że „zasadniczo otarcie palców nad pateną powinno wystarczyć. Ale mogą się zdarzyć i takie przypadki, w których konieczna jest ablucja palców, jeśli np. wyraźnie widoczne partykuły pozostaną przyklejone do palców z powodu pocenia się” (dekl. De fragmentis eucharisticis). Jeśli kapłani są zobowiązani do sprawdzenia, czy na dłoniach nie pozostały okruszyny Hostii (OWMR 278), podobnie powinni postępować wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii.

[Warszawa, 3 października 2020 r.]

Kuria diecezjalna w Pelplinie uprzejmie informuje, że diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę, która miała odbyć się 10 października 2020 r., zostaje odwołana. Już dzisiaj młodzież, a zwłaszcza maturzyści zaproszeni są na diecezjalne spotkanie do Pelplina w sobotę, 28 listopada 2020 r. Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia zostaną podane w najbliższym czasie.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA:

W związku z nowymi obostrzeniami i zagrożeniem epidemicznym decyzją Księdza Biskupa Diecezjalnego zaplanowany Dzień Skupienia ze św. Stanisławem Kostką nie odbędzie się według ustalonego wcześniej harmonogramu. …Biorąc pod uwagę obawy Księży i niepokoje Rodziców dotyczące bezpieczeństwa ich dzieci przyjęliśmy zasadę, że każda Parafia organizuje Dzień Skupienia samodzielnie. …Każda Parafia ustala termin wydarzenia samodzielnie. Dzień Skupienia powinien odbyć się do końca bieżącego roku liturgicznego. (Jeżeli Ksiądz Proboszcz uzna za stosowne, można kandydatów do bierzmowania podzielić na mniejsze grupy – np. klasy – i dla każdej z nich poprowadzić Dzień Skupienia osobno.) …Dzień Skupienia powinna prowadzić ekipa przynajmniej dwuosobowa – ksiądz i osoba świecka – którzy dzielą między siebie posługi: nauczanie, świadectwo, koordynację logistyczną i posługę muzyczną. Ponadto kapłan w ekipie odpowiada za całość wydarzenia i sprawuje posługę sakramentalną. Prosimy Księdza o zaproszenie do współpracy świeckich. …Aby przygotować się do prowadzenia Dnia Skupienia proponujemy półtoragodzinne warsztaty dla kapłanów i świeckich w wersji online. …Wszelkie informacje szczegółowe dotyczące szkoleń zostaną przesłane w informacji zwrotnej na maila zgłoszeniowego. W razie pytań lub wątpliwości pozostaję do dyspozycji.

                                                           Z Chrystusowym pozdrowieniem,

Krzysztof Piątkiewicz

Dyrektor WD w KDP