Sobota (12.09)


17:00

w podz. i z prośbą dla pp. Ireny i Romana, z okazji 22. r. ślubu

18:00

++ Hubert, Bartłomiej, Anna, Jan ZIELMAN, Marianna i Józef oraz dusze czyśćcowe

Niedziela (13.09)


09:00

++ Ludwika, Czesław SZULFER oraz ich rodzice

poświęcenie tornistrów pierwszoklasistów

11:00

++ Bogusława, Aniela, Bolesław i dusze czyśćcowe (chrzest)

18:00

++ Antoni i Janina PALUSZYŃSCY oraz Barbara i Czesław CZYŻ

19:00

katecheza mistagogiczna

20:30

Nabożeństwo fatimskie

W int. Parafian ks. Marcin, Rzym

Poniedziałek (14.09) Podwyższenia Krzyża Świętego


09:00

w int. parafian

18:00

o Boże błog. dla Agnieszki

Wtorek (15.09) MB Bolesnej


18:00

++ rodzice Mieczysław i Zofia KUBISZ, rodzice
i dusze czyśćcowe

Środa (16.09) śś Komelisza i Cypriana


18:00

++ Edmund NOWICKI i dusze czyśćcowe

Czwartek (17.09)


18:00

+ Dominik LIPIŃSKI

19:00

+ Marcin REPIŃSKI

Piątek (18.09) św. Stanisława Kostki


17:15

spotkanie dla kandydatów do bierzmowania (katecheza)

18:00

++ Antoni i Helena WEYER

Sobota (19.09)


11:45

rejonowe spotkanie Róż Różańcowych i odpust MB Bolejnej – Kościerzyna

16:00

spotkanie dla kandydatów do bierzmowania (film)

18:00

++ Ignacy OSSOWSKI i z rodziny PLATA

Niedziela (20.09)


09:00

+ Jarosław Jan STANKOWSKI (1. rocznica śmierci)

11:00

w podz. i z prośbą o zdrowie i błog. Boże i opiekę MB dla rodziny

16:00

spotkanie dla kandydatów do bierzmowania (podchody)

18:00

++ Jerzy MERING, z rodziny oraz Feliks NACK (1. rocznica śmierci)

W int. Parafian ks. Sebastian, Pampeluna


Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Peplińskiego (domy o nr parzystych): nr 26 (19.09.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Kolejne rodziny, które będę prosił o pomoc w utrzymaniu czystości naszej świątyni to mieszkańcy ul. Peplińskiego: 24 (26.09.); nr 22 (03.10.); nr 20 (10.10.). Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła

W kruchcie kościoła znajdują się dwa automatyczne dozowniki: pierwszy (przy drzwiach) zawiera płyn dezynfekujący / drugi (nad kropielnicą) zawiera wodę święconądłoń podkładamy w odległości ok. 3-5 cm poniżej dozownika, w taki sposób, aby płyn znalazł się na dłoni a ni na ścianie – dziękuję za wyrozumiałość i współpracę

SANEPID przypomina o noszeniu zakrycia ust i nosa w przestrzeni zamkniętej i o dystansie społecznym / w razie podejrzenia zarażenia KORONAWIRUSEM: telefony w Kościerzynie: do stacji sanitarno-epidemiologicznej (58.686-69-48) oraz do najbliższego oddziału zakaźnego (692-101-253); ogólnopolski tel. alarmowy (112); infolinia NFZ w sprawie Koronawirusa (800-190-590)

Postanowienia Księdza Biskupa w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego (dotyczące m.in. sposobu przyjmowania Komunii świętej) znajdują się w ogłoszeniach z 5-13.09.2020 / poniżej ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W CZASIE SPOTKAŃ GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH (z dn. 9.09.2020 r.):
1. W spotkaniach formacyjnych grup i wspólnot może uczestniczyć tylko osoba bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz niemająca kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Przy wejściu na teren plebani /salek katechetycznych jest wystawiony pojemnik z płynem do dezynfekcji dłoni, z którego korzystają uczestnicy spotkań każdorazowo wchodząc do pomieszczeń.
3. W czasie zajęć uczestnicy nie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa.
4. Książa Proboszczowie posiadają aktualne listy uczestników spotkań poszczególnych grup i wspólnot wraz z numerami kontaktowymi do rodziców / opiekunów prawnych osób niepełnoletnich. Prowadzony jest dziennik spotkań w którym zaznacza się obecność, bądź nieobecność osoby na spotkaniu grupy/ wspólnoty. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych regulowane są odrębnymi przepisami.
5. Zajęcia odbywają się w cyklu 45 minut, po czym następuje przerwa. Podczas przerwy grupa opuszcza pomieszczenie, które jest wietrzone. Uczestnicy spotkania udają w tym czasie np. do kościoła, kaplicy, na świeże powietrze itp.
6. Jeżeli w ramach pracy duszpasterskiej w salce będzie miało miejsce kilka spotkań różnych grup / wspólnot, po zakończeniu spotkania, a przed rozpoczęciem zajęć kolejnej grupy, należy dokładnie wywietrzyć salę, dokonać dezynfekcji klamek i powierzchni płaskich (blaty stołów, krzesła).
7. W czasie spotkania uczestnicy posiadają własne materiały formacyjne (śpiewniki, egzemplarze Pisma Świętego, materiały plastyczne i inne). Organizator spotkania przygotowuje dla każdego indywidualny komplet materiałów. W czasie zajęć uczestnicy nie wymieniają się tymi przedmiotami.
8. W przypadku wyjazdów duszpasterskich, formacyjnych, rekolekcyjnych, pielgrzymkowych obowiązują ogólne przepisy sanitarne ustalone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.

Porządek Mszy św. niedzielnych: sobota 18:00, niedziela 9:00, 11:00, 18:00 / codzienny różaniec odmawiam indywidualnie w intencjach parafian, proszę o duchową łączność gdyż intencje podane w marcu są ciągle aktualne / spowiedź odbywa się w konfesjonale zamkniętym (każdy penitent dezynfekuje miejsce po spowiedzi przygotowanym do tego środkiem);

Decyzją Księdza Biskupa Diecezjalnego „ …Młodzież, która rozpoczęła swoje przygotowanie do bierzmowania w roku 2019 będzie bierzmowana nie w roku 2021, ale w roku 2022. Wynika to z faktu, że w bieżącym roku przygotowanie było bardzo zawężone lub nie odbywało się. Młodzież w ramach wydłużonego czasu przygotowania będzie uczestniczyć ponadto w dwóch dniach skupienia, których patronami będą św. Stanisław Kostka (X- XI 2020) i bł. Karolina Kózkówna (II – III 2021). Szczegółowe informacje dotyczące dni skupienia zostaną przekazane przez Wydział Duszpasterski. Pracownicy Wydziału udzielą też odpowiedzi na wszelkie pytania, dotyczące programu przygotowania do bierzmowania.” PROPOZYCJA PARAFIALNA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA: Triduum św. Stanisława (18.19.20. września: spotkanie popołudniowe + Msza św. o 18:00);

Została oddana do użytku internetowa mapa cmentarza parafialnego; proszę o zweryfikowanie zapisów i zdjęć; proszę o kontakt (po 15.09.) w sprawach biurowych o których informacja przy poszczególnych grobach; przeglądać można mapę albo poprzez stronę naszej parafii (cmentarz) albo poprzez link: www.cmentarnik.net/skorzewo

Dziś (13.09.) kolekta inwestycyjna, na chodniki na cmentarzu parafialnym; przed uroczystością Wszystkich Świętych 2020 – postument i plac wokół krzyża oraz nowe miejsce na śmietniki / wiosna 2021 – asfalt: aleja główna (mędzy sektorami B i A) i poprzeczna (między sektorami G i A, F i B, E i C.D); kostka przeniesiona z obejścia kościoła (między sektorami U.D.C i E.F) oraz obejście wokół cmentarza po stronie wewnętrznej; kostka nowa (wokół kościoła). Sposób finansowania tej inwestycji, zatwierdzony przez radę parafialną jest następujący: kolekty inwestycyjne, tegoroczne ofiary kolędowe, oraz opłaty cmentarne, które dotychczas nie obowiązywały w naszej parafii, a na które parafianie wyrazili zgodę w czasie rozmów kolędowych (styczeń 2020): pokładne (jednorazowa opłata na 20 lat związana z pochówkiem), rezerwacja (opłata za rezerwację na 20 lat wybranego miejsca na cmentarzu ), prolongata (przedłużenie ważności grobu o kolejne 20 lat). Wspomniane opłaty, związane z miejscami cmentarnymi nie będą pobierane wstecz. Zebrane w ten sposób środki będą przeznaczone na prace cmentarne podejmowane przez parafię.

Poświęcenie tornistrów pierwszoklasistów, które nie odbyło się 01.09., będzie miało miejsce w niedzielę (13.09.) na Mszy św. o 9:00

Od soboty (12.09.) do przyszłej niedzieli (20.09.) w Sanktuarium Kórlowej Pomorza i Matki Jedności w Piasecznie odbywają się uroczystości odpustowe; szczegóły na stronie internetowej: www.sanktuarium-piaseczno.pl

W sobotę (19.09.), w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, odbędzie się odpust, ku czci patronki sanktuarium – jest to także święto Róż Różańcowych Rejonu Kościerskiego (11:45 – procesja z Sanktuarium MB Bolesnej do kościoła Świętej Trójcy / 12:00 – suma odpustowa w tamtejszym kościele)

Biuro parafialne czynne w wymiarze normalnym (wtorek – piątek : pół godziny po mszy świętej wieczornej) w sprawach nagłych proszę o kontakt tel. 889-238-654 – zapisy intencji na rok 2021 będą przyjmowane w biurze parafialnym po 15 września br.

Pary, które planują zawrzeć sakrament małżeństwa jeszcze w tym roku lub w przyszłym, prosimy o uczestnictwo w programie przygotowania do małżeństwa Weekend dla narzeczonych z lekcją tańca. Jest to obowiązująca w naszej diecezji forma przygotowania do sakramentu małżeństwa prowadzona przez małżonków i księży. Terminy i zapisy na stronie: www.ewangelizacjapelplin.pl . Proszę o korzystanie z tej propozycji, gdyż propozycji innych diecezji nie mamy możliwości zweryfikować od strony merytorycznej.

Zwyczajowa zbiórka ofiar na Ziemię Świętą, związana z adoracją Krzyża w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, ze względu na stan pandemii nie mogła się odbyć w tradycyjnym wymiarze. Z tego względu, Ojciec Święty Franciszek podjął decyzję, aby zbiórka na Ziemię Świętą w roku 2020 została przeniesiona na niedzielę (13 września). A zatem dziś: zbiórka do puszek na powyższy cel, a zebrane ofiary przekazane będą do Kurii Diecezjalnej.