SOBOTA (05.09)

18:00 w 18. urodziny Karoliny, w podz. i z prośbą (s. Anna CZAJKOWSKA WDC – zaproszenie do modlitwy za dusze czyśćcowe)
19:00 Przygotowanie do chrztu

NIEDZIELA (06.09)

07:00 ++ Władysław NASTAŁY, Stanisław POBŁOCKI, rodzice z obojga stron oraz Jan
09:00 w podz. i z prośbą dla całej rodziny, dzieci, wnuków
10:30 Modlitwa prowadzona przez Żywy Różaniec
11:00 ++ Paweł CYGERT, rodzice z obu stron, z rodzin JAKUBEK i UGOWSKICH (chrzest)

W niedzielę wyjątkowo Msza św. z 18:00 przeniesiona na 7:00 (wynika to z ustalonych zastępstw)

W int. parafian – ks. Marcin, Rzym

PONIEDZIAŁEK (07.09)

18:00
++ Wanda KULAS (19. rocznica śmierci), Edmund i Marek KLEBA oraz o dobrą naukę dla dzieci
19:00 Spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych

 

WTOREK (08.09) - Narodzenie NMP

09:00 w int. parafian
18:00 ++ Jadwiga i Władysław TROKA
19:00 spotkanie Rady Ekonomicznej

ŚRODA (09.09)

07:00 o sakramentalność małżeństw
18:00 + Bogdan FELSKOWSKI (z racji urodzin)
19:00 Spotkanie Wspólnoty Maranatha

 

CZWARTEK (10.09)

18:00 ++ Jadwiga ZBLEWSKA (6. rocznica smierci), Leon, Roman ZBLEWSCY i z rodziny
19:00 + Halina KUCHLIN

 

PIĄTEK (11.09)

18:00 ++ August, rodzeństwo oraz dusze czyśćcow
19:00 Różaniec za + Justynę Białek – Wika

 

SOBOTA (12.09)

11:00

pogrzeb + Justyny Białek – Wika

17:00
w podz. i z prośbą dla pp. Ireny i Romana, z okazji 22. rocznicy ślubu
18:00 ++ Hubert, Bartłomiej, Anna, Jan ZIELMAN, Marianna i Józef oraz dusze czyśćcowe
19:00 Przygotowanie do chrztu

 

NIEDZIELA (13.09)

09:00 ++ Ludwika, Czesław SZULFER oraz ich rodzice (poświęcenie tornistrów pierwszoklasistów)
11:00 ++ Bogusława, Aniela, Bolesław oraz dusze czyśćcowe
18:00 ++ Antoni i Janina PALUSZYŃSCY oraz Barbara i Czesław CZYŻ
19:00 katecheza mistagogiczna
20:30 Nabożeństwo fatimskie

W int. parafian – ks. Marcin, Rzym

MODLITWA O POWOŁANIA:

 

Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia, rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z Jezusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Peplińskiego (domy o nr parzystych): nr 28 (12.09.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Kolejne rodziny, które będę prosił o pomoc w utrzymaniu czystości naszej świątyni to mieszkańcy ul. Peplińskiego: nr 26 (19.09.); 24 (26.09.); nr 22 (03.10.); nr 20 (10.10.). Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła

biuro parafialne będzie czynne w wymiarze normalnym od września we wszystkich sprawach proszę o kontakt tel. 889-238-654 – zapisy intencji na rok 2021 będą przyjmowane po 15 września br.

WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO (z dn. 02.09.2020 w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego):

  1. W kościołach i kaplicach należy zakrywać usta i nos maseczką, przyłbicą lub częścią odzieży. Dotyczy to wszystkich poza kapłanem celebrującym. Przed każdą Mszą Świętą należy przypominać o tym obowiązku, jak również o sposobie przyjmowania Komunii Świętej, o którym w nr. 6.
  2. W kościołach i kaplicach należy udostępnić wiernym płyny do dezynfekcji rąk. Kropielnice nie są napełniane wodą święconą.
  3. Przed Mszą Świętą oraz bezpośrednio przed udzielaniem i po udzieleniu Komunii Świętej, duchowni, akolici oraz nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej powinni zdezynfekować swoje dłonie.
  4. W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii. Tak samo postępują celebransi i usługujący.
  5. Zachęca się kapłanów do używania maseczek również podczas udzielania Komunii Świętej.
  6. Należy zadbać, aby Komunia Święta na rękę lub do ust była udzielana w dwóch odrębnych miejscach w prezbiterium, zaś w przypadku, kiedy jest jeden szafarz Komunii Świętej najpierw na dłoń, a następnie do ust. Zaleca się jednak i zachęca do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Duszpasterze powinni przed Mszą Świętą wytłumaczyć wiernym, jak należy przyjmować Komunię Świętą na rękę. Wierni mogą przyjmować Komunię Świętą w postawie klęczącej lub stojącej. Nie można odmówić wiernym przyjmowania Ciała Pańskiego do ust lub na dłoń.
  7. W czasie celebracji sakramentu bierzmowania, kandydaci przystępują do biskupa w jednym rzędzie. Świadkowie bierzmowania towarzyszą przyjmującym w odległości ok. 1,5 m., nie kładąc prawej ręki na ramieniu przyjmującego bierzmowanie.
  8. Wszystkie osoby w zakrystii oraz kancelarii parafialnej powinny zasłaniać usta i nos.
  9. W trakcie spotkań duszpasterskich analogicznie należy zachować reżim sanitarny, wynikający z prawa państwowego, a przypadku spotkań organizowanych dla dzieci i młodzieży należy zachować zasady obowiązujące w szkołach na danym terenie.

Kapłani, którzy zostaną poddani kwarantannie, powinni o tym fakcie niezwłocznie poinformować kancelarię Kurii i zachować przepisy wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego.

w kruchcie kościoła znajdują się dwa automatyczne dozowniki: pierwszy (przy drzwiach) zawiera płyn dezynfekujący  /  drugi (nad kropielnicą) zawiera wodę święconą

SANEPID przypomina o noszeniu zakrycia ust i nosa w przestrzeni zamkniętej i o dystansie społecznym  /  w razie podejrzenia zarażenia KORONAWIRUSEM: telefony w Kościerzynie: do stacji sanitarno-epidemiologicznej (58.686-69-48) oraz do najbliższego oddziału zakaźnego (692-101-253); ogólnopolski tel. alarmowy (112); infolinia NFZ w sprawie Koronawirusa (800-190-590)

porządek Mszy św. niedzielnych: do 05 września : sobota 18:00, niedziela 9:00, 11:00, 18:00 (wyjątek 06.09., Msza o 7:00 zamiast Mszy o 18:00) / codzienny różaniec odmawiam indywidualnie w intencjach parafian, proszę o duchową łączność gdyż intencje podane w marcu są ciągle aktualne  /  spowiedź odbywa się w konfesjonale zamkniętym, każdy penitent dezynfekuje miejsce po spowiedzi przygotowanym do tego środkiem);

decyzją Księdza Biskupa Diecezjalnego „Młodzież, która rozpoczęła swoje przygotowanie do bierzmowania w roku 2019 będzie bierzmowana nie w roku 2021, ale w roku 2022. Wynika to z faktu, że w bieżącym roku przygotowanie było bardzo zawężone lub nie odbywało się. Młodzież w ramach wydłużonego czasu przygotowania będzie uczestniczyć ponadto w dwóch dniach skupienia, których patronami będą św. Stanisław Kostka (X- XI 2020) i bł. Karolina Kózkówna (II – III 2021). Szczegółowe informacje dotyczące dni skupienia zostaną przekazane przez Wydział Duszpasterski. Pracownicy Wydziału udzielą też odpowiedzi na wszelkie pytania, dotyczące programu przygotowania do bierzmowania.PROPOZYCJA PARAFIALNA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA: Triduum św. Stanisława (16.17.18. września: spotkanie o 17:00 + Msza św. o 18:00);

została oddana do użytku internetowa mapa cmentarza parafialnego; proszę o zweryfikowanie zapisów i zdjęć; proszę o kontakt (po 15.09.) w sprawach biurowych o których informacja przy poszczególnych grobach; przeglądać można mapę albo poprzez stronę naszej parafii (cmentarz) albo poprzez link: www.cmentarnik.net/skorzewo

w sobotę o 18:00 nt. dusz czyśćcowych będzie mówić s. Anna Czajkowska WDC, a w niedzielę na wszystkich Mszach ks. dr Wiesław Szuca, dyrektor Collegium Marianum z Pelplina, wygłosi dziś kazania praktyczne; kolekta inwestycyjna, na chodniki na cmentarzu parafialnym, będzie zbierana za tydzień (13.09.)

poświęcenie tornistrów pierwszoklasistów, które nie odbyło się 01.09., będzie miało miejsce za tydzień (13.09.) na Mszy św. o 9:00

w dniach 12-20 września w Sanktuarium Kórlowej Pomorza i Matki Jedności w Piasecznie odbywac się będą uroczystości odpustowe; szczegóły na stronie internetowej: www.sanktuarium-piaseczno.pl

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej zaprasza na kolejne spotkanie młodych „Modlitwa z Wami za Was 2”, które odbędzie się 05.09. w Pelplinie, w godzinach 11.00 – 19.30 (pierwsze spotkanie miało miejsce w Pelplinie na zakończenie roku szkolonego 20.06.2020 r.). Szczegółowy program wydarzenia się na plakacie na tablicy ogłoszeń. Będzie to doskonała okazja, żeby zawierzyć Panu Bogu nowy rok szkolny i akademicki. Chęć uczestnictwa w wydarzeniu należy zgłosić do księdza Proboszcza 01.09. br.

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza kandydatów, którzy rozpoznają w sobie powołanie do kapłaństwa, do rozpoczęcia formacji i studiów w pelplińskim seminarium, które jest częścią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowani proszeni są o zgłoszenie się najpóźniej do 1 października 2020 r. na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 16 64) oraz o złożenie w Rektoracie Seminarium odpowiednich dokumentów. Szczegółowe informacje na temat warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej seminariumpelplin.pl oraz w gablocie ogłoszeń w naszym kościele. Można się z nimi zapoznać także w biurze parafialnym.