SOBOTA (01.08) – Św. Alfonsa M. Liguoriego  /  I Sobota m-ca

 • 18:00 – ++ Anna i Alfons KAMROWSCY

NIEDZIELA (02.08) – I Niedziela m-ca

 • 07:00 – ++ Stanisław KAMROWSKI oraz dusze czyśćcowe
 • 09:00 – ++ Feliks i Adam (w rocznicę śmierci) i dusze czyśćcowe
 • 10:30Modlitwa prowadzona przez Żywy Różaniec
 • 11:00 – ++ Mieczysław i Zofia KUBISZ, Kazimierz EBERTOWSKI

W int. parafian ks. Marcin, Rzym

PONIEDZIAŁEK (03.08)

 • 18:00 – + Elżbieta FORMELA
 • 19:00Spotkanie w sprawie ślubu
 • 20:00Przygotowanie do chrztu

WTOREK (04.08) – Św. Jana M. Vianneya

 • 18:00 – + Tomasz ZDROJEWSKI (1. rocznica śmierci)

ŚRODA (05.08) – I. środa m-ca

 • 17:00Różaniec za ++ polecanych w Wypominkach rocznych
 • 18:00 – ++ polecani w Wypominkach rocznych
 • 19:00Spotkanie Wspólnoty Maranatha

CZWARTEK (06.08) – Przemienienie Pańskie  /  I. Czwartek m-ca

 • 09:00 – w int. parafian
 • 16:00 – 17:00Spowiedź
 • 17:00 – 18:00Godzina Święta – zadośćuczynienie za grzechy wobec Eucharystii
 • 18:00 – + Dominik LIPIŃSKI (z okazji urodzin)

PIĄTEK (07.08) – I Piątek m-ca

 • 08:00 – 14:00Wizyta sakramentalna u chorych
 • 15:00 – 18:00Spowiedź
 • 18:00 – + Zygmunt JAKUBEK (w rocznicę urodzin)
 • Spotkanie zelatorów Róż Różańcowych

SOBOTA (08.08) – św. Dominika

 • 15:00ŚLUB: pp. Weronika i Robert
 • 18:00 – w podz. i z prośbą o zdrowie dla całej rodziny (chrzest)

NIEDZIELA (09.08)

 • 07:00 – ++ Jan ROMPCA i rodzice z obu stron
 • 09:00 – ++ Waleska i Franciszek JASZEWSCY, dusze czyśćcowe
 • 11:00 – + Leszek MEJER (od sąsiadów)
 • 14:30 (zapisy)III Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Proboszcza

W int. parafian ks. Marcin, Rzym

MODLITWA O POWOŁANIA:

Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia, rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z Jezusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Peplińskiego (domy o numerach parzystych): nr 40 (08.08.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Kolejne rodziny, które będę prosił o pomoc w utrzymaniu czystości naszej świątyni to mieszkańcy ul. Peplińskiego: nr 36 (14.08. – przed ur. WNMP); nr 34 (22.08.); nr 32 (29.08.); nr 30 (05.09.); nr 28 (12.09.); nr 26 (19.09.); 24 (26.09.); nr 22 (03.10.); nr 20 (10.10.). Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła


biuro parafialne – w tym tygodniu NIEczynne z powodu epidemii; we wszystkich sprawach proszę o kontakt tel. 889-238-654 – zapisy intencji na rok 2021 będą przyjmowane po 15 września br.


jeśli jest podejrzenie zarażenia KORONAWIRUSEM: telefony w Kościerzynie: do stacji sanitarno-epidemiologicznej (58.686-69-48) oraz do najbliższego oddziału zakaźnego (692-101-253); ogólnopolski tel. alarmowy (112); infolinia NFZ w sprawie Koronawirusa (800-190-590)


Postanowienia parafialne wynikające z trwającej kwarantanny: Kościół jest otwarty w tygodniu od 9:00 do Mszy św. wieczornej  /  w strefie ołtarzowej kościoła jest załączony alarm (strefa alarmu wyznaczona jest klęcznikami rozstawionymi w kościele)  /  w kościele jest monitoring  /  Wszystkie Msze św. odbywają się w kościele  /  SANEPID przypomina o noszeniu zakrycia ust i nosa w przestrzeni zamkniętej i o dystansie społecznym  /  porządek Mszy św. niedzielnych: w lipcu i w sierpniu: sobota 18:00, niedziela 7:00, 9:00, 11:00 (bez Mszy o 18:00)  /  codzienny różaniec ok. 20:30 odmawiam indywidualnie w intencjach parafian, proszę o duchową łączność gdyż intencje podane w marcu są ciągle aktualne  /  spowiedź w tym tygodniu : od 17:30 do 18:00, chyba że podano inaczej (spowiedź odbywa się w konfesjonale zamkniętym, każdy penitent dezynfekuje miejsce po spowiedzi przygotowanym do tego środkiem)


w imieniu MIVA Polska bardzo dziękuję za wsparcie zbiórki do puszek „1 grosz za 1 km” na polskich misjonarzy, aby mogli oni, dzięki nowym środkom transportu, dotrzeć z Ewangelią do najdalszych zakątków Ziemi.


bardzo dziękuję osobom, które zaangażowały się w prace przy kościele w minionym tygodniu


bardzo dziękuję kolejnym rodzinom, które zgodziły się ufundować witraże do naszego kościoła i już je zarezerwowały: w pierwszej kolejności powstaną witraż św. brata Alberta Chmielowskiego i witraż bł. księdza Jerzego Popiełuszki. Następne, jakie zostaną wykonane, to witraże: Sługi Bożego, Stefana Kard. Wyszyńskiego, symboliczny nad drzwiami ewakuacyjnymi oraz św. Miriam Baouardy. Cena uśredniona jednego witraża dużego (cztery kwatery) wynosi 10500 zł, a małego (dwie kwatery nad drzwiami ewakuacyjnymi) wynosi 5300 zł. Fundatorami mogą być indywidualne osoby, całe rodziny, kilka rodzin, wspólnoty, instytucje, stowarzyszenia. Serdecznie zapraszam do zastanowienia się nad możliwością ufundowania witraży dla naszej świątyni parafialnej.


we czwartek (święto Przemienienia Pańskiego – 06.08. godz. 17:00 – 18:00) Godzina Święta będzie prowadzona – adoracja i modlitwa w intencji zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone Przenajświętszemu Sakramentowi (wg św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara)


w piątek (07.08.) po Mszy św. zapraszam na spotkanie zelatorów wszystkich Róż Różańcowych (3 sprawy będą omawiane: termin dorocznego spotkania formacyjnego, troska o ogród przykościelny i propozycja ufundowania witraża)


w przyszłą niedzielę (09.08.20) kazanie praktyczne (nt. znaczenia i potrzeby postów) i kolekta inwestycyjna na chodniki na cmentarzu (sierpień); wrześniowa i październikowa kolekta inwestycyjna będą przeznaczone na pokrycie kosztów: wirtualnej mapy cmentarza, dużego kontenera na śmieci cmentarne i przygotowanie miejsca nowego śmietnika.


III Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Proboszcza (09.08. od 14:30) https://www.facebook.com/parafiaskorzewo/photos/a.340912416336005/962231344204106/?__cft__[0]=AZWC6tSg9dO1Ea-9X-YjkS50ptXzxDnwNjCBmuWomU2OQ9K4lYPTiYg_0Zm9KW6SW2wvJQjakF5Tk7KFntIWaFtigCvIuBOxxcMzv_HTnbGrI1A4jF9pw7eDTNWODjTuFZHnngj2P61aq2J3MyBzg60IVQoc4hDEMb3U7fmVjkvpmw&__tn__=EH-R


Diecezjalny Duszpasterz Rolników zachęca do zorganizowania pielgrzymki na Jasnogórskie Święto Dziękczynienia za Plony, które odbędzie się 5 i 6 września br. w Częstochowie. Ze względu na trwający stan epidemii rolnicy są proszeni o indywidualny lub rodzinny wyjazd przy zachowaniu wszystkich przepisów sanitarnych i wytycznych władz państwowych.


Diecezjalne Święto Dziękczynienia za plony pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny, w tym roku wyjątkowo z podziałem na dekanaty. Nasz dekanat stężycki, w sobotę, 12 września br. o godz. 12.00 w bazylice katedralnej w Pelplinie. Za przygotowanie liturgii odpowiedzialny jest duszpasterz dekanalny dekanatu pelplińskiego. Nie należy przywozić dodatkowych chlebów na pochód ofiarny. Sanepid pomorski nie wyraża zgody na przywiezienie do Pelplina wieńców żniwnych. Ze wzgl. na trwający stan epidemii, zachęca się rolników do przyjazdu indywidualnego lub rodzinnego. Wszystkich uprasza się o przestrzeganie zasad i przepisów sanitarnych mając na uwadze zakrywanie nosa i ust oraz zachowanie dystansu. W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z duszpasterzem diecezjalnym ks. Z. Wysieckim: tel. 508 166 052; e-mail: