Sobota (06.06) I. sobota m-ca

07:00

++ rodzice i rodzeństwo GAŃSCY i WROŃSCY    (zadośćuczynienie)

18:00

+ Czesław DREWCZYŃSKI

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Niedziela (07.06) I. Niedziela m-ca / Trójcy Świętej

09:00

++ Ludwika i Czesław SZULFER oraz ich rodzice

10:30

Modlitwa prowadzona przez Żywy Różaniec

11:00

++ Barbara, Henryk i Grzegorz JULKE, Feliks i Adam STUDZIŃSCY

18:00

++ rodzice Helena i Jan WOŁOSZYK, Zygmunt i Bronisław

W int. Parafian ks. Marcin, Rzym

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Poniedziałek (08.06)


07:00

++ Elżbieta i Stanisław KURKOWSCY

IIIa (19:00) / IIIb (19:30)

Próba do I. Komunii św.

Wtorek (09.06)

18:00

w XVII rocznicę święceń i prymicji ks. Proboszcza, w podz. i z prośbą (int. od Żywego Różańca i Wsp. Miłosierdzia)

IIIa (19:00) / IIIb (19:30)

Próba do I. Komunii św.

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Środa (10.06)

07:00

o sakramentalność małżeństw

18:00

++ z rodz. DUŁAK, HILLER, SZCZEPAŃSKICH

19:00

Przygotowanie do ślubu 

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Czwartek (11.06) Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)

09:00

++ Zbigniew, Małgorzata, Zygmunt, Stanisław, Paweł, Jadwiga

11:00

w int. parafian

15:00 – 18:00

Adoracja

IIIa i IIIb (17:00 – 18:00)

Nabożeństwo pokutne przed I. Komunią św.

18:00

++ Hubert, Bartłomiej, Anna, Jan ZIELMAN, Marianna i Józef oraz dusze czyśćcowe

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Piątek (12.06)

(10:00 – 12:00 oraz 14:00 – 16:00)

Spowiedź przed I. Komunią św.

18:00

++ Elżbieta FORMELA, z rodz. ETMAŃSKICH i FORMELA

19:00

+ Antoni ZWARA

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Sobota (13.06)

10:00

I. Komunia św. – klasa IIIa

12:00

I. Komunia św. – klasa IIIb

18:00

++ Zdzisława i Kazimierz ŻYWICCY, Magdalena, dusze czyśćcowe

19:30

Przygotowanie do chrztu

20:30

Nabożeństwo fatimskie

Niedziela (14.06) BIAŁY TYDZIEŃ

09:00

++ Jan BRESKA i z rodziny

10:00

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania

11:00

o Boże błog. dla Marka i Igi (z okazji urodzin)

18:00

w pewnej intencji

W int. Parafian ks. Sebastian, Pampeluna

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Peplińskiego nr 35 (10.06. – przed uroczystością Bożego Ciała). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Kolejne rodziny, które będę prosił o pomoc w utrzymaniu czystości naszej świątyni to mieszkańcy ul. Peplińskiego : domy, nr 33 (20.06.). Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła

Biuro parafialne – w tym tygodniu NIEczynne z powodu epidemii; we wszystkich sprawach proszę o kontakt tel. 889-238-654

Jeśli jest podejrzenie zarażenia KORONAWIRUSEM: telefony w Kościerzynie: do stacji sanitarno-epidemiologicznej (58.686-69-48) oraz do najbliższego oddziału zakaźnego (692-101-253); ogólnopolski tel. alarmowy (112); infolinia NFZ w sprawie Koronawirusa (800-190-590)

WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO z dn. 29.05.2020 r. (mające zastosowanie w naszej parafii)
1. Z dniem 6.06.2020 r. odwołuję dyspensą ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, udzieloną 25.03.2020 r.
2. Utrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.
3. W czasie celebracji liturgicznych i poza nimi należy zachowywać zarządzenia władz kościelnych i państwowych.
4. Przypominam, że w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób przy zachowaniu innych zaleceń sanitarnych.
10. Zachęcam kapłanów do podjęcia na nowo pracy formacyjnej i duszpasterskiej wobec dzieci, młodzieży i dorosłych.


WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO DOTYCZĄCE UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA 2020 R.
1. W czasie liturgii, w tym podczas organizacji procesji eucharystycznych, należy zachować przepisy prawa państwowego i kościelnego.
2. Nie organizuje się procesji Bożego Ciała ulicami parafii ani nie stawia czterech ołtarzy.
3. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa po każdej Mszy Świętej odbywa się procesja eucharystyczna wokół kościoła lub – w razie niemożliwości – wewnątrz świątyni.
4. W kościołach parafialnych w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa o godz.15.00 należy wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji, która powinna zakończyć się bezpośrednio przed wieczorną Mszą Świętą lub o 18.00. W czasie adoracji Chrystusa Eucharystycznego kapłani powinni zachęcić wiernych do spowiedzi oraz dać im możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
5. W oktawie Bożego Ciała mogą odbyć się procesje wokół kościoła.


+Ryszard Kasyna
Biskup Pelpliński

Postanowienia parafialne wynikające z trwającej kwarantanny (najnowsze ustalenia z 27. i 29. maja, obowiązujące od soboty 30.05.2020):
Kościół jest otwarty w tygodniu od 9:00 do Mszy św. wieczornej / w strefie ołtarzowej kościoła jest załączony alarm / Wszystkie Msze św. odbywają się w kościele / codzienny różaniec wieczorny odbywa się w kaplicy / nie obowiązują limity wiernych w świątyni (przy zachowaniu reguł sanitarnych wynikających z walki z epidemią) / spowiedź będzie odbywać się w otwartym konfesjonale (ale każdy penitent dezynfekuje miejsce spowiedzi) / nie obowiązuje już proponowany grafik ulic porządkujący równomierny udział wiernych we wszystkich Mszach św. / od 31.05. zostają zniesione Msze św. (w niedzielę o 14:00 i w sobotę o 19:00) / Msza św. w sobotę o 18:00 pozostaje jako Msza św. niedzielna / Msze św. w int. parafian będą odprawiać, jak dotychczas, księża studenci z naszej diecezji (ks. Sebastian z Hiszpanii i ks. Marcin z Włoch)

Spowiedź w czasie epidemii: w tygodniu: od 17:00 do 18:00

Spotkania przygotowujące do I. Komunii św. (każde dziecko przychodzi z opiekunem):
piątek 05.06. – niedziela 07.06. bez spotkania
VIII poniedziałek 08.06. [IIIa o 19:00; IIIb o 19:30] – próba całej liturgii
IX wtorek 09.06. [IIIa o 19:00; IIIb o 19:30] – próba całej liturgii
środa 10.06. bez spotkania
X czwartek 11.06. [IIIa i IIIb o 17:00] – adoracja i nabożeństwo pokutne
XI piątek 12.06. – spowiedź święta dzieci i rodziców (10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00)

Ksiądz Damian Winiarz (nasz były organista) będzie u nas głosił kazania i sprawował Msze św. o 11:00 dn. 14.06.2020. – Bóg zapłać za modlitwę w intencji Damiana i jego posługi kapłańskiej

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach naboru na rok akademicki 2020/2021. Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, powinni do 31 lipca 2020 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie dokumenty. Bliższe informacje w biurze parafialnym.

Okres Komunii Św. wielkanocnej kończy się w Niedzielę Trójcy Św. (07.06.2020) Zachęcam, aby przystąpić jeszcze dziś do spowiedzi i przyjąć Komunię św.

Dziś (07.06.) pierwszy proboszcz naszej parafii, ks. prał Marian Szczepiński obchodzi 50-lecie kapłaństwa – proszę o modlitwę w jego intencji, a także za wszystkich pozostałych proboszczów naszej parafii – ksiądz prałat będzie u nas sprawował Mszę św. w uroczystość Bożego Ciała (11.06.) o 11:00.

Nabożeństwo czerwcowe, w tygodniu po Mszy św. o 18:00 (z wyjątkiem I. środy – przed Mszą), a w niedzielę i święta po Mszy św. o 11:00.

29.06.2020 r. (9:00-13:00) na ul. Abrahama 11, przy domu sportowca w Stężycy okazja do oddania krwi w związku z panującą pandemią.

W związku z tym, że kolekta z II. niedzieli m-ca (14.06.) jest przeznaczona na cele inwestycyjne w parafii, celowa kolekta diecezjalna – przeznaczona na remont Wyższego Seminarium Duchownego jest przeniesiona na dziś (07.06.).