Sobota (30.05) U źródeł łaski – Pelplin

18:00

++ Anna i Alfons KAMROWSCY

19:15

w int. rodziny

Niedziela (31.05) Zesłanie Ducha świętego

09:00

+ Teresa CZAPIEWSKA (z racji urodzin)

11:00

++ rodzice chrzestni Gertruda i Józef CIEMIŃSCY, Zofia i Eugeniusz KOBUS

18:00

++ Jan, Weronika, Marian, pokrewni, dusze czyśćcowe

W int. Parafian ks. Sebastian, Pampeluna

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Poniedziałek (01.06) NMP Matki Kościoła

18:00

w podz. i prośbą pp. Renaty i Jarosława (w 24. rocznicę ślubu)

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Wtorek (02.06)

18:00

w podz. i z prośbą dla wnuków

IIIa (19:00) / IIIb (19:30)

Próba do I. Komunii św.

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Środa (03.06) I. Środa

17:00

Różaniec za ++ polecanych w Wypominkach rocznych

18:00

++ polecani w wypominkach rocznych

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Czwartek (04.06) I. Czwartek m-ca / JCh Najwyższego i Wiecznego Kapłana

08:00 – 13:00

Wizyta sakramentalna u chorych

15:00 – 18:00

Spowiedź

17:00 – 18:00

Godzina Święta

18:00

++ Gertruda CIEMIŃSKA, dusze czyśćcowe (z rodziny)

IIIa (19:00) / IIIb (19:30)

Próba do I. Komunii św.

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Piątek (05.06) I. Piątek m-ca

14:30

ŚLUB: Julia i Daniel

16:00 – 18:00

Spowiedź

18:00

w int. Marka, z okazji urodzin, w podz. i z prośbą

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Sobota (06.06) I. Sobota m-ca

07:00

++ rodzice i rodzeństwo GAŃSCY i WROŃSCY   (zadośćuczynienie)

18:00

+ Czesław DREWCZYŃSKI

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Niedziela (07.06) I. Niedziela m-ca / Trójcy Świętej

09:00

++ Ludwika i Czesław SZULFER oraz ich rodzice

10:30

Modlitwa prowadzona przez Żywy Różaniec

11:00

++ Barbara, Henryk i Grzegorz JULKE, Feliks i Adam STUDZIŃSCY

18:00

++ rodzice Helena i Jan WOŁOSZYK, Zygmunt i Bronisław

W int. Parafian ks. Marcin, Rzym

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

W związku ze zniesieniem limitów osób obecnych w kościele transmisja nabożeństw przez parafialne konto Facebook zostaje zakończona

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Peplińskiego nr 39 (06.06.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. Kolejne rodziny, które będę prosił o pomoc w utrzymaniu czystości naszej świątyni to mieszkańcy ul. Peplińskiego : domy nr 35 (12.06. – przed sobotnią uroczystością I. Komunii św.), nr 33 (20.06.). Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła

Biuro parafialne – w tym tygodniu NIEczynne z powodu epidemii; we wszystkich sprawach proszę o kontakt tel. 889-238-654

Jeśli jest podejrzenie zarażenia KORONAWIRUSEM: telefony w Kościerzynie: do stacji sanitarno-epidemiologicznej (58.686-69-48) oraz do najbliższego oddziału zakaźnego (692-101-253); ogólnopolski tel. alarmowy (112); infolinia NFZ w sprawie Koronawirusa (800-190-590)

WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO
W związku z decyzją władz państwowych, znoszącą od 30 maja br. limit uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, niniejszym postanawiam, co następuje:
1. Z dniem 6 czerwca 2020 r. odwołuję dyspensą ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, udzieloną 25 marca 2020 r.
2. Utrzymuję dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.
3. W czasie celebracji liturgicznych i poza nimi należy zachowywać zarządzenia władz kościelnych i państwowych.
4. Przypominam, że w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób przy zachowaniu innych zaleceń sanitarnych.
5. Księża proboszczowie parafii, w których w czerwcu br. zostało wyznaczone bierzmowanie, po konsultacji z rodzicami kandydatów do bierzmowania, poinformują Biskupa Diecezjalnego (niezależnie od przewidzianego szafarza sakramentu) do dnia 2 czerwca br. włącznie, czy chcą, aby bierzmowanie zostało udzielone młodzieży w terminie wcześniej wyznaczonym, uwzględniając daty egzaminów klas ósmych szkół podstawowych w dniach 16 – 18 czerwca br.
6. Księża proboszczowie parafii, w których sakrament bierzmowania miał być udzielony w terminie od 17 marca do 30 kwietnia 2020 r., po konsultacji z rodzicami kandydatów do bierzmowania, poinformują Biskupa Diecezjalnego (niezależnie od przewidzianego szafarza sakramentu) do dnia 2 czerwca br. włącznie, czy chcą, aby bierzmowanie zostało udzielone młodzieży w czerwcu br. Konkretny termin wyznaczy Biskup Diecezjalny.
7. Parafie, w których była zaplanowana wizytacja wraz z bierzmowaniem, zostaną uwzględnione w terminarzu w późniejszym czasie, prawdopodobnie jesienią.
8. Informacje, o których w pkt. 5 i 6 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
9. W czasie celebracji sakramentu bierzmowania w czerwcu br. świadkowie bierzmowania towarzyszą przyjmującym sakrament zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i nie kładą prawej ręki na ramieniu przyjmującego bierzmowanie.
10. Zachęcam kapłanów do podjęcia na nowo pracy formacyjnej i duszpasterskiej wobec dzieci, młodzieży i dorosłych.
11. Kapłanom dziękuję za pełną gorliwości posługę w trudnym czasie epidemii oraz odpowiedzialność i troskę o bezpieczeństwo osób powierzonych naszej pieczy.
Wszystkim z serca błogosławię
+ Ryszard Kasyna
Biskup Pelpliński
Pelplin, 29 maja 2020 r.

Szczegółowe wskazania dotyczące organizacji Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a zwłaszcza ewentualnej procesji eucharystycznej, zostaną opublikowane w Kurendzie z dnia 03.06.2020 r.

Postanowienia parafialne wynikające z trwającej kwarantanny (najnowsze ustalenia z 27. i 29. maja, obowiązujące od soboty 30.05.2020):
Kościół jest otwarty w tygodniu od 9:00 do Mszy św. wieczornej / w strefie ołtarzowej kościoła jest załączony alarm / Wszystkie Msze św. odbywają się w kościele / codzienny różaniec wieczorny odbywa się w kaplicy / nie obowiązują limity wiernych w świątyni (przy zachowaniu reguł sanitarnych wynikających z walki z epidemią) / w niedzielę 31.05. kończy się parafialna Nowenna Pompejańska w intencji zadośćuczynienia NSPJ i NSNMP, o sprzyjającą rolnikom pogodę, uchronienie nas przed suszą, wygaszenie zagrożenia epidemicznego, uchronienie naszej parafii i naszych rodzin przez zgubnymi skutkami wszelkich form zarazy / nie ma już potrzeby organizacji dodatkowego czasu na Komunię św. poza Mszami / spowiedź nadal będzie odbywać się w zakrystii kościoła / nie obowiązuje już proponowany grafik ulic porządkujący równomierny udział wiernych we wszystkich Mszach św. / od 31.05. zostają zniesione Msze św. (w niedzielę o 14:00 i w sobotę o 19:00) / Msza św. w sobotę o 18:00 pozostaje jako Msza św. niedzielna / Msze św. w int. parafian będą odprawiać, jak dotychczas, księża studenci z naszej diecezji (ks. Sebastian z Hiszpanii i ks. Marcin z Włoch)

Spowiedź w czasie epidemii: w tygodniu: od 17:00 do 18:00

Spotkania przygotowujące do I. Komunii św. (każde dziecko przychodzi z opiekunem):
sobota 30.05. – poniedziałek 01.06. bez spotkań
VI wtorek 02.06. [IIIa o 19:00; IIIb o 19:30] – powtórzenie materiału, próba śpiewu i czytań, omówienie żalu doskonałego i żalu niedoskonałego
środa 03.06. bez spotkania
VII czwartek 04.06. [IIIa o 19:00; IIIb o 19:30] – omówienie OŁTARZA, TABERNAKULUM, sposoby przyjmowania Komunii św., Komunia duchowa (wg św. A.M. de Liguori), próba śpiewu i czytań;
piątek 05.06. – poniedziałek 08.06. bez spotkania
VIII wtorek 09.06. [IIIa o 19:00; IIIb o 19:30] – próba całej liturgii
środa 10.06. bez spotkania
IX czwartek 11.06. [IIIa o 19:00; IIIb o 19:30] – adoracja i nabożeństwo pokutne
X piątek 12.06. – spowiedź święta dzieci i rodziców (10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00)

W sobotę 30.05. diakon Damian Winiarz (nasz były organista) został wyświęcony na kapłana w katedrze w Elblągu dn. 30.05.2020. Ksiądz Damian będzie u nas głosił kazania i sprawował Msze św. 14.06.2020. – Bóg zapłać za modlitwę w intencji Damiana i jego posługi kapłańskiej

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach naboru na rok akademicki 2020/2021. Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, powinni do 31 lipca 2020 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie dokumenty. Bliższe informacje w biurze parafialnym.

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej przypomina, że w Wigilię Zesłania Ducha Świętego (30.05.) w bazylice katedralnej w Pelplinie odbędzie się Diecezjalne Forum Duszpasterskie „U źródła łaski”. Obecna sytuacja sprawia, że wydarzenie nie może odbyć się w pełnym jego wymiarze, jednak pragnienie odnowy wiary w Jezusa Chrystusa dla całej naszej wspólnoty diecezjalnej jest aktualne. Dlatego Wydział Duszpasterski zaprasza na wspólną modlitwę za pośrednictwem Internetu w sobotę 30.05. o godzinie 18.00. Całość będzie transmitowana przez Internet (na stronie http://nacalyswiat.pl/) oraz na antenie Diecezjalnego Radia Głos.

Dziś (31.05.) ur. Zesłania Ducha świętego (okazja do uzyskania odpustu zupełnego: za modlitwę w kościele słowami hymnu O stworzycielu, Duchu, przyjdź…); okres Komunii Św. wielkanocnej trwa do Niedzieli Trójcy Św. 07.06.2020 r. Zachęcam, aby przystąpić w najbliższym tygodniu do spowiedzi i przyjąć Komunię św.

W niedzielę 07.06. pierwszy proboszcz parafii, ks. prał Mariana Szczepiński obchodzić będzie 50-lecie kapłaństwa – proszę o modlitwę w jego intencji, a także za wszystkich pozostałych proboszczów naszej parafii

Nabożeństwo czerwcowe, podobnie jak nab. majowe, w tygodniu po Mszy św. o 18:00 (z wyjątkiem I. środy – przed Mszą), a w niedzielę i święta po Mszy św. o 11:00.

29.06.2020 r. (9:00-13:00) na ul. Abrahama 11, przy domu sportowca w Stężycy okazja do oddania krwi w związku z panującą pandemią.