Niedziela (19.04) – Niedziela Miłosierdzia


09:00

o Boże błog. dla członków Wspólnoty Miłosierdzia Bożego

11:00

z okazji 45. r. ślubu, z prośbą i w podz.

14:00

w int. parafian Koronka do Miłosierdzia Bożego

18:00

w podz. i z prośbą o zdrowie dla Doroty

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Poniedziałek (20.04)


18:00

w podz. i z prośbą, w 35. r. ślubu Ireny i Adama

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Wtorek (21.04)


18:00

w podz. i z prośbą dla rodziny

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Środa (22.04)


18:00

w podz. i z prośbą dla Ilony i Marcina oraz ich dzieci (r.ślubu)

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Czwartek (23.04)


18:00

w podz. i z prośbą dla całej rodziny

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Piątek (24.04)


18:00

++ Jadwiga i Zygmunt CIECHANOWSCY

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Sobota (25.04)


17:00

++ Józef CIEMIŃSKI (3. r. śmierci) i Gertruda CIEMIŃSKA

17:45

Nabożeństwo do św. Marka – o urodzaje

18:00

w podz. i z prośbą o zdrowie i opiekę MB dla Jadwigi

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Niedziela (26.04) – Niedziela Biblijna


09:00

w podz. i z prośbą dla dzieci, wnuków i całej rodziny

11:00

w 39. r. ślubu, w podz. i z prośbą dla całej rodziny

14:00

w int. parafian

18:00

+ Helena MILOCH (z racji urodzin)

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy


MODLITWA O POWOŁANIA:

Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia,
rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za
Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar
kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą
odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć
Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z
Jezusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen . Jezu,
Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie
Waszych Serc.

Od przyszłej niedzieli 26.04. transmitowana będzie Msza św. o 11:00

W sobotę (25.04.), święto św. Marka – będziemy modlić się o urodzaje i błagać o oddalenie od nas zagrożenia suszą

Dziś, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (19.04.) obowiązują jeszcze przepisy pozwalające na uczestnictwo w liturgii zaledwie 5 osób; w związku z powyższym Komunii św. będę udzielać małym grupom (5 osób) po Mszach św. o 9:00, 11:00 i 18:00; dodatkowo w godzinach: 15.30 – 16.30 (proszę, aby przestrzegać ilości 5 osób jednocześnie) – osoby oczekujące proszę, aby nie gromadziły się na placu kościelnym lecz czekały w rozproszeniu lub w autach.

Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone osobiście, a także na konto parafii; dziękuję za dary stołu ofiarowane w Wielkim Tygodniu; dziś (19.04.) zbiórka do puszek na cele charytatywne

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Peplińskiego: nr 51 (25.04.) Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. W czasie Wielkiego Postu nie ozdabia się ołtarzy kwiatami. Kolejne rodziny, które będę prosił o pomoc w utrzymaniu czystości naszej świątyni to mieszkańcy domów: nr 47 (02.05.), rodzice dzieci pierwszokomunijnych z przyszłego roku (09.05.), nr 45 (16.05.), nr 43 (23.05.), nr 41 (30.05.), nr 39 (06.06.), nr 35 (13.06.) nr 33 (20.06.). Jeżeli w danym domu mieszka kilka rodzin, proszę aby wspólnie zajęły się pielęgnacją kościoła

Biuro parafialne – w tym tygodniu NIEczynne z powodu zagrożenia epidemiologicznego; we wszystkich sprawach proszę o kontakt tel. 889-238-654

Transmisja nabożeństw przez parafialne konto Facebook: niedzielna Msza św. 19 kwietnia o 14:00, a 26 kwietnia o 11:00; różaniec – codziennie transmisja o 20:30

Dziękuję wszystkim uczestnikom Biegu do Pustego Grobu (2 edycja) – tym razem w konwencji wirtualnej – za udział i za wsparcie szpitala w Kościerzynie

W miniony piątek jedna ze wspólnot parafialnych przeżywała całonocną ADORACJĘ Najświętszego Sakramentu – przy zachowaniu wymogów ilościowych i sanitarnych – jeśli jakieś wspólnoty pragnęłyby przeżyć również taką noc adoracji, proszę o kontakt

Postanowienia STOLICY APOSTOLSKIEJ o SPECJALNYCH ODPUSTACH DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII (w ogłoszeniach z 05. kwietnia br.)

Szersze wyjaśnienie o KOMUNII DUCHOWEJ i ŻALU DOSKONAŁYM (w ogłoszeniach z 29. marca br)

Caritas Diecezji Pelplińskiej organizuje zbiórkę na zakup niezbędnych środków ochrony bezpośredniej dla szpitali i innych placówek niosących pomoc chorym w czasie trwającej epidemii. Okażmy serce tym, którzy dbają o nasze zdrowie. Pomóżmy zadbać o ich bezpieczeństwo. Ofiary można wpłacać na rachunek bankowy Caritas Diecezji Pelplińskiej 48 8342 0009 2000 1876 2000 0003 z dopiskiem „pomoc dla szpitali”. Informacje na stronie Caritas Diecezji: pelplin.caritas.pl oraz pod numerem telefonu 585361531.

Od przyszłego tygodnia zapowiedzi przedślubne będą wywieszane w gablotach, do publicznej wiadomości, na okres 2 niedziel; tego typu ogłoszenia nie będą umieszczane w Internecie.

Jeśli jest podejrzenie zarażenia KORONAWIRUSEM: telefony w Kościerzynie: do stacji sanitarno-epidemiologicznej (58.686-69-48) oraz do najbliższego oddziału zakaźnego (692-101-253); ogólnopolski tel. alarmowy (112); infolinia NFZ w sprawie Koronawirusa (800-190-590)

Postanowienia parafialne wynikające z trwającej kwarantanny (najnowsze ustalenia obowiązujące od poniedziałku, 20.04.2020):

Kościół parafialny jest otwarty w tygodniu od 9:00 do Mszy św. wieczornej /  w strefie ołtarzowej kościoła jest załączony alarm / Wszystkie Msze św. odbywają się w kościele  / Na każdej Mszy św. i nabożeństwie może być maksymalnie 25 osób razem z księdzem i służbą liturgiczną (= 16 w ławkach na dole + 4 na chórze [w tym organista] + 2 przy balaskach + 1 ksiądz + 2 ministrantów-lektorów)

W związku z powyższym na Msze św. zapraszam wg proponowanego już wcześniej grafiku, …aby uniknąć sytuacji, w której na jednej Mszy św. byłoby kilka osób,
a na innej zbyt wielka ilość nie mogłaby być wpuszczona
:

MSZE NIEDZIELNE

Sobota17:00ul. Rekowska, ul. Polna, ul. Wąska, ul. Długa, ul. Łąkowa, ul. Rzemieślnicza
18:00ul. Leśna; ul. Źródlana; ul. Kasztanowa; ul. Jeziorna, ul. Wodna; ul. Kwiatowa
Niedziela09:00ul. Sarnia; ul. Zielona; ul. Zielona Dolina; ul. Zielone Wzgórze; ul. Klonowa; ul. Nowowiejska; Wybudowanie pod Kościerzynę; ul. Kościelna
11:00ul. Kolejarzy, ul. Lipowa, ul. Pelplińskiego nr 7-1, Cicha, Złota; Stara Sikorska Huta; ul. Łubinowa; ul. Polna; ul. Malinowa,  ul. Słonecznikowa, ul. Kościerska; ul. Wrzosowa, ul. Na Zakręcie) z Gorzkimi żalami (adoracja)
14:00ul. Zdrojewskiego, Peplińskiego; ul. Spacerowa i ul. Sportowa; ul. Na Wzgórzu, ul. Kościerska, ul. Spokojna; ul. ks. Repińskiego; ul. Ks. Wryczy; ul. Młyńska) z Koronką do Miłosierdzia Bożego (adoracja)
18:00ul. Pogodna; ul. Brzozowa, ul. Ogrodowa; ul. Starowiejska, ul. Krótka, ul. Słoneczna

Spowiedź w czasie epidemii:     w tygodniu:    od 17:00 do 18:00

WSKAZANIA W SPRAWIE TERMINÓW SAKRAMENTU BIERZMOWANIA ORAZ PRZYJĘCIA DZIECI DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ W CZASIE EPIDEMII

  1. Ustalając datę bierzmowania oraz przyjęcia dzieci do I Komunii świętej należy wziąć pod uwagę dobro duchowe, ale również ochronę zdrowia dzieci i ich rodzin. W tym względzie należy przestrzegać zarówno prawa kościelnego jak i państwowego. 
  2. W okresie, w którym szkoły pozostają̨ zamknięte, są odwołane wszelkie spotkania duszpasterskie oraz organizacyjne z dziećmi komunijnymi, kandydatami do bierzmowania i ich rodzicami. 
  3. Formację w parafii należy obecnie prowadzić za pośrednictwem Internetu. W tym celu Wydział Katechetyczny Kurii Pelplińskiej przygotował pomoce do sakramentalnej katechezy parafialnej on-line, które można pobrać ze strony Wydziału
  4. Do czasu przywrócenia nauki w szkole odwołane są wszystkie bierzmowania. W tym czasie nie należy również organizować uroczystości I Komunii. 
  5. Po decyzji władz państwowych o rozpoczęciu zajęć w szkołach, należy przewidzieć okres co najmniej 10-dniowego bezpośredniego przygotowania dzieci do spowiedzi świętej oraz I Komunii świętej. 
  6. Przygotowanie, o którym w nr. 5 nie oznacza dziesięciu codziennych spotkań, a jego początek należy liczyć od dnia ponownego rozpoczęcia nauki w szkole. 
  7. W lipcu i sierpniu uroczystości I-Komunijne nie są organizowane.
  8. Proboszcz może już teraz podjąć decyzję o przeniesieniu uroczystości I Komunii świętej na jesień, zachowując przy jej organizacji niniejsze normy. 
  9. Należy powstrzymać się od mnożenia indywidualnych lub rodzinnych uroczystości I-Komunijnych. Jeśli z powodów epidemii będzie taka konieczność, odpowiednia decyzja zostanie podjęta na początku września 2020 r. 
  10. Odnośnie do terminów sakramentu bierzmowania, kiedy władze państwowe odwołają lub rozluźnią obecne zakazy dotyczące zgromadzeń i liczby uczestników liturgii, zostanie opublikowany zaktualizowany kalendarz księży biskupów.

– w oparciu o przywołane wskazania Księdza Biskupa oraz w po rozmowie z trójkami klasowymi rodziców dzieci klas III. podaję kilka informacji, mając świadomość, że te ustalenia mogą się zmienić jeśli zmienią się dyrektywy państwowe i biskupie: 

Proszę rodziców, aby nie zakładali możliwości zapraszania gości na uroczystość I. Komunii św. w tym roku – z racji ograniczeń ilościowych, każdemu dziecku będą towarzyszyć tylko rodzice i ewentualnie chrzestni (większą uroczystość możemy przewidzieć na I. rocznicę tegorocznej I. Komunii św.)

Ze względu na niepewność przyszłości, proszę przewidzieć poczęstunek po tegorocznej uroczystości w domu, a nie w restauracji

Ze względu na dobro duchowe dzieci będę dążył do udzielenia im sakramentu I. Spowiedzi i I. Komunii św. jeszcze przed końcem roku szkolnego: dzieci się na to nastawiły, najważniejsze, aby jak najszybciej spotkały się z Panem Jezusem w sakramentach, po wakacjach musiałyby uczyć się w krótkim czasie całego materiału od nowa

Dzieci będą przyjęte, w miarę możliwości razem ze swoją klasą, a nie indywidualnie (choć taką opcję też rozważam, jeśli Ksiądz Biskup się na to zgodzi, a rodzice o to poproszą)

Na obecną chwilę (od 20.04.) w kościele może przebywać 25 osób (w tym ksiądz, służba liturgiczna i organista), a do realizacji powyższego założenia wymaganych jest co najmniej 50 miejsc w kościele – biorąc pod uwagę, możliwość nawrotu wirusa na jesień, nie mamy pewności czy dozwolona liczba uczestników liturgii będzie większa – może być nawet mniejsza…

Data 10. maja jest anulowana. Jeśli dzieci wróciłyby do szkoły przed datą 1. czerwca br. to I. Komunia św. dla klasy III a odbyłaby się w uroczystość Bożego Ciała (11. czerwca), tak aby Biały Tydzień skończył się 18.06; a I. Komunia św. dla klasy III b odbyłaby się w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i Biały Tydzień zakończyłby się 26.06.

Najważniejsze, aby dzieci były właściwie przygotowane do tych sakramentów (zarówno od strony merytorycznej jak i duchowej). W związku z powyższym przygotowanie dzieci do sakramentów: spowiedzi świętej i Komunii świętej spoczywa w dużym stopniu na rodzicach. Na stronie wydziału duszpasterskiego naszej diecezji znajdują się materiały do samodzielnego nauczania dzieci, proszę z nich korzystać. Dopuszczenie do sakramentów nastąpi na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z dziećmi w obecności rodziców. Materiały dla rodziców można pobrać z poniższej strony:

http://www.katecheza.diecezja-pelplin.pl/aktualnosci/275-przygotowanie-do-pierwszej-komunii-swietej-nauka-w-domu-oprac-ks-jan-doppke

Jeśli mogę w czymś pomóc proszę o kontakt.