Niestety nie można udzielać Komunii św. wiernym poza liturgią w czasie trwania Triduum Paschalnego. W liturgii może uczestniczyć tylko kapłan, asysta liturgiczna oraz 5 osób w zgromadzeniu. Oto informacja z Kurii Diecezjalnej:

W związku z przypomnieniem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, że w Wielki Czwartek i Wielki Piątek Komunię świętą poza główną celebracją można zanosić jedynie chorym i umierającym, natomiast w Wielką Sobotę wyłącznie umierającym oraz podkreśleniem Kongregacji, że od tej zasady Stolica Apostolska nie dopuszcza wyjątków, nie obowiązuje nr 13 Dekretu Biskupa Peplińskiego dotyczącego celebracji Wielkiego Tygodnia w czasie epidemii, opublikowanego w Kurendzie nr 14/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 poz. 134, s. 54.

Kwarantanna jest przedłużona do 19.04., czyli do Niedzieli Miłosierdzia

Zostaje nam tylko adoracja i aż adoracja Pana Jezusa w Grobie. Proszę, więc, aby wszyscy parafianie, którzy nie są w grupie ryzyka zachorowania, którzy są zdrowi, którzy są w stanie dostać się do kościoła, którzy się nie obawiają, odwiedzili i czuwali przy naszym Panu i Zbawicielu w tym czasie: od piątkowego wieczoru do niedzielnego poranka. W godzinach nocnych, z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, będą czuwać Strażacy. W pozostałe godziny zapraszam parafian, wg proponowanego grafiku, tak abyśmy zachowali tę przepisaną ilość, a jednocześnie, aby zawsze ktoś czuwał przy Panu Jezusie, proponuję system 5 kartek, który sprawdził się w I. czwartek i w I. piątek m-ca. na niebieskiej Tablicy Informacyjnej przy figurze św. Józefa znajdują się kartki, które wskazują ile osób może wejść na adorację (w ciągu dnia 5, a w nocy 3). Czas na czuwanie dla każdej z grup to ok. 30 minut, lecz jeśli ktoś chciałby poświęcić Panu Jezusowi więcej czasu może zaplanować adorację nocną (grupy 3-osobowe).

Piątek (10.04): Można adorować w grupach 5-os.

19:00 – 19:30

ul. Kościelna 1. 2. 3. (blok)

19:30 – 20:00

ul. Kościelna (nr 4-30)

20:00 – 06:00

Warta OSP przy Grobie Pańskim
(można adorować w grupach 3-os.)

20:30 – 21:00

RÓŻANIEC (transmitowany)

Sobota (11.04)

06:00 – 06:30

ul. Peplińskiego (nr 1-7),

06:30 – 7:00

ul. Długa (nr nieparzyste 1-31)

07:00 – 07:30

ul. Peplińskiego (nr parzyste 14-8)

07:30 – 08:00

ul. Słonecznikowa, Kościerska (nr 41-43), Wrzosowa, Na Zakręcie, Młyńska

08:00 – 08:30

ul. Łubinowa, Polna, Malinowa

08:30 – 09:00

ul. ks. Wryczy, Starowiejska, ks. Repińskiego

09:00 – 09:30

Stara Sikorska Huta

09:30 – 10:00

ul. Peplińskiego (nieparzyste nr 31-9)

10:00 – 10:30

ul. Sportowa (nieparzyste)

10:30 – 11:00

ul. Kasztanowa (parzyste)

11:00 – 11:30

ul. Zielona, Nowowiejska, Wrzecionek, Wybudowanie pod Kościerzynę

11:30 – 12:00

ul. Rzemieślnicza, ul. Łąkowa

12:00 – 12:30

ul. Sarnia, ul. Zielona Dolina, ul. Zielone Wzgórze, ul. Klonowa

12:30 – 13:00

ul. Pogodna, Krótka, Słoneczna

13:00 – 13:30

ul. Kasztanowa (nieparzyste)

13:30 – 14:00

ul. Peplińskiego (nieparzyste: 33-59)

14:00 – 14:30

ul. Kościelna (parzyste 34-48), Leśna

14:30 – 15:00

ul. Peplińskiego (parzyste 54-20)

15:00 – 15:30

Koronka (transmitowana )

15:30 – 16:00

ul. Długa (nr parzyste 2-32)

16:00 – 16:30

ul. Kwiatowa (parzyste)

16:30 – 17:00

ul. Kolejarzy (parzyste)

17:00 – 17:30

ul. Na Wzgórzu

17:30 – 18:00

ul. Wodna,

18:00 – 18:30

ul. Rekowska, Złota, Cicha, Wąska

18:30 – 19:00

ul. Kościelna (nieparzyste od kapliczki do 31)

19:00 – 19:30

ul. Jeziorna, ul. Źródlana

19:30 – 20:00

ul. Długa (33,35, 37, 46,44,42,40)

20:00 – 20:30

ul. Ogrodowa, ul. Brzozowa

20:30 – 21:00

RÓŻANIEC (transmitowany)

21:00 – 21:30

ul. Sportowa (parzyste)

21:30 – 22:00

wyznaczone osoby uczestniczące w liturgii Wigilii Paschalnej

22:00 – 24:00

Msza św. Wigilii Paschalnej (transmitowana)

Niedziela (12.04)

00:00 – 06:00

Warta OSP przy Grobie Pańskim (można adorować w grupach 3-osobowych)

06:00 – 06:30

ul. Kolejarzy (nieparzyste)

06:30 – 07:00

ul. Kwiatowa (parzyste)

07:00 – 07:30

ul. Zdrojewskiego, ul. Spacerowa

07:30 – 08:00

ul. Lipowa

08:00 – 08:30

ul. Kościerska + blok przy kurnikach, ul. Spokojna

08:30 – 09:00

osoby uczestniczące we Mszy św.

(ZAKOŃCZENIE ADORACJI)