Niedziela (22.03) IV Niedziela Wielkiego Postu


09:00

++ Zygmunt, Józef, Jerzy FORMELA

11:00

o Boże błog. i potrzebne łaski dla o. Zdzisława   Gorzkie Żale

14:00

w int. parafian                      Koronka do Miłosierdzia Bożego

18:00

++ Bogusław, Edmund, Mieczysław i pokrewni

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Poniedziałek (23.03)


18:00

o zdrowie i błog. Boże dla Stefanii

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Wtorek (24.03)


18:00

++ Jadwiga i Józef BOBER, Elżbieta i Zygmunt PEK

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Środa (25.03)


09:00

+ Mateusz i błog. Boże dla rodziny

18:00

w int. Natalii, z okazji 18. urodzin, w podz. i zprośbą

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Czwartek (26.03)


18:00

++ Marek KLEBA (z racji 5. r. śmierci), Edmund KLEBA i Wanda KULAS

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Piątek (27.03)


17:00

Droga Krzyżowa (wokół kościoła)

18:00

++ Bogdan FELSKOWSKI (6. m-c od śmierci), rodzice Stefan i Zofia, Anna KRUSZYŃSKA i z rodziny

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Sobota (28.03)


18:00

++ rodzice Zofia i Mieczysław KUBISZ, z rodziny, dusze czyśćcowe

19:00

w podz. i z prośbą dla córek z okazji 18. i 10. urodzin

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Niedziela (29.03) V Niedziela Wielkiego Postu


09:00

++ Władysław NASTAŁY (4. r-ca śmierci) i dusze czyśćcowe

11:00

w podz. i z prośbą dla rodziny           Gorzkie Żale

14:00

w int. parafian                      Koronka do Miłosierdzia Bożego

18:00

++ Bolesław (w 2. rocznicę śmierci), Maria i Tomasz ZDROJEWSCY

20:30

Różaniec o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy


W niedziele Wlk. Postu śpiewamy Suplikację w int. powołań i o wybawienie naszej ojczyzny od wszelkich form zarazy

Osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to mieszkańcy ul. Kościelnej: nr 31 (28.03.). Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które z zaangażowaniem dbają o naszą świątynię. Bóg zapłać. W czasie Wielkiego Postu nie ozdabia się ołtarzy kwiatami. Kolejna ulica, której mieszkańców będę prosił o pomoc w utrzymaniu czystości naszej świątyni to ul. Peplińskiego (od Dworca)

Biuro parafialne – w tym tygodniu czynne (wtorek – piątek) po Mszy św. o 18:00; w sprawach nagłych proszę o kontakt telefoniczny (tel. 889-238-654).

Nabożeństwa okresowe w Wielkim Poście (Droga Krzyżowa – wspólna wokół kościoła – piątek o 17:00; Gorzkie Żale – niedziela po Mszy św. o 11:00); uczestnictwo w tych nabożeństwach wynika ze zobowiązania wstępnego kandydatów do I. Komunii św. i do bierzmowania – w obecnej sytuacji nieobecność dzieci i młodzieży jest usprawiedliwiona; uczestnictwo w tych nabożeństwach daje możliwość uzyskania odpustu zupełnego, który możemy ofiarować każdorazowo (raz dziennie) za siebie lub za jedną duszę czyśćcową; dodatkowo: codziennie różaniec w domach o 20:30 (w łączności z kaplicą Świętej Rodziny w Domu Parafialnym, w ramach tej modlitwy, transmitowanej przez facebook parafialny, prowadzone są rozważania rekolekcyjne, gdyż wiemy, że nie będzie rekolekcji w kościele w obecnym Wielkim Poście).

Przygotowanie do sakramentów: I. Spowiedzi, I. Komunii św., bierzmowania, trwa – na dzień dzisiejszy nie jest odwołana tegoroczna data I. Komunii św.. Lecz przygotowanie będzie w dużym stopniu spoczywało na rodzicach.

Nie będzie w obecnym Wielkim Poście organizowanej spowiedzi z udziałem innych księży – w związku z powyższym przypominam o mojej dyspozycyjności w dni powszednie w czasie adoracji od 17:00 do 18:00 (poza piątkiem, kiedy to jest droga krzyżowa) oraz w niedzielę ok. pół godziny przed Mszą św. – proszę nie zostawiać tej sprawy na wielki tydzień.

Planuję w kwietniu tak jak to było przewidziane, udać się z sakramentami do osób, które regularnie odwiedzam; z uwagi na zagrożenie epidemią, proszę aby potwierdzić telefonicznie lub sms, że rodzina chce, abym przyjechał. O nagłych potrzebach tez proszę mnie informować.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w kraju kwietniowe Warsztaty „Jak przeżyć żałobę” są odwołane

Dla osób, które zaangażują się w inicjatywę Duchowej Adopcji będzie czekał Modlitewnik z rozważaniami na każdy z 280 dni – podjęcie zobowiązania odbędzie się 25.03.2020 na Msza św. o 7:00 i o 18:00.

Rekolekcje w Wielkim Poście: parafialne i szkolne ze względu na kwarantannę zostają odwołane – codziennie, w ramach różańca o 20:30 transmitowanego przez facebook prowadzone są rozważania rekolekcyjne.

Tegoroczna TerenowaDrogaKrzyżowa (5 edycja) odbędzie się w piątek 27.03. – w formule rodzinnej, otwartej, bez kontaktu z innymi osobami; zapisy: https://elektronicznezapisy.pl/event/g0b9p1c730n0x165h81268g3n6d8a4a3/clients.html

Bieg do Pustego Grobu (2 edycja) odbędzie się w poniedziałek 13.04. – http://uks-skorzewo.pl/aktualnoci/aktualnoci-aktualnoci/ii-bieg-do-pustego-grobu-juz-za-dwa-miesiace/ Bieg odbędzie się w konwencji wirtualnej – szczegóły w zmianie do regulaminu.

Do odbioru jest najnowszy nr Pielgrzyma.

Jeśli jest podejrzenie zarażenia KORONAWIRUSEM: telefony w Kościerzynie: do stacji sanitarno-epidemiologicznej (58.686-69-48) oraz do najbliższego oddziału zakaźnego (692-101-253); ogólnopolski tel. alarmowy (112); infolinia NFZ w sprawie Koronawirusa (800-190-590).

Postanowienia parafialne wynikające z wprowadzenia kwarantanny (ustalenia Księży Biskupów, które są podstawą do tych decyzji):
Kościół parafialny będzie otwarty codziennie od 8:00 do 19:00
Poza liturgią w strefie ołtarzowej kościoła będzie załączony alarm
Wszystkie Msze św. będą celebrowane w kościele
Na każdej Mszy św. może być maksymalnie 50 osób (w związku z powyższym na Msze św. zapraszam wg proponowanego grafiku, aby uniknąć sytuacji, w której na jednej byłoby kilka osób, a na innej zbyt wielka ilość nie mogłaby być wpuszczona)
Msze niedzielne:
* sobota
18:00 (ul. Rekowska, ul. Polna, ul. Wąska, ul. Długa, ul. Łąkowa, ul. Rzemieślnicza)
19:00 (ul. Leśna; ul. Źródlana; ul. Kasztanowa; ul. Jeziorna, ul. Wodna; ul. Kwiatowa)
* niedziela
9:00 (ul. Sarnia; ul. Zielona; ul. Zielona Dolina; ul. Zielone Wzgórze; ul. Klonowa; ul. Nowowiejska; Wybudowanie pod Kościerzynę; ul. Kościelna)
11:00 (ul. Kolejarzy, ul. Lipowa, ul. Pelplińskiego nr 7-1, Cicha, Złota; Stara Sikorska Huta; ul. Łubinowa; ul. Polna; ul. Malinowa, ul. Słonecznikowa, ul. Kościerska; ul. Wrzosowa, ul. Na Zakręcie) z Gorzkimi żalami (adoracja)
14:00 (ul. Zdrojewskiego, Peplińskiego; ul. Spacerowa i ul. Sportowa; ul. Na Wzgórzu, ul. Kościerska, ul. Spokojna; ul. ks. Repińskiego; ul. Ks. Wryczy; ul. Młyńska) z Koronką do Miłosierdzia Bożego (adoracja)
18:00 (ul. Pogodna; ul. Brzozowa, ul. Ogrodowa; ul. Starowiejska, ul. Krótka, ul. Słoneczna)
Różaniec codzienny:
20:30 (proboszcz w kaplicy przed Najświętszym Sakramentem) – wierni mają łączyć się duchowo, odmawiając w tym czasie w rodzinach
Spowiedź:
w tygodniu od 17:00 do 18:00 (adoracja)
w niedzielę: 8:30 – 9:00 / 10:30 – 11:00 / 13:30 – 14:00 / 17:30 – 18:00

Wierni nieuczestniczący we Mszach św. w kościele parafialnym nie powinni się dyspensować od kontaktu ze Słowem Bożym i liturgią Mszy św. – po to są transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe https://episkopat.pl/kosciol-wobec-pandemii-modlitwa-on-line/

Oprócz postanowień Episkopatu i Biskupa Diecezjalnego z 12 i 13 marca br. (zob. ogłoszenia z 15.03.2020) najnowsze informacje i dyrektywy są ujęte w tekście poniżej.

WSKAZANIA
PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
DLA BISKUPÓW ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH
W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH 

Wstęp

Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji. Pierwszy raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez szerszego udziału wiernych, z wyjątkiem asysty liturgicznej. Z głęboką wiarą w Bożą obecność oraz w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za zdrowie i życie wiernych Kościoła w Polsce, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski proponuje Biskupom Diecezjalnym wskazania odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach. W trosce o jedność Kościoła w Polsce prosimy Biskupów Diecezjalnych o wydawanie szczegółowych rozporządzeń w oparciu o: Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 19 marca br., Dekret i Notę Penitencjarii Apostolskiej z 19 marca br. jak również w oparciu o poniższe wskazania.

W związku ze stanem epidemii przypominamy o konieczności ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych.

Dyspensa

Przypominamy Biskupom Diecezjalnym o konieczności udzielenia kolejnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku ograniczeniami liczby wiernych mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych.

Dla osób korzystających z dyspensy zalecamy, w miarę możliwości, zorganizowanie transmisji z diecezjalnych lub parafialnych celebracji liturgicznych. Podobnie prosimy o stworzenie możliwości uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych za pośrednictwem diecezjalnych środków społecznego przekazu. W przypadku trudności organizacyjnych zachęcamy do informowania wiernych o propozycjach ogólnopolskich, których spis znajduje się na stronie Konferencji Episkopatu Polski www.episkopat.pl. Jednocześnie informujemy, że liturgia Triduum Sacrum z Jasnej Góry będzie transmitowana w telewizji publicznej.

Modlitwa prywatna i rodzinna

Z powodu ograniczenia liczby wiernych podczas liturgii przypominamy zarządzenie Rady Stałej KEP z dn. 12 marca br., aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia, a kapłani by troszczyli się o dodatkowe okazje do adoracji Najświętszego Sakramentu. Prosimy Księży Biskupów o przypominanie wiernym o potrzebie modlitwy prywatnej i rodzinnej w duchu słów Jezusa Chrystusa: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Ta nadzwyczajna sytuacja sprzyja temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej domowymi Kościołami.

Sakrament pokuty i pojednania

1. Drugie przykazanie kościelne nakazuje wiernym „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty”, zgodnie z prawem Kościoła (KPK kan. 989: „Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy ciężkie”). W polskiej tradycji istnieje zwyczaj, że dokonuje się to najczęściej w okresie Wielkiego Postu przy okazji rekolekcji. Każdy wierny może jednak sam zdecydować, kiedy wypełni obowiązek wynikający z tego przykazania. Zachęcamy jednak Biskupów Diecezjalnych, aby – jeśli nie ma przeciwwskazań ze strony służb sanitarnych – zachęcali księży, by już teraz stwarzali wiernym możliwość do spowiedzi indywidualnej.

2. Chociaż właściwym miejscem sprawowania spowiedzi jest konfesjonał (KPK kan. 964-§ 1-2), to z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć poza konfesjonałem (KPK kan. 964 § 3). W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa.

3. Przypomina się o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pojednania, jak np.:

a) nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego. Zgodnie z normami zawartymi w „Obrzędach Pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich”, wyd. 2, Katowice 2010, nr 39: „Do biskupa diecezjalnego należy: a) Kierowanie dyscypliną pokuty w swojej diecezji oraz stosowanie odpowiednich adaptacji samych obrzędów zgodnie z normami ustalonymi przez Konferencję Biskupów. b) Ustalenie, po porozumieniu się̨ z innymi członkami Konferencji Biskupów, kiedy wolno udzielić ogólnego rozgrzeszenia sakramentalnego, z zachowaniem warunków ustalonych przez Stolicę Świętą”. Takie porozumienie zostało podjęte przez biskupów i potwierdzone przez Stolicę Apostolską dn. 10.03.1978 (Prot. CD 544/77) i zamieszczone w „Obrzędach pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich”. W świetle powyższych ustaleń: „Kapłan może udzielić ogólnego rozgrzeszenia po ogólnej spowiedzi tylko wtedy, gdy indywidualna spowiedź jest niemożliwa, mianowicie: 1) w niebezpieczeństwie śmierci; 2) penitentom innej narodowości przebywającym w Polsce, z którymi nie może się̨ porozumieć z powodu braku znajomości języka. Przypomina się, że spowiedź ogólna nie zwalnia od obowiązku indywidualnego wyznania grzechów ciężkich” (Obrzędy Pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Wprowadzenie, nr 38*). To znaczy, że grzechy ciężkie, odpuszczone w ramach spowiedzi z rozgrzeszeniem ogólnym, należy wyznać na najbliższej spowiedzi indywidualnej, pod sankcją zaciągnięcia nowego grzechu ciężkiego;

b) nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” (por. Denzinger, nr 1994) i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, „Kościół a Internet” z dn. 22.02.2002 w pkt. II);

c) zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów (potępiona przez papieża Leona Wielkiego, Ep. 168,2 – Breviarium Fidei, nr 434).

4. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.

5. Ponieważ w czasie świątecznym zazwyczaj kapłani są mocno zaangażowani w wiele dzieł (przygotowanie liturgii, nabożeństwa wielkopostne, głoszone rekolekcje), to w obecnym okresie istnieje możliwość, aby poprzez odwołanie uroczystych celebracji mogli mieć więcej czasu na spowiadanie wiernych w utrudnionych warunkach.

Komunia święta

1. W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.02.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej (7.06.2020) (205. Zebranie Plenarne KEP z dnia 2.03.1985 roku).

2. Przypomina się, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust” (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, „Redemptionis Sacramentum”, Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią, 25.03.2004, nr 92). W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać (zgodnie z zarządzeniem Rady Stałej KEP z dn. 12.03.2020). Należy tak organizować udzielanie Komunii Świętej, aby nie naruszyć wrażliwości osób mających trudność w przyjęciu Komunii Świętej na rękę. Jeśli część wiernych przyjmuje Komunię Świętą na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii udzielali różni szafarze lub też by osoby przyjmujące Komunię do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię na rękę. Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali sobie dłonie.

3. Istnieje możliwość, aby wierni, którzy łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy Świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu, mogli w wyznaczonych godzinach przyjąć Komunię Świętą w kościele, podchodząc pojedynczo w taki sposób, aby zachować normy bezpieczeństwa.

Sugestie organizacyjne i przypomnienia dotyczące Triduum Sacrum

Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna) nie jest nakazane, a zatem nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z zaciągnięciem grzechu. Obowiązkowy jest udział w Mszy Świętej w Niedzielę Zmartwychwstania (obowiązek ten spełnia się też przez uczestnictwo w liturgii Wigilii Paschalnej).

Wielki Czwartek

a) w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa na terenie diecezji, zaleca się zawężenie uczestników Mszy Świętej Krzyżma do najbliższych współpracowników biskupa;

b) co do księży, którzy nie mogą wziąć udziału we Mszy Świętej Krzyżma, biskupi diecezjalni mogą rozważyć odnowienie przyrzeczeń kapłańskich w innym terminie, np. z okazji święceń prezbiteratu, po ustaniu restrykcji związanych z zagrożeniem;

c) z racji duszpasterskich „miejscowy Ordynariusz może zezwolić na odprawienie drugiej Mszy św. w kościołach i kaplicach, w godzinach wieczornych, a w razie przewidzianej konieczności – nawet w godzinach rannych” (Pasch. Soll., 47);

d) zaleca się opuszczenie obrzędu umywania nóg (Mandatum).

Wielki Piątek

a) Mszał Rzymski w rubryce 12 na Wielki Piątek daje ordynariuszowi miejsca możliwość zezwolenia lub nakazania na dołączenie specjalnej intencji „w poważnej i publicznej potrzebie”. Tekst takiej intencji powinien zachować strukturę wezwań wielkopiątkowej modlitwy powszechnej;

b) nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Wieki Piątek może być okazją dla wiernych do przeżywania w odpowiednio małej grupie tajemnicy paschalnej.

Wielka Sobota

a) zachęca się do korzystania z możliwości adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim;

b) nie zaleca się organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego proponuje się obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z Księgą „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350 (tekst tego obrzędu znajduje się w załączniku). Można go też umieścić na stronach diecezjalnych i parafialnych.

Niedziela Zmartwychwstania

a) w Wigilię Paschalną i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie zaleca się używania pokropień;

b) chrzty katechumenów mogą być sprawowane z zachowaniem środków ostrożności co do kontaktu bezpośredniego. Natomiast, zgodnie z tradycją Kościoła mogą one mieć miejsce także w uroczystość Zesłania Ducha Świętego;

c) w Niedzielę Zmartwychwstania biskupi mający uprawnienia od Stolicy Apostolskiej mogą udzielić zezwolenia duszpasterzom na kwadrynacje dla dobra wiernych.

Koncelebra

Wypada, aby w tym czasie przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja była pozostawiona głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.

Zakończenie

11 czerwca 1999 r. w Warszawie Jan Paweł II skierował do biskupów polskich znamienne słowa. Również aktualna sytuacja w Polsce „wymaga ogromnej mobilizacji i gotowości duchowej całej wspólnoty Kościoła, a zwłaszcza jego pasterzy. Zwracam się do was jeszcze raz z gorącym apelem: bądźcie na wzór samego Chrystusa «jako ci, co usługują», bądźcie «dobrymi pasterzami, znającymi swe owce i przez nie znanymi; prawdziwymi ojcami, wyróżniającymi się duchem miłości i troski względem wszystkich» (Christus Dominus, 16). Niech za sprawą waszej ofiarnej i pełnej poświęcenia posługi Kościół w Polsce troszczy się o «braci najmniejszych» (por. Mt 10, 42), o ubogich, chorych, pokrzywdzonych, cierpiących i pozbawionych nadziei. Niech służy wszystkim ogromem zbawczych darów, jakie od Chrystusa otrzymał dla dobra każdego człowieka”.

Dziękujemy wszystkim Księżom Biskupom za podejmowanie niełatwych, ale koniecznych decyzji, w duchu jedności i tradycji Kościoła, których celem jest dobro duchowe wiernych oraz troska o ich zdrowie i życie.

Przez orędownictwo Maryi, Jasnogórskiej Królowej Polski, powierzamy Panu Bogu posługę Księży Biskupów w tym trudnym czasie, upraszając potrzebne łaski.

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Abp Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 21.03.2020 r.