Niedziela (24.11) Chrystusa Króla

09:00

++ Józefina i Jan SZULFER

11:00

++ Stanisław STANKOWSKI (w 24. rocznicę śmierci) oraz rodzice z obojga stron

17:00

++ rodzice Gertruda i Brunon MIELKE, Ludwika i Leon WEJER oraz dusze czyśćcowe

W int. Parafian ks. Marek, Latina

Poniedziałek (25.11)

17:00

++ z rodzin Róży Św. Faustyny

Wtorek (26.11)

17:00

w urodziny Moniki, w podz. i z prośbą

18:00

+ Jarosław Jan STANKOWSKI (z racji urodzin)

Środa (27.11)

17:00

++ Gertruda i Jan PIĄTKOWSCY oraz dusze czyśćcowe

18:00

++ Maciej i Antoni ZWARA

19:00

Spotkanie Wspólnoty Maranatha

Czwartek (28.11)

17:00

++ Marianna ZABOROWSKA i dusze czyśćcowe

18:00

+ Bogdan FELSKOWSKI (2. m-c od śmierci)

Piątek (29.11)

17:00

++ Irena i Antoni ETMAŃSCY, Seweryn GÓRZYŃSKI

Sobota (30.11) św. Andrzeja

17:00

+ Józef GRAU (z racji urodzin)

Niedziela (01.12) I. niedziela Adwentu

09:00

++ Jan i Janina PIERZGALSCY oraz dziadkowie

10:30

Różaniec – spotkanie Żywego Różańca

11:00

+ Leszek GUŹDZIOŁ (z racji urodzin)

17:00

++ rodzice Stefania i Edmund JAKUBEK oraz ++ rodzeństwo i pokrewni

W int. Parafian ks. Marcin, Rzym

W tym tygodniu obchodzimy następujące święta i wspomnienia: (niedziela) uroczystość Chrystusa Króla; (poniedziałek) św. Katarzyny Aleksandryjskiej; (wtorek) św. Jana Berchmansa; (sobota) św. Andrzeja, Apostoła.

Biuro parafialne będzie czynne w środę od 15:00 do 16:30 oraz w piątek po Mszy św. o 17:00; w sprawach nagłych proszę o kontakt (tel. 889-238-654).

Można zakupić kalendarze na 2020 r.: duże 10zł i małe 5zł

Małżonków zapraszamy na „Spotkania Małżeńskie” poświęcone pielęgnowaniu więzi małżeńskiej (13 – 15.12.2019 r.) w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym w Białogórze. Szczegóły na plakacie i stronie www.rodzinydiecezjipelplińskej.pl

Od lutego 2020 r. Parafialny Zespół Caritas będzie organizował w Domu Parafialnym w Skorzewie comiesięczne Warsztaty „Jak przeżyć żałobę”; jest to kontynuacja inicjatywy zrealizowanej 3 lata temu. Szczegóły i terminy spotkań będą podane w grudniu 2019 r. Spotkanie organizacyjne we wtorek o 19:00

Przez minione 2 tygodnie nie dotarła do mnie żadna sugestia dotycząca zmian w składzie Rady Ekonomicznej i Rady Duszpasterskiej w naszej parafii. W związku z powyższym w najbliższym tygodniu przedstawię Księdzu Biskupowi do zatwierdzenia zaproponowany skład.

Przed miesiącem nasza parafia otrzymała relikwie św. Jana Pawła II, największego z rodu Polaków, który jest patronem naszej szkoły; to wielka radość. Bardzo dziękuję rodzinom, które zgłosiły chęć pomocy w zainstalowaniu tych relikwii w naszym kościele.

Odpust zupełny za siebie można uzyskać w niedzielę Chrystusa Króla (24.11.) za publiczną modlitwę Aktem POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA:
O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy rekolekcje adwentowe (1-4.12.), które są dla naszej parafii jednocześnie okazją do odnowienia Misji Świętych, poprowadzi je ks. Stanisław Gawlicki COr

W czasie adwentu roraty będą w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek o 6:45, w środy o 17:00, a w soboty o 7:30.

W czasie adwentu będziemy mogli zaopatrzyć się w opłatki i świece CARITAS (8 zł za małą i 15 zł za dużą świecę.)

Adwentowe Dni Skupienia dla Młodzieży Męskiej w WSD w Pelplinie (29.11 – 01.12. 2019)Powołanie nie jest ingerencją Boga w naszą wolność; nie jest to „więzienie” ani nałożony na nas ciężar. Wręcz przeciwnie, jest to inicjatywa pełna miłości, poprzez którą Bóg wychodzi nam na spotkanie i zaprasza do wejścia we wspaniały projekt, którego uczestnikami pragnie nas uczynić, ukazując nam perspektywę szerszego morza i niezwykle obfitego połowu” (Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 56. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, 32.01.2019). Rozeznanie powołania, własnej drogi życiowej – odkrywania pełnego nadziei i radości Bożego projektu – wymaga chwili ciszy i refleksji. Na taką „chwilę” zatrzymania zapraszamy do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie na Adwentowe Dni Skupienia dla Młodzieży Męskiej, które odbywać się będą od 29 listopada do 1 grudnia 2019. Udział jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: .

W dniach 6 i 7 grudnia 2019 roku Caritas organizuje zbiórkę żywności pod hasłem „Tak – Pomagam”. Celem prowadzonej zbiórki jest pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych w przechowywaniu, aby móc przygotować świąteczne paczki dla potrzebujących.

W poniedziałek 25.11. o 18:00 odpust w Stężycy