Niedziela (17.11)

09:00

w 60. urodziny Zenona, w podz. i z prośbą dla rodziny

11:00

+ Zygfryd i Salomea ZDROJEWSCY, rodzice i rodzeństwo (chrzest)

17:00

++ Feliks i Adam STUDZIŃSCY, pokrewni i dusze czyśćcowe

W int. Parafian ks. Marcin, Rzym

Poniedziałek (18.11)

17:00

++ Franciszka i Franciszek EDEL, z rodziny

Wtorek (19.11)

17:00

++ z rodzin GAŃSKICH i WROŃSKICH

Środa (20.11)

17:00

w 18. urodziny Piotra, w podz. i z prośbą

Czwartek (21.11) Ofiarowanie NMP

17:00

++ Marta HINC, Irena, Ludwika, Maria, Genowefa

Piątek (22.11)

17:00

+ Dominik LIPIŃSKI

Sobota (23.11)

17:00

w 41. urodziny ks. Proboszcza, w podz. i z prośbą

Niedziela (24.11) Chrystusa Króla

09:00

++ Józefina i Jan SZULFER

11:00

++ Stanisław STANKOWSKI (w 24. rocznicę śmierci) oraz rodzice z obojga stron

17:00

++ rodzice Gertruda i Brunon MIELKE, Ludwika i Leon WEJER oraz dusze czyśćcowe

W int. Parafian ks. Marek, Latina

W tym tygodniu obchodzimy następujące święta i wspomnienia: (poniedziałek) bł. Karoliny Kózkówny; (środa) św. Rafała Kalinowskiego; (czwartek) Ofiarowanie NMP; (piątek) św. Cecylii – święto scholii parafialnej; (sobota) św. Klemensa I; (niedziela) uroczystość Chrystusa Króla.

Dziś (17.11.) kolekta jest przeznaczona na WSD w Pelplinie

Od 17 do 22 listopada br. biuro parafialne będzie NIECZYNNE; w sprawach nagłych proszę o kontakt z księżmi ze Stężycy (tel. 58.684-33-09 lub 604-233-849).

Intencje na Wypominki Roczne (różaniec i Msza św. w każdą I. środę m-ca) można składać do skrzyni, która znajduje się w kościele przy relikwiach św. Faustyny

Można zakupić kalendarze na 2020 r.: duże 10zł i małe 5zł

Małżonków zapraszamy na „Spotkania Małżeńskie” poświęcone pielęgnowaniu więzi małżeńskiej (13 – 15.12.2019 r.) w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym w Białogórze. Szczegóły na plakacie i stronie www.rodzinydiecezjipelplińskej.pl

Od lutego 2020 r. Parafialny Zespół Caritas będzie organizował w Domu Parafialnym w Skorzewie comiesięczne Warsztaty „Jak przeżyć żałobę”; jest to kontynuacja inicjatywy zrealizowanej 3 lata temu. Szczegóły i terminy spotkań będą podane w grudniu 2019 r.

Kadencja ustępującej Rady Parafialnej trwała 3 lata. Przedstawiłem w minionym tygodniu skład Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej na najbliższe 3 lata. Przypominam kryteria doboru, ustalone w naszej diecezji.

Członkami Parafialnej Rady Ekonomicznej mogą być osoby cieszące się dobrą opinią i zaufaniem wśród wiernych, znane z uczciwości, pracowitości i kompetencji zawodowej” [Statuty Diecezji Pelplińskiej, Aneks 3B, art. 2]

Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej należy dobierać osoby, które zdolne są oceniać aktualną sytuację religijno-moralną w parafii, wysuwać pożyteczne inicjatywy, a przy tym same chcą włączyć się do działalności duszpasterskiej pod kierunkiem księdza proboszcza” [Statuty Diecezji Pelplińskiej, Aneks 3A, art. 2, par.3]

Jeśli ktoś jest przeciwny wyborowi wskazanych przeze mnie kandydatów, proszę o poinformowanie o tym bezpośrednio mnie jako Księdza Proboszcza (do dnia 25.11.2019). Można to zrobić osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Rozpatrywane będą tylko opinie podpisane imieniem i nazwiskiem. Nowy skład rady duszpasterskiej i rady ekonomicznej zostanie zaprzysiężony w grudniu br. Kadencja nowych rad będzie trwała 3 lata.

Przed dwoma tygodniami nasza parafia otrzymała relikwie św. Jana Pawła II, największego z rodu Polaków, który jest patronem naszej szkoły; to wielka radość. Rozpoczynamy więc przygotowania do zainstalowania ich w naszym kościele. Bardzo dziękuję rodzinie, która ofiarowała relikwiarz służący do przechowywania i eksponowania tych relikwii.

Odpust zupełny za siebie można uzyskać w niedzielę Chrystusa Króla (24.11.) za publiczną modlitwę Aktem POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA: „O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.