Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi” (Exsultet).
Życzymy, aby te słowa Orędzia Wielkanocnego znalazły realizację w życiu wszystkich mieszkańców naszej skorzewskiej parafii.
ks. Aleksander Dziadowicz i ks. Sebastian Wydrowski