NIEDZIELA (07.10.) MB Różańcowej [wsp.]  /  XXVII niedziela w ciągu roku

 • 09:00 o Boże błog. dla członkiń Róży MB Różańcowej i ich rodzin
 • 11:00 w 30. rocznicę ślubu,  z podz. i z prośbą
 • 12:00 różaniec z udziałem członków Żywego Różańca
 • 16:30 piłka nożna dla ministrantów
 • 18:00 + Stanisław MAKURAT (z okazji urodzin)

W int. Parafian            ks. Marek, Latina

 

PONIEDZIAŁEK (08.10.)

 • 17:30 różaniec
 • 18:00 + Jerzy FORMELA
 • 19:00 + Edmund RAMCZYK (w 20. rocznicę śmierci)

 

WTOREK (09.10.)

 • 17:30 różaniec
 • 18:00 ++ Marianna GAWIN, z rodziny BORZYSZKOWSKICH
 • 19:00 + Józef KURKOWSKI (m-c od śmierci)
 • 20:00 spotkanie Rady Ekonomicznej

 

ŚRODA (10.10.)

 • 17:00 poświęcenie dachów domu parafialnego i kościoła
 • 17:15 różaniec
 • 18:00 ++ Bernadeta, Bronisław, Józef ETMAŃSCY
 • 18:00 ++ Elżbieta BIGUS i z rodziny
 • 19:00 błogosławieństwo kaplicy pw. Świętej Rodziny

CZWARTEK (11.10.)

 • 08:00 – 13:00 wizyta sakramentalna u chorych
 • 17:30 różaniec
 • 18:00 w int. s. Karoliny FMM, o zdrowie i błogosławieństwo Boże, z okazji urodzin
 • 19:00 + Ludwika SZULFER (m-c od śmierci)

 

PIĄTEK (12.10.) (kaplica)

 • 15:00 – 16:45 adoracja Najśw. Sakramentu w int. Powołań
 • 16:15 różaniec
 • 17:00 + Maciej ZWARA (3. rocznica śmierci)
 • 18:00 ++ Halina i Stanisław KULAS oraz dusze czyśćcowe

 

SOBOTA (13.10.)

 • 16:30 w 25. rocznicę ślubu, w podz. i z prośbą
 • 17:30 różaniec
 • 18:00 w 40. rocznicę ślubu, w podz. i z prośbą
 • 20:00 Nabożeństwo Fatimskie

 

NIEDZIELA (14.10.) Dzień Papieski

 • 09:00 ++ Franciszek, Waleska i ich rodzice: z rodziny JASZEWSKICH
 • 10:00 katecheza dzieci pierwszokomunijnych (poświęcenie różańców)
 • 11:00 ++ Salomea i Zygfryd ZDROJEWSCY (chrzest)
 • 12:00 różaniec
 • 18:00 w podz. za łaskę zdrowia, z prośbą od dalsze błog. dla rodziny
 • 18:00 za członków Róży MB Fatimskiej, o błog. dla ich rodzin

W int. Parafian            ks. Marcin, Rzym

 


 

 • Za tydzień (14.10) w ramach dziękczynienia za Misje Święte, kazania wygłosi ks. Marcin KUNDA, sekretarza Biskupa Diecezjalnego; – kazanie nawiąże do tematyki Dnia Papieskiego, obchodzonego w łączności ze zbiórką do puszek na Fundację Nowego Tysiąclecia, której stypendystką jest nasza parafianka
 • Brakujące tabliczki upamiętniające Misje św. są zamówione (20 szt. zgodnie ze zgłoszeniami), czekamy na dostawę
 • Przygotowujemy się do miesiąca listopada, który tradycyjnie poświęcony jest na modlitwę za zmarłych; kartki na wypominki znajdują się pod chórem kościoła – proszę o wrzucanie wypisanych kartek na roczne wypominki do skrzyni przy relikwiach św. Faustyny; ofiary złożone przy tej okazji będą przeznaczone na spłacenie opału do kościoła; wypełniamy tylko kartki „wypominki roczne” (nie wypełniamy kartek „Msze zbiorowe”) przypominam, że w oparciu o postanowienie rady duszpasterskiej, od stycznia w każdą I. środę m-ca na godzinę przed Mszą św. wieczorną będzie odmawiany różaniec za wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach rocznych, a zaraza po nim Msza św. w tej samej intencji. Do końca grudnia br. będziemy modlić się za zmarłych w dotychczasowy sposób (przed Mszami niedzielnymi)
 • W tym tygodniu biuro parafialne czynne wyjątkowo tylko w PIĄTEK od 19:00; w sprawach nagłych proszę o kontakt telefoniczny
 • W biurze parafialnym przyjmowane są intencje mszalne na rok 2019
 • Za tydzień, 14.10. kolekta będzie przeznaczona na spłatę długu za wymianę dachu kościoła i remont wieży
 • W październiku Nabożeństwo Różańcowe w tygodniu o 17:30, a w niedzielę po Mszy św. o 11:00. Różaniec będzie prowadzony przez poszczególne Grupy parafialne, a także przed dzieci i młodzież: poniedziałek (Wspólnota Miłosierdzia i Wspólnota Czarnego Szkaplerza), wtorek (bierzmowani 2018), środa (Wspólnota Maranatha i Parafialna Grupa Teatralna), czwartek (kl. IV-VI, ministranci i schola), piątek (kl. VIIab i VIII), sobota (wolontariat), niedziela (Żywy Różaniec).
 • Zapraszam młodzież i dzieci do uczestnictwa w nabożeństwie różańcowym w październiku; przypominam, że dla dzieci przygotowujących się do I. Komunii św. i młodzieży przygotowującej się do bierzmowania obowiązek uczestnictwa w nabożeństwach wynika z deklaracji
 • Na wtorek (9.10. o 20:00) zapraszam członków Rady Ekonomicznej na podsumowanie prac remontowych wykonanych na kościele
 • Żywo i serdecznie zapraszam na wielką uroczystość w parafii: w środę 10.10. br. o 17:00 nastąpi poświęcenie dachów (kościoła i DP) oraz błogosławieństwo kaplicy i poświęcenie tabernakulum w DP; kaplicę dedykujemy Świętej Rodzinie z Nazaretu – uroczystość poprowadzi ks. prał. Marian Szczepiński, reprezentując Ks. Biskupa; do tej uroczystości ministranci przygotują się na spotkaniu w sobotę 6.10 o 10:00
 • Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną odbędą się we czwartek, 11.10., od 8:00 do 13:00.
 • W przyszły piątek (12.10.), będziemy w parafii przeżywać Adorację w intencji powołań; taka modlitwa ma miejsce codziennie w innej parafii przez cały rok (dawniej nazywana Wieczystą Adoracją); Pan Jezus powiedział: Proście a będzie wam dane… – więc skorzystajmy z tej okazji, aby prosić o świętych kapłanów i modlić się za s. Karolinę z naszej parafii;  zaczniemy o 15:00 Koronką do Miłosierdzia Bożego, następnie czas modlitwy w ciszy; o 16:15 rozpocznie się Różaniec prowadzony przez uczniów z kl. VII i VIII; adorację zakończymy przed Mszą św. o 17:00; Adoracja i Msze w KAPLICY;
 • Od litopada wprowadzamy w naszej parafii (zawsze w kaplicy) celebrację I. Sobót miesiąca (od 7:00 do 8:15: Msza św., Medytacja, Różaniec)
 • Czasopisma: Pielgrzym, Mały Pielgrzym, Różaniec, Anioł Stróż, Tak Rodzinie
 • Ogłoszenie społeczne: na piątek (19.10) Seniorzy i osoby niepełnosprawne są zaproszeni na Mszę o 15:00 do kościoła, a po niej na spotkanie w sali wiejskiej
 • Sprawa śmieci cmentarnych: na jesienne porządki na grobach naszych bliskich będzie podstawiony kontener (jak w latach ubiegłych) – proszę o segregację: kwiaty i ziemię wrzucamy do kompostu, co możemy zabieramy ze sobą, aby wyrzucić do przydomowych kubłów

 

 

Zakończenie modlitwy wiernych po Misjach Świętych:

Duchu Święty dziękujemy Ci za dar Misji Świętych dla naszej Wspólnoty Parafialnej. Prosimy Cię Duchu Święty, módl się w nas i otwórz serca na Słowo Boga. Niech to Słowo umocni naszą wiarę i doprowadzi do zjednoczenia z Bogiem obecnym w Sakramentach i z naszymi braćmi i siostrami. Duchu Święty błogosław Misjonarzy, którzy głosili nam te misje. Błogosław rodziny z naszej Parafii. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

 

 

PO BŁOG. KOŃCOWYM ODMAWIANA JEST MODLITWA oraz NA ZAKOŃCZENIE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ (RÓŻANIEC ODMAWIAMY W PAŹDZIERNIKU W INT. MŁODZIEŻY)

W odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka, aby wierni w miesiącu październiku odmawiali różaniec w intencji Kościoła, a po jego zakończeniu dodawali wezwanie „Pod Twoją obronę” oraz „Modlitwę do świętego Michała Archanioła”, napisaną przez Leona XIII, Kuria diecezjalna przesyła do wykorzystania duszpasterskiego obowiązujący, polski tekst „Modlitwy do świętego Michała Archanioła”. Tekst modlitwy został  przyjęty przez księży biskupów podczas 302. Zebrania Plenarnego KEP w Częstochowie, a następnie zatwierdzony przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Prot. 59/00/L).

 

 

Modlitwa do świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.