NIEDZIELA (30.09.) – XXVI niedziela w ciągu roku

 • 09:00 w int. członkiń Róży św. Faustyny i ich rodzin
 • 10:15 katecheza dla młodzieży do bierzmowania
 • 11:00 w 29. rocznicę ślubu pp. Witolda i Małgorzaty NIEDŹWIECKICH, w podz. i z prośbą (chrzest)
 • 18:00 ++ Gertuda i Józef CIEMIŃSCY różaniec za + Stefana Lewnę (po Mszy św.)

W int. parafian ks. Marcin, Rzym

 

PONIEDZIAŁEK (01.10.)

 • 17:30 różaniec
 • 18:00 ++ Monika, Zygmunt, Grażyna, Stanisław MAKURAT różaniec za + Stefana Lewnę (po Mszy św.)

 

WTOREK (21.10.) Śś. Aniołów Stróżów [wspomnienie]

 • 11:15 różaniec za + Stefana Lewnę
 • 12:00 pogrzeb + Stefana LEWNY
 • 17:30 różaniec
 • 18:00 ++ członkowie Róży MBNP i zmarli z ich rodzin

 

ŚRODA (03.10.)

 • 17:00 kurs ministrancki
 • 17:30 różaniec
 • 18:00 z okazji 18. urodzin Adriana, w podz. i z prośbą
 • 19:00 wspólnota małżeństw Maranatha

 

CZWARTEK (04.10.) – I. Czwartek m-ca

 • 17:00 – 18:00 Godzina Święta
 • 17:00 – 18:00 Spowiedź
 • 17:30 Różaniec
 • 18:00 ++ Jerzy, Józef oraz Zygmunt FORMELA

 

PIĄTEK (05.10.) – I. Piątek m-ca

 • 16:00 – 18:00 Spowiedź
 • 17:30 różaniec
 • 18:00 w 18. r. ślubu pp. Marzeny i Rafała, w podz. i z prośbą
 • 19:00 spotkanie Róży MB Fatimskiej

 

SOBOTA (06.10.) Św. Archaniołów [Święto]

 • 10:00 zbiórka ministrantów przed uroczystością pośw. dachów i błog. kaplicy
 • 17:30 różaniec
 • 18:00 w pewnej intencji

 

NIEDZIELA (07.10.) –  MB Różańcowej [wsp.]  / XXVII niedziela w ciągu roku

 • 09:00 o Boże błog. dla członkiń Róży MB Różańcowej i ich rodzin
 • 11:00 w 30. rocznicę ślubu pp. Krystyny i Jana PÓŁCZYŃSKICH, z podz. i z prośbą
 • 12:00 różaniec z udziałem członków Żywego Różańca
 • 16:30 piłka nożna dla ministrantów
 • 18:00 + Stanisław MAKURAT (z okazji urodzin)

W int. parafian ks. Marek, Latina

 


 

 

 • Zakończyliśmy Misje Święte – mając na względzie naturalny odruch każdego człowieka jest dziękczynienie za otrzymane dary, proponuję abyśmy do Niedzieli Świętej Rodziny (30.12.2018) modlili się w duchu dziękczynienia za ten czas łąski jakimi były Misje dla naszej parafii; podobnie jak w czasie Nowenny przed Misjami, II. Niedziela października, listopada i grudnia będą poświęcone na modlitwę dziękczynną za te szczególne rekolekcje – na te niedzielę będą zaproszeni kapłani, którzy wygłoszą okolicznościowe kazania na następujące tematy: ojcostwo (przykład św. Józefa), macierzyństwo (przykład NMP), dzieciństwo (przykład Pana Jezusa)
 • Zabrakło tabliczek upamiętniających Misje św. (zgłosiło się 8 osób) – jeśli jeszcze ktoś chce się zaopatrzyć w taką pamiątkę proszę o inf. do wtorku
 • W tym tygodniu biuro parafialne czynne w PON., WT., . po Mszy św. i po różańcu za + Stefana Lewnę; w sprawach nagłych proszę o kontakt tel.
 • W biurze parafialnym przyjmowane są intencje mszalne na rok 2019
 • Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona remonty i budowy prowadzone przez Kurię Diecezjalną Pelplińską
 • Na dzień dzisiejszy do ministrantury zgłosiło się 3 chłopców, można jeszcze dziś zapisywać kandydatów – kurs rozpocznie się 3.10. w środę o 17:00 i zakończy się przed dniem 1.11. Na zbiórce 3.10. będą rozdawane rodzicom teksty zgodny.
 • Ogł. społeczne: Sołtys wsi Skorzewo zaprasza na Zebranie wiejskie (3.10.) o 18:00 w Sali wiejskiej
 • W październiku Nabożeństwo Różańcowe w tygodniu o 17:30, a w niedzielę po Mszy św. o 11:00. Różaniec będzie prowadzony przez poszczególne Grupy parafialne, a także przed dzieci i młodzież: poniedziałek (Wspólnota Miłosierdzia i Wspólnota Czarnego Szkaplerza), wtorek (bierzmowani 2018), środa (Wspólnota Maranatha i Parafialna Grupa Teatralna), czwartek (kl. IV-VI, ministranci
  i schola), piątek (kl. VIIab i VIII), sobota (wolontariat), niedziela (Żywy Różaniec).
 • Dzieci, które będą uczestniczyć w nabożeństwie różańcowym w październiku mogą zbierać naklejki z tajemnicami różańcowymi
 • Spotkanie Wspólnoty Maranatha odbędzie się w środę 03.10. o 19:00
 • Po roku funkcjonowania zapraszam na spotkanie członków Róży MB Fatimskiej (piątek 05.10. o 19.00)
 • Zaproszenie na rekolekcje: STADION MŁODYCH: włącz pełnię wiary – odbędą się one 6.10. na PGE Narodowy w Warszawie. Spotkanie skierowane jest szczególnie do młodych, ale zaproszony jest każdy, któ chce we wspólnocie żywego Kościoła modlić się i wielbić Boga. W planie Msza św., Adoracja, konferencje ciekawych mówców, koncerty… Bilety na stronie: eBilet.pl a więcej informacji na stronie: stadionmlodych.eu
 • Na wtorek (9.10. o 20:00) zapraszam członków Rady Ekonomicznej na podsumowanie prac remontowych wykonanych na kościele
 • W środę 10.10. br. nastąpi poświęcenie dachów (kościoła i DP) oraz błogosławieństwo kaplicy i poświęcenie tabernakulum w DP; kaplicę dedykujemy Świętej Rodzinie z Nazaretu – uroczystość poprowadzi ks. prał. Marian Szczepiński, reprezentując Ks. Biskupa; do tej uroczystości ministranci przygotują się na spotkaniu w sobotę 6.10 o 10:00
 • W czasie niedawno odbytych Misji św., miały miejsce odwiedziny chorych; najbliższe odwiedziny z posługą sakramentalną będą przełożone na II. Czwartek października (11.10.) od 8:00 do 13:00.
 • W przyszły piątek (12.10.), będziemy w parafii przeżywać Adorację w intencji powołań; zaczniemy o 8:00 a zakończymy przed Mszą św. o 17:00
 • Ogł. społeczne: na piątek (19.10) Seniorzy i osoby niepełnosprawne są zaproszone na spotkanie o 15:00 do kościoła na Mszę św., a potem na Salę wiejską w Skorzewie
 • Sprawa śmieci cmentarnych ciągle jeszcze jest nierozwiązana

 

 

Zakończenie modlitwy wiernych po Misjach Świętych:

Duchu Święty dziękujemy Ci za dar Misji Świętych dla naszej Wspólnoty Parafialnej. Prosimy Cię Duchu Święty, módl się w nas i otwórz serca na Słowo Boga. Niech to Słowo umocni naszą wiarę i doprowadzi do zjednoczenia z Bogiem obecnym w Sakramentach i z naszymi braćmi i siostrami. Duchu Święty błogosław Misjonarzy, którzy głosili nam te misje. Błogosław rodziny z naszej Parafii. Jezu, Maryjo i Józefie – sprawcie, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.

 

PO BŁOG. KOŃCOWYM ODMAWIANA JEST MODLITWA

Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi pokornie prosimy. A Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen