Niedziela (13.05)

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego

09:00 za członków Róży Matki Bożej Fatimskiej oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ich rodzin
11:00 za członków Róży Niepokalanego Poczęcia NMP, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodzin (Nabożeństwo Majowe + Nowenna do Ducha Świętego)
18:00 ++ Zofia i Edmund oraz Zofia i Franciszek
20:00 Różaniec i fatimska procesja ze świecami dookoła kościoła

W int. parafian ks. Marcin, Rzym

 

Poniedziałek (14.05)

św. Macieja [Święto]

13:45 – 15:00 Próba do I. Komunii Św.
18:00 ++ Zofia i Jan KRUSZYŃSCY oraz dusze w czyśćcu cierpiące (Majowe + Nowenna)

 

Wtorek (15.05)

18:00 ++ Irena REITER (w 10. rocznicę śmierci) oraz Jan i Brygida REITER (Majowe + Nowenna)
19:00 Próba do bierzmowania
20:00 Spotkanie dla rodziców gr. starszej do bierzmowania

 

Środa (16.05)

św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski [Święto]

18:00 z okazji imienin księdza proboszcza (od Margaretki) (Majowe + Nowenna)
19:00 Kawa z ciastem w Sali obok Kaplicy

 

Czwartek (17.05)

18:00 ++ Bronisław KULAS, Gertruda i Jan PIĄTKOWSCY oraz dusze w czyśćcu cierpiące (Majowe + Nowenna)
19:00 + Zygmunt FORMELA (od Dział Pakowania – Lubiana)

 

Piątek (18.05)

18:00 ++ Antonina (rocz. śmierci), Bernard, Stanisław, Krystyna, Tadeusz OSTROWSCY i Jerzy KUCHAR (Majowe + Nowenna)

 

Sobota (19.05)

14:00 – 15:00 Spowiedź kandydatów do bierzmowania i świadków
15:00 Próba do bierzmowania
17:00 + Ryszard KOTŁOWSKI (z okazji urodzin) oraz Brunon, Dobrosława, Adam STALKA (Majowe + Nowenna)
18:00 ++ Gerard, Antoni, Leokadia WENTA

 

Niedziela (20.05)

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

09:00 + Czesław SZULFER (rocznica śmierci)
10:15 Katecheza dla gr. młodszej do bierzmowania
11:00 + Dominik LIPIŃSKI
11:00 z okazji 18. urodzin Anny MAKURAT, o opiekę MBNP i Boże błogosławieństwo (Majowe)
18:00 w intencji parafian z udzieleniem sakramentu bierzmowania (szafarz sakramentu – Ksiądz Biskup Diecezjalny Dr Ryszard KASYNA)

 


 

Za SPRZĄTANIE kościoła i pomieszczeń parafialnych w minioną sobotę dziękuję rodzinie pp. Szmidt (12.05.) z ul. Długiej. O tę pomoc na przyszłą sobotę proszę pp. Recław (19.05.) z ul. Rzemieślniczej. Proponowany nr tel. w razie potrzeby zastępstwa w sprzątaniu kościoła (tel. 887.820.014). Następne osoby, które proszę o pomoc w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach parafialnych to: RODZICE DZIECI Z KLASY II. (piątek 25.05. – ze wzgl. na I. spowiedź w sobotę 26.05.) – ze względu na niewielką ilość dzieci w tej klasie proszę o pomoc w sprzątaniu grupę młodszą do bierzmowania; pp. Bober (02.06.); pp. Lipscy (09.06.); pp. Jakusz (16.06.); z ul. Łąkowej: pp. Kiełpin (21/23.06.); pp. Podjascy (30.06.); pp. Mejer (07.07.); pp. Makurat (14.07.); pp. Chrapkowscy (21.07.); pp. Dąbrowscy (28.07.); pp. Jereczek (04.08.); pp. Stenka (11.08.); Kobus (18.08.).

Dziś (13.05) Nabożeństwo Fatimskie (różaniec i procesja ze świecami dookoła kościoła) o 20:00

W tygodniu biuro parafialne czynne w CZWARTEK o 19:30, PIĄTEK i SOBOTA o 19:00; w sytuacjach naglących proszę o kontakt telefoniczny

Nabożeństwo majowe, w tygodniu po Mszy św. o 18:00, a w niedzielę po Mszy św. o 11:00.

Przed bierzmowaniem kandydaci będą mieli jeszcze 2 próby w kościele (obecność obowiązkowa): wtorek 15.05. o 19:00 / sobota 19.05. o 15:00 ze świadkami (spowiedź przed bierzmowaniem dla kandydatów i świadków: sobota 19.05. o 14:00 – 15:00). – młodzież proszę, aby do czwartku dostarczyć mi wypełnioną kartkę z Indeksu z imieniem z bierzmowania – warunkiem dopuszczenia do bierzmowania jest przedstawienie: patrona bierzmowania i jego życiorysu oraz świadectwa chrztu.

Ostatni etap przygotowania parafialnego do bierzmowania naszej młodzieży to Nowenna do Ducha Św., przed uroczystością Jego Zesłania (20.05. o 18:00); Nowenna jest odmawiana od 11 do 19.05 w ramach Majowego

Ostatnie SPOTKANIE DLA RODZICÓW grupy starszej do bierzmowania – wtorek 15.05.2018 o 20:00 – bardzo proszę o to, aby przedstawiciel każdej rodziny był obecny na spotkaniu.

Powstała inicjatywa wspólnego zdjęcia parafian – w Uroczystość Bożego Ciała (czwartek 31.05.) po procesji, która przejdzie ul. Kościelną i Peplińskiego na placu przed kościołem – już teraz dziękują za pomysł p. Piotrowi Świeczkowskiemu.

Dziękuję rodzinie pp. JERECZEK za drewno opałowe do plebanii; dziękuję Panom którzy odnowili Krzyż Misyjny oraz Paniom, które zadbały o kwiaty przed kościołem; dziękuję wszystkim osobom włączającym się w dbałość o naszą świątynię i teren wokół niej.

Dziękuję wszystkim wspierającym naszych pielgrzymów wejherowskich, w tym roku na Kalwarię w piątek wchodziło 207 pielgrzymów, a między nimi prawie 60 osób ze Skorzewa. Chwała Panu.

W niedzielę Zesłania Ducha Św. można uzyskać odpust zupełny za uroczysty w kościele lub kaplicy śpiew lub modlitwę słowami
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź…

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza młodzież męską do udziału w weekendowym skupieniu „ Żyć Eucharystią ” w dniach 1-3 czerwca 2018 r., które ma służyć pomocą w rozeznaniu drogi życiowej. Zainteresowani zgłaszają się drogą mailową:  lub telefonicznie: 58 536 17 62. Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą Pisma Świętego. Udział w weekendowym skupieniu jest bezpłatny

zapowiedzi przedślubne I:

Michał Piotr CIEMIŃSKI, kawaler ze Skorzewa, ma zamiar wstąpić w sakramentalny związek małżeński z Ewą Teresą GLIWA, panną z Kościerzyny.

Kto znałby okoliczności wykluczające sakramentalność tego związku jest w sumieniu zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego lokalnemu duszpasterzowi.

 


 

Zakończenie modlitwy wiernych (środa):

Przyjdź Duchu Święty zapal w nas ogień Swojej Miłości, abyśmy całą Wspólnotą Parafialną dobrze przygotowali się do przeżycia Misji Świętych. Prosimy Cię Duchu Święty, módl się w nas i otwórz serca na Słowo Boga. Niech to Słowo umocni naszą wiarę i doprowadzi do zjednoczenia z Bogiem obecnym w Sakramentach i z naszymi braćmi i siostrami. Duchu Święty – obdarz darem Słowa Misjonarza, który podjął się trudu przeprowadzenia tych misji. Niech czas Misji będzie czasem nowej Pięćdziesiątnicy dla naszej Parafii. Matko Boża Nieustającej Pomocy – módl się…

Zakończenie modlitwy wiernych (codziennie poza środą):

„Dobry i łaskawy Ojcze, który wszystko powołujesz do istnienia, rozbudź w młodych ludziach pragnienie świętości i pójścia za Chrystusem Dobrym Pasterzem. Otwórz ich serca na dar kapłaństwa oraz daj im swego Ducha, aby z radością i odwagą odpowiedzieli na Twoje wezwanie. Pozwól im doświadczyć Twojej miłości i umocnij w nich ducha służby i głębokiej więzi z Jezusem, który żyje i króluje na w/w. Amen.”

PO BŁOG. KOŃCOWYM ODMAWIANA JEST MODLITWA

Święty Michale Archaniele broń nas w walce…

 


 

Nowenna do Ducha Świętego (przed bierzmowaniem)

1, 4 i 7 Dzień Nowenny

Panie Jezu Chryste, W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym Apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: “Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym… Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami.., aż po krańce ziemi.” ( Dz 1. 4-8). Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi Twoimi uczniami trwali 9 dni jednomyślnie na modlitwie oczekując obietnicy Ojca, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego. Wierzymy, że On nieustannie zstępuje na Kościół, udziela mu swoich darów, ożywia go i przenika swoją mocą i miłością. Wierzymy, że to On objawia światu Boga Ojca i Ciebie, naszego Pana, Zbawiciela wszystkich ludzi. Pragniemy otrzymać moc Ducha Świętego i dzięki niej być Twoimi świadkami w naszej rodzinie, w naszym kraju i gdziekolwiek nas poślesz. Dlatego prosimy Cię: Ześlij na nas Ducha Twego!

 • Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi. – Ześlij na nas Ducha Twego.
 • Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba. – Ześlij na nas Ducha Twego.
 • Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boga. – Ześlij na nas Ducha Twego.
 • Objaw wszystkim narodom Twoją Ewangelię, aby wszyscy zostali doprowadzeni do posłuszeństwa wierze. – Ześlij na nas Ducha Twego.
 • Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem. – Ześlij na nas Ducha Twego.
 • Spraw, aby postępowanie każdego z nas pociągało bliźnich do Ciebie, przynosiło im dobro i zbudowanie. – Ześlij na nas Ducha Twego.
 • Niech przybędzie Twój Duch i łaskawie kieruje dziejami świata, odnawiając oblicze ziemi. – Ześlij na nas Ducha Twego.
 • Prowadź światłem Ducha Świętego tych, którzy nami rządzą. Niech będą Twoimi sługami dla dobra wszystkich. – Ześlij na nas Ducha Twego.
 • Ty który w dniu Pięćdziesiątnicy wezwałeś do Kościoła rozproszone ludy, spraw przez Ducha Twojego, aby cały świat zjednoczył się w wierze. – Ześlij na nas Ducha Twego.

A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus: Ojcze nasz…

Prosimy Cię, Panie, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem który nasz Pan Jezus Chrystus zesłał na ziemię pragnąc, by mocno rozgorzał. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. – Amen.

 

2, 5 i 8 Dzień Nowenny

Panie Jezu Chryste! Na Ostatniej Wieczerzy Apostołom zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia od świata obiecałeś Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: “Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ w was przebywa i w was będzie.” (J 14,16-17) Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty w pięćdziesiątym dniu po Zmartwychwstaniu zstąpił na Kościół i zamieszkał w nim na zawsze. Napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy zstępując nieustannie przez Sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją, i uświęcając tych, którzy je przyjmują. On utrzymuje Kościół w ciągłej młodości. Wierzymy, Panie, w Jego obecność wśród nas. Wierzymy, że Duch Święty, który zamieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka w nas i jednoczy z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołamy: “Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu!”

 • Ześlij, Panie, Ducha Twego, którego miałeś posłać, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał. – Uświęć nas w Duchu Św., Panie Jezu.
 • Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, by Duch Święty doprowadził ich do jedności.. – Uświęć nas w Duchu Św., Panie Jezu.
 • Jezu Chryste wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili Twe owce skutecznie do zbawienia. – Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.
 • Spraw, aby kierował nami nie duch świata, lecz Duch Święty, który od Ciebie pochodzi. – Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.
 • Ześlij na Kościół Ducha jedności, aby ustąpiły niezgoda, nienawiść i podziały. – Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.
 • Udziel nam pomocy Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał. – Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.
 • Przygotuj, Panie dusze wiernych ożywiającą Twą łaską, aby z radością przyjmowali dary Ducha Świętego. – Uświęć nas w Duchu Św., Panie Jezu.
 • Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali. – Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.

Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus: Ojcze nasz…

Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również pokojem i jednością. Przez Chrystusa, Pana naszego. – Amen.

 

3, 6 i 9 Dzień Nowenny

Panie Jezu Chryste! Niegdyś w świątyni Jerozolimskiej wołałeś do ludu: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije!” Jak rzekło Pismo: “Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza” ( J 7, 37-38). A powiedziałeś to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Ciebie. W każdym z nas, obmytym wodą chrztu, powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. To On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania, rozlewa w sercach miłość. Z Jego hojności otrzymujemy siedem darów, których pełnia jest w Tobie. Z Jego łaski pochodzą cnoty i dobre uczynki, które Twój Apostoł nazywa owocami Ducha Świętego: “Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobro, wierność, łagodność, opanowanie” (Gal 5, 22-23). To Duch Święty uczy nas modlitwy, “gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 28). Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3). Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego wierząc w to, wołamy: “Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie”.

 • Niech Twoje słowo, Chryste, mieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych Ducha.
  – Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.
 • Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca. – Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.
 • Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga. – Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.
 • Napełnij nas radością i pokojem w wierze, abyśmy obfitowali w nadzieii i mocy Ducha Świętego. – Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.
 • Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twojej miłości nie odłączyło utrapienie, ucisk ani prześladowanie. – Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.
 • Ześlij Ducha Twego, upragnionego gościa naszych dusz i nie dozwól, abyśmy Go kiedykolwiek zasmucili. – Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.
 • Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy. – Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.
 • Udziel nam łaski, abyśmy nie osądzali naszych bliźnich ani nie gardzili nimi, ponieważ wszyscy staniemy kiedyś przed Twoim sądem. – Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.
 • Ześlij Ducha Twego, światłość najświętszą, aby napełnił nasze serce.
  – Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.

A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus: Ojcze nasz…

Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa, Pana naszego. – Amen.